پورن استار سکس السا جین با امیلی ویلیس و یک خروس بزرگ سیاه

پورن استار سکس السا جین با امیلی ویلیس و یک خروس بزرگ سیاه

پورن استار إلسا جين با امیلی ویلیس من یه مغازه دارم به دلیل شغل خواص من خانمها بیشتر با من سر کار دارنیکی از این خانمها که اکثر اوقات برای هزینه کمتر شدن به هم اس می دادیمیواش یواش اسها جوک داخلش اومد حرفهایی.

شبیه عزیزم فدات وغیره یه روز مغاره بودم کنار من رو صندلی نشسته پورن استار با هم می حرفیدیمکه اتفاقی دستامون بهم خوردیه نگاهی کردیم یه دفعه هردو کنار کشیدیمبعدش من شیطنت کردم دوباره تکرار کردماون گفت چه ته گفتم .

چیزی نیست انگار گلوم خشک شد گفت چیه قرمز چرا شدی گفتم نمی دونم دلم چرا تاپ تاپ می زنهگفتم منم این طوریمگفت نمی دونی چقد دوست دارم گفتم یه بار دیگه بگوکه پورن استار این با با یه بوس آبدار تکرار کرد من دلم هوری ریخت.

جرات پیدا کردم یه فشاری به سینه هاش دادم گفت می خوام می خوام گفتم چی آزی جون گفت کیر گفتم آخ جون بیا مال خودت از رو شلوار یه فشاری دادگفتم درش بیارم گفت نه می ترسم کسی بیاد داخل مغازه سریع رفتم مغازه.

رو بستمزیپمو باز کردم کیرمو آوردم بیرون شق شق شده گفت اوفف می خوام گفتم بخورتا کله کیرم رفته نرفته تو دهنش آبم داشت می اومد نمی پورن استار دونم چرا حول شدمسرشو کنار زدم وآبم اومد چقد بدبختم من نه اون روز بعد از آب.

اومدن من پایان شد اون درحسرت کیرم موندچند روز دیگه اومد تا اومد کنارم نشت کیرم دادم دستش هی فشارو بازی منم دستمو پورن استار بردم داخل شلوارش واخ چقد داغه کوست گفت کیر بزار توش گفتم اینجا گفت آرهیریع دلا شد شلوار فیلم سکس ایرانی.

داد پایین باورم نمی شد کس آماده کیرم شق هی می گفت بکن توشوای دوباره نکرده داشت آبم می اومد کیرم نرسیده به کوسش حول شدم داشت آبم می اومد واس نکردم توش شلوار کشید بالا گفت اگه من کیر داشتم حالیت می کردم خجالت کشیدم.

چیزی نگفتم چندروز دیگ اومد با انگشتم می زارتم تو کوسش اون دید دیگه از من بخاری بلند نمی شه دیگه پورن استار نیومد پیشم و من در حسرت کوسش……نوشته‌ سهراب حدودا40ساله.

سکس از پشت با یک بلوند و یک خروس سیاه بزرگ

این یک داستان واقعی هست.من الان ۲۸ سالمه و سه ساله قبل برای اولین بار با این اقا اشنا شدم که تا اون موقع اولین تجربه ام بود.باهزار کلک و کس و شعر و حرف پورن استار رومانتیک تا صبح این ادم تونست مخ منو بزنه و منم که.

ساده بودم و بی تجربه ولی راستش خیلی ادعا نترس بودن داشتم واسه خودم بعد از دو هفته این اقا امدن دیدن من البته از کرمان وقتی رسید پورن استار صصبح زود بود و یک کم قدم زدیم البته ظاهرش اصلا جالب نبود و یک کم پای ساک زدن.

چپش لنگ میزد ولی خیلی زبون باز بود چندین بار خواستم با بهانه مختلفی عکس بگیره اما من دستمو گرفتم جلوصورتم بعد از کمی صحبت به بهانه اینکه بارش پورن استار سنگینه گفت بریم خونه پدرش و وسایل رو بذاره بعد بریم.

بگردیم منم خر و ساده رفتم باهاش که یک اپارتمان خیلی بزرگ بود با طبقات زیاد وقتی رفتیم بالا هم میترسیدم هم خواستم کم نیارم مثلا که ای کاش مرده بودم و نرفته بودم بعد وارد خونه شدیم من با کفش رفتم همه جا رو نگاه .

کردم که کسی نباشه بعد امدم کفشامو در اوردم و نشستم بعد امد نشست کنارم یک کم حرف زد و خودش نزدیک کرد بهم و یهو افتاد پورن استار روم و شروع کرد لبامو خوردن من اینقدر تو شک رفته بودم که نمیدونستم چه اتفاقی افتاده.

و بعد از چند ثانیه تازه فهمیدم داره چی میشه و شروع کردم به تقلا کردن که بتونم در برم ولی چاق بود و سنگین و من هم هرکار پورن استار میکردم تکون نمیخورد از روم و به شدت ترسیده بودم حتی توان جیغ زدن هم نداشتم و فقط گریه.

زاری میکردم و التماس که ولم کن اما اون نامرد کار خودشو میکردبعد بلندشو و لباسمو در اورد و من میخواستم فرار کنم دستمو کشید انداختم زمین و افتاد رو و با پایان قدرتی که داشت بدنمو نگه داشته بود و من دیگه از شدت شک.

بی جون شده بودم و حتی نمیتونستم نفس بکشم و فقط گریه زاری میکردم و شاید بگید دروغه یا باورتون پورن استار نشه اما هیچ دردی حس نمیکردم و هیچ توانی برای تکون خوردن نداشتم مثل اینکه فلج بودم یهو دیدم نگاه کرد بهم و گفت داستان سکسی.

2 ستاره پورن با خروس های بزرگ مقعد

خون امد من مثل اینکه برق گرفته باشه ام بلند شدم دیدم پایان رونم و تشک خونیه دو دستی کوبیدم تو سر خودم و موهامو میکندم اون هم فکرشو نمیکرد من باکره باشم و خشکش زده بود بلند شد رفت دستمال بیاره من رفتم اشپزخونه کلیپ سکسی.

کارد با دسته صورتی اونجا بود برداشت بردم بالا بزنم تو شکمم از پشت دستم رو گرفت و برم گردند پورن استار و یک سیلی زد تو صورتم که انگار تازه از شوک خارج شدم و مثل گندم رو اتیش خودمو میزدم و میگفتم خدا لعنتت کنه بدبختم.

کردی و اون مدام میگفت میخوامت و میام خواستگاری اما میدونستم دروغ میگه بعد مثل جنازه لباس پوشیدم پورن استارو ازانس گرفتم مجبورش کردم ببردم دکتر سه تا دکتر معاینه کردن و گفتن اسیب دیدی و من بعد اورد منو پیاده کرد سرخیابونمون.

موقع رفتن بهش گفتم میدونم برنمیگردی ولی خدا لعنتت کنه و رفتم الان سه ساله از ترس و از شوک اون حادثه ارامش ندارم و از همه مردها بیزارم بعد از اون ماجرا فهمید خانم داشته و یک دختر کوچیک امیدوارم روزی این زازی اسکایم.

بلا سر دختر خودش بیاد تا دردمنو بفهمه.من به خاطر این موضوع دیگه نمیتونم ازدواج کنم چون خانواده سنتی دارم واون هم جسم من و هم روح پورن استار من و هم اینده من رو تباه کرد .خدا لعنتت کننه کامبیز خدا لعنتت کنهنوشته بهار۹۲.

سکس عمو جانی سکس گروهی ایرانی سکس از پشت سکس ایرانی سکس الکسیس سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی کس کردن فیلم سکس روسی

پورن استار سکس السا جین با امیلی ویلیس و یک خروس بزرگ سیاه Elsa Jean anal
پورن استار سکس السا جین با امیلی ویلیس و یک خروس بزرگ سیاه Elsa Jean anal

Influence Elsa Jean is back for an anal encore with Emily Willis

12 thoughts on “پورن استار سکس السا جین با امیلی ویلیس و یک خروس بزرگ سیاه

  1. Pingback: سکس زوری
  2. Pingback: سکس از کون
  3. Pingback: فلم سکس
  4. Pingback: سکس مقعدی
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *