فیلم سکس دختر های بزرگ بچه ها خوابگاه در حالی که سه راه بیدمشک فاک

فیلم سکس دختر سینه های بزرگ بچه ها خوابگاه لذت بردن از دهان در حالی که سه راه بیدمشک فاک

فیلم سکس دختر سلام. امروز شارژ شارژم. دو تا از داستانام همزمان اومدن رو سایت. یعنی اولیش رو ادمین گذاشت و اون یکی رو امتیازای شما خوانندگان عزیز. خوشحالم که قلمم رو دوست دارین… این اتفاق بهم انگیزه داد برای نوشتن،

پس میریم که داشته باشیمیه نیم چرخ زدم و دوباره تو آینه مشغول وارسی خودم شدم. موهام و ابروهام رو همین امروز قهوه ای شکلاتی تیره کرده بودم. یه سایه طلایی پررنگ نشونده بودم پشت پلکم و یه خط چشم باریک مشکی که حسابی به چشمام حالت میداد.

رژگونه طلایی مات و رژ لب آجری با یه تاپ پشت گردنی آجری و یه شلوار غواصی مشکی. مانتوم رو پوشیدم و از خونه زدم بیرون. آژانس دم در منتظرم بود. مقصدم یه باغ بود تو لواسون. امروز مراسم عقد بهترین دوستم بود سکس دختر.

وارد باغ که شدم متوجه شدم کل مهمونا 50 نفر هم نمیشن. مراسم گرم و خودمونی بود. چقدر خوشحال بودم که سودابه فیلم سکس دختر (دوستم) شش تا برادر داره و همه هم جوون و خوش تیپ. دلم شیطونی میخواست. از همون اول با یکیشون تریپ برداشتم.

از شاباش دادن بهم موقع رقص بگیر تا وقت برگشتن سوار ماشینش شدن و شماره رد و بدل کردن فیلم سکس دختر. به سال نکشید که برای بار دوم به اون باغ رفتم و اینبار برای مراسم عقد خودم و سیامک. تو مدت کوتاهی به هم وابسته شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم.

یه لباس که دامنش مدل ماهی بود به رنگ نباتی تن کردم. چیزی از لباس عروس کم نداشت. یه ارایش کلاسیک هم تیپم رو تکمیل میکرد. دختر قشنگی بودم اما اون لباس و اون آرایش ازم یه چیز دیگه ساخته بود.

توی این یه سال تنها شیطونیمون لب بازی بود. اونم خیلی کوتاه. اما سیامک واسه اون شب ویلای باغ رو هم اجاره کرده بود. زیر گوشم گفت امشب امونت نمیدم نیکا خانوم فیلم سکس دختر.

زیر زیرکی خندیدم و گفتم اما اصل کاری بمونه واسه خونه خودمون مثل بچه های سرتق فیلم سکس دختر سرشو انداخت بالا و گفت به همین خیال باش.دلم واسه شب بی تاب بود. خیلی وقتا هوس بغل کردنش، لمس کردنش، آرامش آغوشش…

به دلم می افتاد اما همیشه سرکوبش میکردم. اما امشب دیگه دلیلی برای سرکوب نبود. امشب شب ما بود… فیلم سکس دختر پایان شب رو کنار همدیگه رقصیدیم و از عشق گفتیم و برا آینده نقشه ریختیم فیلم سکس.

دختر بزرگی که یک لزبین با یک دختر کوچک دارد

مهمونا که دسته دسته خداحافظی کردن تاپ تاپ قلب ما هم بیشتر شد. نگاهای پرشور سیامک داغم میکرد. بالاخره همه رفتن و من موندم و باغ و سیامک. یه باغ با درختای بلند و هوایی که اون وقت سال آروم و خنک بود.

دست هم رو گرفتیم و شروع کردیم به قدم زدن. به ته باغ که رسیدیم از شدت تعجب و هیجان میخواستم جیغ بکشم. فیلم سکس دختر سیامک دور تا دور آلاچیق کوچیک ته باغ رو با دیوار آماده پوشونده بود. طوریکه از بیرون اصلا دید نداشت.

وارد آلاچیق شدیم. یه کاناپه بزرگ، یه تاپ ننویی که بسته شده بود به درختای توی آلاچیق نظرم رو جلب کرد. فیلم سکس دختر همینطوری که محو تماشای اونا بودم دستای سیامک رو روی کمرم حس کردم. ناخودآگاه بدنم سفت شد.

دستش رفت به سمت زیپ لباسم و کشیدش پایین. با باز شدن زیپ لباس دکلته ام سرخورد و افتاد پایین. من موندم و یه شورت توری سفید با یه جفت صندل برم گردوند سمت خودش. یه کم عقب رفت و نگاهم کرد.

از سر تا نوک پا. معذب بودم اما هیچ تلاشی واسه پنهون کردن بدنم نکردم. اون مردم بود فیلم سکس دختر. باید ازم لذت میبرد. همونجا تصمیم گرفتم هرکاری برای لذت بردنش انجام بدم. جلو رفتم و زل زدم تو چشماش.

همزمان شروع کردم به باز کردن دکمه های لباسش. دستش رو حلقه کرد دور گردنم و لبم رو کشید تو لباش. آروم و ملایم میبوسیدم. منم شروع کردم به همکاری. فیلم سکس دختر سرم رو بردم کنار گوشش و گفتم دوستت دارم.

زیر گلوش رو بوسیدم و خودم رو چسبیدم به تن لختش. یه نفس عمیق کشید و منو برد به طرف کاناپه. نشوندم لبه مبل و خودش زانو زد جلوم. سرش رو آورد به سمت گردنم و شروع کرد به خوردنش. خودم رو کشیدم جلوتر و پاهام رو حلقه کردم دور کمرش.

آروم رفت سمت سینه هام. زبونش که خورد به نوک سینه ام سرش رو فشار دادم و به سینه ام و مجبورش کردم بخوردش. سینه کوچیکم رو کرد تو دهنش. با دستش هم اون یکی رو میمالید. حلقه پاهام رو تنگتر کردم.

یه گاز کوچیک از سینه ام گرفت که آهم رو درآورد. سرش رو برد بین پاهام. برخلاف تصمیمی که گرفته بودم، فیلم سکس دختر خجالت کشیدم و پاهام رو جمع کردم. نگاهم کرد با یه اخم کوچیک و شیطون و با خنده پاهام رو باز کرد سکس داستانی.

پدر از رابطه جنسی با دخترانش لذت می برد

صورتش رو از رو شورت مالید و انگشت کرد به کسم. بوش کرد و گفت بخورمش؟ به جای جواب یه لبخند شرمگین زدم. پاهام رو برد بالا و شورتم رو درآورد. با یه دستش پاهام رو بالا نگه داشته بود. سرش رو نزدیک کرد.

لبهاش رو گذاشت لای کسم. بی اختیار گفتم آآآخ… نگام کرد. زبونش رو درآورد و کشید بین لبه های کسم. دست دیگه اش رو نزدیک فیلم سکس دختر آورد و کسم رو قلنبه نگه داشت و کلشو کرد تو دهنش و شروع کرد به میک زدن.

آآآخ که چه حالی داشت. سرش رو هول دادم عقب. بلند شدیم ایستادیم. دستم رو بردم سمت شلوارش و درش آوردم. بعدش هم شورتش رو. فیلم سکس دختر کیرش رو دوست داشتم. خوشگل بود.

دلم میخواست بخورمش اما میترسیدم بلد نباشم و دردش بیاد. شونه ام رو فشار داد به سمت پایین و نشستم بین پاهاش. کیرش رو گرفتم تو دستم و یه کم مالیدمش. از زور لذت سرش رو برد عقب و این حرکت خیلی سکسی ترش کرد.

سر کیرش رو کردم تو دهنم و شروع کردم به میک زدن. دستشو گذاشت پشت سرم و فشار داد. فیلم سکس دختر کیرش تا نصفه رفت تو دهنم. دوباره دستش رو کشید بیرون. متوجه شدم چطوری باید بخورمش. سعی میکردم تا ته بکنمش تو حلقم.

گوشه های لپم رو محکم نگه میداشتم تا کیرش با فشار بره تو دهنم و دربیاد. آروم نالید با دستتم بازیش بده. فیلم سکس دختر دستم رو گذاشتم ته کیرش و با هربار مکیدنش کیرش رو ماساژ دادم. ناخودآگاه اون یکی دستم هم رفت سمت چوچولم و شروع کردم به مالیدنش.

انگار این حرکتم خیلی حشریش کرد. بلندم کرد و کشوندم به طرف تاپه. ازین تاپا بود که دو سرش رو میبندن به درخت و شبیه ننو میشه. فیلم سکس دختر دراز کشیدم روش و سیامک هم اومد رو من. تماس تن داغمون خیلی لذت بخش بود. کیرشو گذاشت بین پاهام.

شروع کرد به تلنبه زدن. با هر تکونش تاپ هم تکون میخورد و آدم یه خلسه محشر رو تجربه میکرد. فیلم سکس دختر دستم رو کشیدم رو پشتش و گقتم سیامک خیلی حال میده…جوووون سکس زوری.

صورتم رو لیس زد و گفت لاپایی دوس داری؟لبام رو غنچه کردم و گفتم خوبه ولی باید منو بکنی امشبچشماش گرد شد. گفت تو که گفتی بمونه برا بعد؟گفتم دلم میخواد بهت کون بدم.ریز خندید و گفت دردش…نذاشتم ادامه بده،

نیک دختر کوچک در حالی که بیدمشک خواهر بزرگش را می لیسید

از زور شهوت نالیدم بکن تو کونم. کیرتو میخوام.دستش رو آب دهنی کرد و مالید و انگشت کرد به کیرش. گذاشتش رو سوراخ کونم. یه کم فشارش داد. درد داشت ولی لذت هم داشت. جامون رو تاپ مناسب نبود.

بلندم کرد و رفتیم سمت کاناپه. پاهام رو گذاشتم رو لبه مبل و به حالت داگی شدم. کیرش رو باز خیس کرد و فشار داد رو کونم. تا نصفه رفت تو فیلم سکس دختر…

دردش داشت منو میکشت اما میدونستم یه کم که بگذره دردش می افته و حال میده. تحمل کردم تا درد تموم شد. گفتم سیامک بکن… بکن که دردش تموم شد. فیلم سکس دختر گفت جووون. دستاش رو گذاشت دو طرف لمبرهای کونم و شروع کرد به تلنبه زدن.

پاهام رو قفل کردم و با پنجمین تلنبه ارضا شدم. از سفت شدن بدنم فهمید و دو سه تا دیگه تلنبه زد. کیرش رو کشید بیرون و آبش رو ریخت رو گودی کمرم. فیلم سکس دختر بعدم سریع دستمال آورد و تمیزم کرد.روی تاپ دراز کشیدیم و با هم حرف زدیم.

نفهمیدم کی خوابمون برد. با حس کردن چیزی لای پام چشمامو باز کردم. هوا گرگ و میش دم صبح بود. سرم رو آوردم بالا سکس لزبین

دست سیامک بود لای پاهام که با چوچولم بازی میکرد… من بودم یه صبح دیگه و دومین سکس زندگی زناشوییمتخیلی بودا… 16692نوشته عشق سکس34

بالاخره علی اون شب تعارف رو کنار گذاشت و ازم خواست که بذارم تو شرکتم کار کنه! با این که تقریبا مطمئن بودم که بادش خوابیده ، هنوز دلم می خواست که کمی تحقیرش کنم به خاطر همین هم ازش پرسیدم که خبر از دوست دخترهات؟ برخلاف انتظارم گفت.

والا دیگه از ما گذشته، دیگه کم کم دارم یه تصمیم درست و حسابی میگیرم. گفتم فیلم سکس دختر : یعنی چی؟ گفت: تصمیم گرفتم که برای همیشه با کسی باشم که واقعا دوستم داره! با یکی نامزد کردم! اینو که گفت یه جورایی حالم گرفته شد چون دقیقا می دونستم که الانه که یه بلف بزرگ بزنه! گفتم حالا طرف کی هست؟ گفت میشناسیش، سارا!

حالا از این سارا بگم که از اون جنده هاست! وقتی با هم شریک بودیم یه مدت برای منشی گری آوارده بودش تو شرکت و همزمان باهاش دوست بود فیلم سکس دختر. این دختره از بس ضایع بازی در می آوارد و واسه همه عشوه می اومد که عذرش رو خواستم و یکی از اختلافات من و علی از اونجا شکل گرفته بود. طبق گفته های علی (بعد از به هم زدن با سارا ) سارا به شدت پول پرست بود و البته به شدت نیاز مالی داشت و کاملا معلوم بود که توی این وضع نداری علی دست به دامن این یکی شده!

خلاصه دوزاریم افتاد که آقا داره واسه ما کلاس میذاره و می خواستم که فحش حسابی بهش بدم که یه فکری به ذهنم رسید تصمیم گرفتم که یه بار برا همیشه جلوی فیلم سکس دختر خودم چنان تحقیرش کنم که دیگه واه من کلاس نگذاره!!!

بهش گفتم : مبارک باشه علی جون ، خیلی خوشحال شدم واقعا کار درستی کردی. میگم حالا برای این که هم در مورد کار حرف بزنیم فیلم سکس دختر و هم اون کدورتی که بین من و سارا پیش اومده بود از بین بره چطوره فردا ناهار بیاین خونه ی ما؟ علی هم که باورش شده بود من رو خام خودش کرده با کمال میل قبول کرد!

فیلم سکس دختر جوان فلم سکس فلم سکس ایران فلم سکس هندی فلم سکس افغان فلم سکس خارجی فلم سکس امریکایی فلم سکس عربی فلم سکس ایرانی فلم سکس افغانی

Big boobs hostel babes enjoy oral while three way pussy fucked

telugu sexvideos

3 thoughts on “فیلم سکس دختر های بزرگ بچه ها خوابگاه در حالی که سه راه بیدمشک فاک

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *