فیلم های سکس نيك فليكس شگفت‌ انگیزترین سینه‌های طبیعی سه نفره

فیلم های سکس نيك فليكس شگفت‌ انگیزترین سینه‌های طبیعی سه نفره تا کنون

فیلم های سکس نيك فليكس با سلام خدمت بچه های گل شهوانیمن امین 25 سالمه میخواستم اولین داستانمو با یه قضیه خنده دار تعریف کنم .بخدا این داستان واقعیهخوب شروع میکنمچند سال پیش زمانی که 20 سالم بود همسایه طبقه چهارم ما یه دختر داشت 17 ساله .

خلاصه من چون این دختر یه کم ریز بود ازش خوشم نمیومد . نيك فليكس فیلم های سکس خلاصه یه روز که مادر پدرم رفته بودن مسافرت ماهه 5 6 تا از دوستامون اومده بودن خونمون قلیونی بکشیم سکس خشن.

این قضیه آمار دادن دختر همسایه رو به یکی از دوستام گفتم اون گفت احمق اگه اینقدر دوست داره چرا بهش شماره نمیدی نيك فليكس .خلاصه رفتیم تو بالکن که ذغال روشن کنیم دیدم از بالا هی یه چیزی میافته پایین فیلم سکس جدید.

ما طبقه سوم بودیم رفتم سرمو بالا کردم دیدم دختره که اسمشو نمیگم داره از بالا پایینو نگاه میکنه اون کاراشم معنیش این بود که من بفهمم اومده رو بالکن فیلم های سکس.

سرتوونو درد نیارم به دوستم گفتم چه جوری شمارمو بهش بدم اخه همسایه بودن خجالت میکشیدم . گفت بزار الان درستش میکنم این احمقم شمارمو از رو بالکن بلند گفت نيك فليكس .

بعد اینکه ذغالا خوب شد رفتیم تو بعد 10 مین دیدم موبایلم داره زنگ میخوره برداشتم گفت امین آقا گفتم بله دیگه باهم صحبت کردیم فیلم های سکس.

خیلی منو دوست داشت برعکس من چون من اون موقع دوس دختر داشتم .گذشت و گذشت . فیلم های سکس هر موقع از بیرون میومد تنها میگفت بیا پایین ببینمت منم میومدم تو آسانسور تا میرسیدیم طبقه سوم ازهم لب میگرفتیم و از این جور کارا.

یه روز برامون کارت عروسی خواهرشو آورد داد به مادرم واسه 4 شنبه شب بود فیلم های سکس .خلاصه رسید به اون روز ما ظهر ناهار خونه خالم دعوت بودیم شبم که عروسی بود.

ظهر بهم اس زد امین پدرم نیس داداشمم نیس فکر نکنم تا بعد از ظهر بیاد مامانمم داره میره آرایشگاه از اون طرف هم میره یه سر به تالار بزنه نيك فليكس.

مطمئنم کسی نمیاد ظهر تو میتونی بیای بالا یه ساعتی باهم باشم منم چون خونه خالم دعوت بودیم گفتم اره ولی زود باید برم فیلم های سکس .خیلی استرس داشتم آخه اولا خونه دختر میخواستم برم دوما که همسایه بودن گفتن اگه بقیه ببینن خیلی زشت میشه.

خلاصه به هر جوری که شد رفتم بالا .در و باز کرد سریع اومدم تو . نيك فليكس فیلم های سکس در و که قفل نکرد گفت تابلو میشه فقط زنجیر پشت در و انداخت من خیالم راحت شد.رفتیم رو مبل نشستم برام آبمیوه آورد.

بهترین فیلم های پورنو جنسی از neekflix

خوردم نشست کنارم شروع کرد به لب گرفتن ازممنم دیدم فرصت مناسبه دیگه سریع دستمو کردم تو سینه هاش حشری که شد گفت امین نه فقط لباتو میخوام منم به حرفش گوش نکردم لباسشو فیلم های سکس در آوردم خودمم در آوردم چسبیدیم.

بهم تا اومدم سینشو بخورم دیدم زنگ در اومد یکی کلید انداخت رو در.یعنی بخدا داشتم سکته میزدم . نيك فليكس گفت امین بدو برو تو اتاقم منم مثل یه اسب دویدیم رفتم چشت در اتاقش وایسادم عرقام داشت هیمنجور میریخت فیلم سکس خارجی.

دیدم داداششه اومده بود فیلم های سکس چیزی از خونه بر داره .خلاصه خودش که داشت میمرد اومد یواشکی بهم گفت امین احتمال داره برادرم بیاد تو برو تو کممد لباسام.من آروم آروم رفتم به طرز ناجوری تو کمد جا شدم که نگو.

اونم رفت تو حال ببینه داداشش کی میره سریع گوشیمو سایلنت کردم فیلم های سکس .وای خدا نیاره تو تابستونم بود با اون گرما فکر کنین من تو کمد با اون وضع ناجور پایان لباسم خیس شده بود دیگه.

ساعت 1130 بود که این اتفاق افتاد خلاصه همینجوری بود اونم میگفت الان برادرم میره. نيك فليكس یه دفه زنگ در خورد دیدم داره صدای مامانش میاد .

اومد گفت امین بد بخت شدیم مادرم هم اومد چه کار کنم خودش داشت دیگه از دست میرفت اینقدر که ترسیده بود ساعت شد 1230 هنو نرفته بودن فیلم های سکس.

بابام هم هی داشت بهم زنگ میزد منم قطعش میکردم .اس دادم با بچه هام تا ناهار میام نگران نشین خودم میام خونه عمه.ساعت شد یه رب به یک دیدم اومد در کمدو باز کرد گفت امین مادرم گیر داده باهاش برم بیا این کلید خونه .

گفتم داداشت چی گفت اون هنوز هست گفتم تو رو خدا من چه کار کنم . مامانش صداش زد مجبور بود بره  فیلم های سکس. این رفتش ما موندیم برادر این خانوم فیلم سینمایی سکس.

تو کمد بودم شنیدم داداشه داره واسه خودش با صدای بلند آواز میخونه هم ترسیده بودم هم خندم گرفته بود از صدای پاش میشنیدیم میاد نزدیک اتاق . نيك فليكس هی عارق میزد هی میگوزید خلاصه کر کر خنده بود ساعت شد 115 صدای پاش اومد .

دیدم صدای کولر قطع شد .خوشحال شدم گفتم داره میره فیلم های سکس.همینجور داشت آواز میخوند دیدیم صدای کلید اومد درو قفل کرد رفت.دیگه هیچ صدایی نمیومد با یه تر سو لرزی از کمد اومدم بیرون بخدا بدنم خشک شده بود اومدم.

بیرون یه 2 دقیقه ای داشتم خودمو صاف میکردم.از یه طرف ترسیده بودم از یه طرف فکر میکردم اگه برم بیرون به دوستام بگم چقدر خنده داره .آروم اومدم در اتاقو باز کردم دیدم صدایی.

نیک سه نفر داغ نیکفلیکس ارزش دیدن دارد

نمیاد خدا شاهده با یه ترسی رسیدم به دمه در که نگو آخه مطمئن نبودم که حتما رفته.خلاصه کلیدم انداختم درو باز کردم رفتم فیلم های سکس از اون ورم قفل کردم.مثل سگ دوییدم از آپارتمان خارج شدم رفتم سر کوچه یه دربست تا خونه خالم گرفتم.

به اونم اس دادم که خیالت راحت من اومدم بیرون.داشتم خدا رو شکر میکردم تا خونه عمم.رسیدیم دیدم تازه سفره پهن کردن .به خیر و خوشی گذشت این جریان.از اون به بعد هم باهم سکس داشتیم و خیلی خوش گذشت سكس جماعي ثلاثة.

الان 3 ساله که دیگه cut کردیم اخه منو با یه دختر تو خیابون دید.تا آخر عمر این خاطره فیلم های سکس از یادم نمیره( ببخشید اگه از کلمه ی نامناسبی استفاده کردم )نوشته

ادب حکم می کنه بگم سلام. همین اول کار قبل شروع بقیه موارد بگم دستتو از تو شرتت در بیار برادر یا خواهر ارزشی که با فیلم های سکس این داستان جق بزنی میام اونی که باهاش داری این متن رو می خونی بسته به حجم.

بیکاریت می تونه گوشی تبلت یا لپ تاپ باشه ( معدودی تلوزیون هم مشاهده شده که به خاطر حفظ جونتون به همون لپ تاپ بسنده می کنم ) می گیرم از تو کونت میکنم تو از تو سوراخ گوش سمت راستت می کشمش بیرون.

زشته آدم همش دست به خایه تو کف کیر باشه.اینم بگم وزن و سن و قیافم به تو هیچ ربطی نداره. سکسی هم باشم یا نباشم بازم به تو ربطی نداره فیلم های سکس. حتی دختر باشم یا پسر بازم به تو ربط نداره نيك فليكس.

همین الانم جقم رو زدم. نمی تونم ادعا کنم از تو دیگه جقی یا جلقی ترم چون واقعا با همچین عنوانی اگر بازم اومدی بخونیش احتمالا از اون دسته افرادی هستی که با پای اون زنه تو تام و جری هم جق می زدی.

یا خیارای خونتون فیلم های سکس بعد از سه روز قابل خوردن نیست. بگذریم. دیدی این دخترا جدیدا با استرس که می دن دچار افسردگی پس از سکس می شن. منم دچار اسهال بعد از جق شدم.

گفتم بیام یه چارتا کسشعر بگم اینجا روحیاتمون باز بشه نيك فليكس. ریا نباشه در جق به مرحله ای رسیدم که از حفظ می زنم. یعنی دیگه کلا فیلمام رو پاک کردم فیلم های سکس. آنلاین هم نمی بینم.

سکس سیاه شهواني کون تپل فلمسکس سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی کس کردن فیلم سکس روسی فیلم سکس ایرانی

ANGELA WHITE Gabbie Carter The Most Amazing Big Natural Tits Threesome Ever neekflix.top

6 thoughts on “فیلم های سکس نيك فليكس شگفت‌ انگیزترین سینه‌های طبیعی سه نفره

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *