فلم سکس افغان در خود را گرفت و سپس به کوس او شیر چکه انداخت

فلم سکس افغان او می خواهد به دمار از روزگارمان درآورد، در خروس خود را گرفت و سپس به کوس او شیر چکه انداخت

فلم سکس افغان من گفتم یه یه ساعت دیگه که با این سئوال فهمید هم فرصت کافی برای کردنم داره و از طرفی خودم هم بدم نمیاد که من رو بکنه که دو سه تا از روی شلوارش کیرش رو قشنگ چسبوند به کونم و میدونست کون به کیر نیاز داره و می خواست جفتمون رو ارضاء کنه.

خودش مردونه ارضاء بشه و من رو زنونه ارضاء کنه که فکر درستی بود چون واقعاً جفتمون به این قضیه نیاز و احتیاج داشتیم و حسابی زده بود بالا و میخواست من رو بکنه و خب من هم نیاز داشتم و وقتی اومد دیگه نصفه شلوارکم رو هم کامل بده پایین گفتم نه اما اون میدونست لفظه و جفتمون می خواستیم .

که دیگه شلوارکم فلم سکس افغان رو کشید پایین و شورت هم پام نبود و مقدمات کردنم رو آماده کرد و بعد واسه اینکه کونم رو آماده کردن کنه درجا دو سه تا با انگشتش تف زد و تو سوراخ کونم کرد و بعد میچرخوند تو سوراخم و باهاش بازی فلم سکس خارجی.

میکرد و با انگشت من رو کامل گایید و انگشتش رو فشار می داد و نگه داشت که منو برای کردن آماده کنه و دیگه نه نگم فلم سکس افغان و دیگه همینطور می کرد تو سوراخم و منم دیگه هیچی نمی گفتم چون هم اون به این قضیه نیاز داشت و هم من و وقتی دید من رو با انگشت .

داره میگاد من هیچی نگفتم و دیگه فهمید که شرایط برای کردنم دیگه کاملاً محیا شده و گفت اینطوری نمیشه صبر کن و سریع شلوارو شورت خودش هم درآورد تا نیازهای جفتمون رو ارضاء فلم سکس افغان.

کنه و جفتمون بدون شرت بودیم و اومد اول کیرش رو گذاشت پایین کیرم و بعد کیرش رو داد پایین تر و گذاشت دَم سوراخم و با کیرش رو شیار کونم می مالوند و نزدیک سوراخم می شد و روش می کشید …

الان چند ساله از اين فلم سکس افغان موضوع گذشته و من و پرستو مثل دوتا ادم مرده ايم و هيچ حسى نسبت به هم نداريم و تنها چيز مشترکمون اينه که حس شهوت بينمون مورد منو پرستو فقط داريم باهم زندگى.

ميکنيم ولى هيچ حسى به هم نداريم حتى باهم حرفم نميزنيم و پرستو با من هيچ جا نميره و منم با پرستو هیچ جا نميرم نه اينکه تنهاى جاي برم نه کلن مرده متحرکيم ولى من مثله خيلى از مرداى فلم سکس افغان بي غيرت.

نيستم که از کوس دادنه زنم لذت ببرم نه من غيرتم بهم اين اجازه رو نميده و به نظرم کار دوروستيو کردم و نظر شمارو نميدونم سکس روسی.

واقعاً دیگه خودم هم می خواستم که بهش بدم و واقعاً دیگه کون دادن بهش اجتناب ناپذیر شده بود و یه ذره سوراخم رو بالاتر آوردم که بیشتر نزدیک کیرش بشه و منو دیگه بکنه که فلم سکس افغان وقتی دید من خودم دارم سوراخ کونم رو نزدیک کیرش.

میارم و بدم نیومده من رو زورکی به پشت کرد و با کیرش رو کونم میمالید

ولی این سری فقط من رو حسابی تا اونجا که کیرش کامل با کونم آشنا شه و باهم حسابی حال کنن و آبش دربیاد مدل دخترها مالوند و نیاز مالونده شدنم رو کاملاً ارضاء کرد و من رو نکرد البته من خودم دلم می خواست که دیگه وقتی کار به اینجا.

رسید دیگه من رو بکنه ولی این فلم سکس افغان سری که جفتمون بدون شرت بودیم فقط می خواست من رو قشنگ مدل دخترها بمالونه و لختم کنه و حسابی با کیرش کونم رو مدل دخترها مالید و نکرد و نمی خواست برای سری اول که من رو خوابونده و لختم.

کرده هَوَل بازی دربیاره و بکنتم ، فقط می خواست ایندفعه حسابی با کیرش کونم رو حسابی مدل دخترها فلم سکس افغان بمالونه و کیرش و کونم رو باهم حال بیاره و استارت اینکه از سری های بعدی که میاد خونمون سکس یواشکی.

دیگه من رو بذاره و بکنتم و باهام حال کنه رو بزنه و من رو برای سری های بعد که میاد خونمون برای اینکه لختم کنه و بکنتم آماده کنه و واقعاً برای یه استارت فلم سکس افغان بد نبود که من رو بمالونه و لختم کنه و خودش هم لخت.

شه و با کیرش هی کونم رو بمالونه و کیرش و کونم رو حال بیاره و بعد از یه ده دقیقه که کامل من رو مدل دخترها مالید آبش اومد ولی سری های بعدش که میومد خونمون دیگه جفتمون می خواستیم و بهم ور می فلم سکس افغان رفت و وقتی دیگه.

انقدر بهم ور می رفت که اُبم کامل بزنه بالا من رو لخت می کرد و لباس های خودش هم در می آورد و من رو کامل می کرد و فرداش که اومد خونمون وقتی دوباره من رو زورکی فلم سکس افغان به پشت کرد و شلوارکم هم درآورد که بازهم شورت پام نبود.

شلوار و شورت خودش هم درآورد و دوباره پرسید بابات کی میاد فيلم سكس گروهي ؟

و در اخر ببخشيد که خاطرم طولانى شد ولى اين فلم سکس افغان بغص لعنتى داشت خفم ميکرد خواستم يکم اروم شم درسته که کار اون اشتباه بوده ولی با این روندی که پیش گرفتین فقط داغون تر میشین

یه فکر اساسی بکن هم بحال خودت هم بحال زنت

چند کلاس سواد داری؟یا اینکه از برادران افغان تشریف دارین؟آخه مرد حسابی یا درست فلم سکس افغان و حسابی مینوشتی یا زیرش فرهنگ لغات میذاشتی آدم بفهمه منظورت چیه مردک دیوس اگر فک کردی میتونی حالمونو بگیری گووه خوردی :))
من با این داستانم جق زدم دیوس !!

گفتم یه یه ساعت دیگه که خیالش راحت شد ولی ایندفعه به جای اینکه مثله دیروز با کیرش فقط رو فلم سکس افغان کونم بمالونه تف ریخت رو سوراخ کونم و اول با یه انگشتش و بعد با دو سه تا انگشتش با سوراخم بازی کرد و انگشتاشو سکس ایرانی خشن.

کامل میداد توم و با انگشتش کامل من رو گایید تا قبل از کردنم قشنگ جا باز کنه و بعد یکی دو دقیقه که کونم فلم سکس افغان قشنگ جا باز کرد و واسه کردن و پذیرایی از کیرش آماده شده بود و وقتی دید وقتی من رو کامل داره با انگشت میگاد تا کونم رو بکنه من بهش.

یعنی شما فکر میکنی کار درستی کردی، زندگی خودت را تبدیل به جهنمی کردی که باید تا آخر عمر بسوزی و ذره ذره آب بشی، فلم سکس افغان مگه چند بار قراره فرصت زندگی کردن را داشته باشی، زمان مرگت میخوای بگی توی داستان سکسی .

عمر نکبتت چه غلطی کردی، چه بهره و ثمری از این فرصت که بهت داده شد بردی، امیدوارم از حرفم ناراحت نشی ولی خریت کردی داداش، فلم سکس افغانجای این کولی بازیها میتونستی آروم و بی سروصدا ازش جدا بشی و یه زندگی جدید واسه خودت دست و پا کنی و از زندگی لذت ببری.

فلم سکس خارجی فلم سکس امریکایی فلم سکس عربی فلم سکس ایرانی فلم سکس افغانی لیسیدن کوس کوس سفید کس خوری پورن هاب فیلم سوپر امریکایی

Afghanistan wife riding dick like a pro and gets her pussy filled with cum

3 thoughts on “فلم سکس افغان در خود را گرفت و سپس به کوس او شیر چکه انداخت

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *