فلم سکس خارجی خواهر ناتنی در دهانم انجام داد ارگاسم کوس لیس زد

فلم سکس خارجی خواهر ناتنی من صورتم را تا زمانی که تقدیر در دهانم انجام داد ارگاسم آماتور آقای کوس لیس زد

فلم سکس خارجی بیلی و بیدمشک نوزده ساله اش به دنبال یک خروس بزرگ آمدند. او به ما گفت که چندین بار در روز خودارضایی می‌کند و مدام ذهنش را درگیر می‌کند.

بیلی بسته کوچک تنگش را نشان داد و کلیشه اش را مالید. کریس مشتاق ضربه زدن به این زن داغ بود فلم سکس خارجی، بنابراین زمانی را تلف نکرد و صورتش را بین پاهای او فرو کرد.

در حالی که او برای خروسش التماس می کرد، او را واقعا خیس کرد. بیلی پاهایش را تا جایی که می توانست فلم سکس خارجی باز کرد. کریس و پای سومش در حالی که ناله می کرد، او را بیشتر باز کردند.

کریس نمی‌توانست با گاز کامل حرکت کند، زیرا بیدمشک محکم او یک گیره دور دیکش داشت. بیلی مانند یک حرفه ای خروس خود را به دست گرفت و بار خود را با لبخندی بزرگ بر لبانش برداشت.

او حتی به مکیدن تقدیر از دیک خود ادامه داد در حالی که بیشتر آن روی صورت نوجوان زرق و برق دار او بود..

یکی از دوستای دوران تحصیلیم اومده خونمون و باهم داشتیم گیم فوتبال فیفا بازی میکردیم که دوستم که بازیش تو گیم فوتبال عالی بود ( دقیق برعکس من که بازی فوتبالم تو گیم افتضاحه).

و گفت اگه بهم گل بزنی بهت کون میدم که من چهار پنج تا گل ازش خورده بودم و واقعا شانسی تونستم بهش یه گل بزنم و هی بعدش می گفتم چی شد تو بهم قول دادی فلم سکس خارجی.

حالا من که خودم عاشق کون دادنم و اصلاً دوست ندارم بکنم و فقط دوست دارم بدم که اونم به شوخی میگفت باشه کون دادن رو نشونت میدم و دیگه بین فوتبال هی من به شوخی میومدم ور برم که اونم بدش نمی یومد و من رو رو زمین می خوابوند و کمی می مالوند و منم بدنم کم مو بود ولی شیو .

هم کرده بودم و وقتی که من رو می مالوند دیگه مشخص بود کامل می خواد من رو بکنه و وقتی می فلم سکس خارجی رفت شب که می خواستم بخوابم فکر می کردم که بهش بدم یا نه و کاملا دودل بودم و تجربه جدیدی برام بود و تا حالا با دوستام سکس نداشتم البته یکی از دوست های دیگم میگفت که آدم اصلا.

نباید با دوستاش سکس داشته باشه اما من واقعاً بدم نمیومد که به این دوستم فلم سکس خارجی بدم و اون نیازی که بهش میشه گفت اُب رو بتونه برام ارضاء بکنتش فلم سکس امریکایی.

ميکرد شب شد اس ام اس زدم به سامان گفتم واسم جنده جور کونه از اونجاى که سامان مجرد و تو کار جنده بازى بم گفت کجا ميخواى بکونيش گوفتم فلم سکس خارجی کاريت نباشه جور ميکونى يا نه که ديدم بعد چند دقيه زنگ زد شماره.

دختريو بم داد گفت اسمش مهرناز فقط بگو من دوست سامانم شمارتو از او گرفتم امشب ميخوامت چند دقيقه بد شد زنگ زدم بش ديدم يه خانومى پشت خط که چقدر با نااز حرف ميزد گفت شما گفتم رفيق سامان گقت مکان دارى گفتم اره پس کوجا.

بيام دنبالت ادرسو دادو رفتم دنبالش تو راه همه چيو واسش تعريف کردم گفت درسته اشتباه کرده ولى کار تو اشتباه تره فلم سکس خارجی گفتم تو فقط پولتو بگير کار نداشته باش سکس کوردی.

فرداش که اومد وقتی باهم داشتیم گیم فوتبال می زدیم دوباره بین فوتبال چون دیروزش گفته بود بهت میدم من به شوخی یه ور بهش رفتم و بعد دوباره من رو رو زمین خوابوند و مالوند و منم کماکان بدنم شیو بود و دیگه شلوارکم رو داد پایین که پام هم شرت .

نبود و با تف برام جق زد و دیگه و وقتی رفت و من شب وقتی خوابیدم دیدم

بدم نمیاد که بهش بدم و دیگه بیشتر به این سمت بودم که اگه خواست من رو بذاره بهش بدم و یه تجربه جدیدی بود و فرداش وقتی دوباره اومد خونمون و تو اتاقم بودیم رو صندلی اتاقم نشسته بود و داشت به کامپیوتر فیلم سکس خارجی.

ور می رفت که من به شوخی بهش یه ور کوچولو رفتم که گمون کنم شوخی تیزهوشانه ای بود چون قبلاً فکرام رو کرده بودم و بدم نمیومد که من رو بکنه و اُبم رو برام ارضاء کنه و از قبل هم به این نتیجه رسیده بودم که اگه.

میخوای کون بدی دیگه باید کاری کرد تا فاعلت ، هات ( داغ) بشه و بخواد بکنتت فلم سکس خارجی و آدم از جوونیش و این حس قشنگ دادن لذت ببره و ارضاء بشه ، اونم که آماده بود و می خواست من رو بذاره با این شوخی.

بجایی که باهاش کردم بهش بهانه لازم واسه کردنم رو دادم و دیگه از همینجا شد که دیگه فلم سکس خارجی شروع کرد به کردنم و پاشد و دستام رو گرفت که من به شوخی یه ذره در رفتم و گفتم غلط کردم !

و می خواستم دستام رو باز کنم ولی اون می خواست من رو دیگه بکنه و نیاز داشت و منم نیاز داشتم اُبم رو اضاء کنه که دیگه به سمت در کمد رفتیم و بعدش گفتم باشه اگه فلم سکس خارجی می خوای بدی بریم رو تخت !

وارد خونه که شديم ديدم تو اتاق خوابيده مارو که ديد انگار برق 220 ولتى بش وصل کردى تو شک رفت گفتم چيه مزه خيانتو فلم سکس خارجی بچش حالاهم گم شو از اتاق بيرون گريش گرفته بود منم تو اون وضيت ديدمش دلم.

براش سوخت رفت بيرن منم اون شب تا خود صبح مهرنازو کردم از حرص و ناراحتي و عصبانيت دير ارضا فلم سکس خارجی شدم فرداى شد پول مهرنازو دادم رفت پرستو صبح که منو ديد گفت طلاقم بده ميخوام جدا شم منم گفتم اره گزاشتم برات.

چند روز گزشت مامانش بم زنگ زد که پرستو کجاست گوشيش

چرا خواموش چرا شماها پيداتون نيست گفتم مامان شب ميام پيشت بهت ميگم چرا شب شد مغازرو بستمو رفتم خونه مامانش همه چيزو واسش تعريف فلم سکس خارجی کردم اولش خونوادش باورشون نشد ولى وقتى فيلمو که ديدن از خجالت تو چشمام نگاه.

نميکردن اخه بهتون گفتم که پرستو خونواده مذهبى داشت باباش گفت طلاقش بده بزار هر گوهى ميخواد بخوره گفتم نه ميخوام مزه خيانتو بازم بچشه مامانش فلم سکس خارجی گفت هرچى ميلته چون ما ديگه دخترى به نام پرستو نداريم رفتم خونه واسش تعريف کردم.

من همونطور که گفتم اصلاً نمیکنم و فقط میدم و بهانه ای بود که دیگه فیلم سکس لزبین من رو روی تخت بمالونه و بکنتم و اُبم و نیاز زنونگیم رو ارضاء کنه که فلم سکس خارجی اومدم دستاش رو بگیرم که دیگه من رو روی تخت انداخت و دستای مردونش.

رو برد زیر لباسم و اون یکی دستش هم گذاشت رو پهلو هام و شروع کرد به مالوندن و حسابی می مالوند تا دیگه بکنتم تا نیاز مردونه خودش رو با من ارضاء کنه و وقتی داشت پهلو هام رو می مالوند من چشام رو بستم و فهمید خودمم دوست دارم و وقتی.

با دستام می خواستم نذارم که پهلو هام رو بمالونه و بهش گفتم جون من نه ، دیگه فهمیده بود من خودمم فلم سکس خارجی دوست دارم و اُب و نیاز زنونه دارم می دونست اینا فقط لفظه و کامل می خواست من رو بکنه و نیاز خودش رو و اُب و نیاز.

زنونگی من رو برطرف کنه که با اون یکی دستش هم شلوارکم رو کم تر از نصف داد پایین تا انگوشتم فلم سکس خارجی بکنه و برای کردن و برطرف کردن نیاز زنونگیم آماده ام کنه و با دستای مردونش سکس زوری.

پهلوهام رو هی می مالوند و با انگشتای اون یکی دستش تو سوراخم می کرد و هرچقدر بیشتر می خواستم نذارم بمالونتم با اون دستش بیشتر انگوشتم می کرد و می کرد تو سوراخم و دیگه همزمان هم پهلو هام رو می.

مالوند هم کامل انگشتم می کرد دقیق مثه دخترها تا نیاز مالیده شدنم

ارضاء بشه و برای کردن آماده کرد فلم سکس خارجی و دیگه بعدش ساق پاهام رو تو دستاش گرفت و کونم رو گذاشت نزدیک کیرش و با کیرش چسبوند به کونم و نگه داشت چون می دونست کون چقدر به کیر احتیاج داره و واقعاً خب نیاز.

مردونگی خودش و نیاز زنونگی من به این قضیه فلم سکس خارجی احتیاج داشت و بعد از روی شلوار هی با کیرش به کونم می چسبوند و میمالوند که خیلی خوب بود و دوست داشتم و من میگفتم نه …

ولی میدونست اینا فقط لفظه و بدم نمیاد که من رو بکنه و اُب فلم سکس خارجی و نیاز زنونه ام رو برطرف کنه از طرفی دیگه تو دل قضیه بودیم و اون حشرش حسابی زده بود بالا و می خواست من رو بکنه تا نیازهای جفتمون.

یعنی نیاز مردونگی خودش و نیاز اُب و زنونگی من رو ارضاء کنه و پرسید بابات کی میاد فلم سکس خارجی ؟

باور نکرد زنگ زدم به باباش گزاشتم رو ايفون گفتم بابا پرستو ميخواد باهات صحبت کنه گفت بره به جهنم ما پرستو ديگه برامون مرد اينو گفت گوشيو قطع کرد پرستو شروع کرد به گريه کردن.

گفت منو ببخش زندگى برام تکرارى شده بود غلط فلم سکس خارجی کردم حسين گوه خورم ببخشيد منو منم گفتم باهات زندگي ميکنم ولى نمي بخشمت حتى تختامونم جدا ميکنيم حتى رنگه بيرونو بدونه من نميبينى اونم قبول کرد.

فلم سکس امریکایی فلم سکس عربی فلم سکس ایرانی فلم سکس افغانی لیسیدن کوس کوس سفید کس خوری پورن هاب فیلم سوپر امریکایی سکس رمانتیک

My Step Sister Fucked My Face until Cum In my Mouth – FACESITTING ORGASM – Amateur Mr Pussy Licking

Step Mom hot free

4 thoughts on “فلم سکس خارجی خواهر ناتنی در دهانم انجام داد ارگاسم کوس لیس زد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *