فیلم سکس خارجی خشن کنزی ریوز الاغ را در مشتاقش سوراخ کرده است

فیلم سکس خارجی خشن کنزی ریوز الاغ را در گربه مشتاقش سوراخ کرده است

فیلم سکس خارجی کنزی ریوز با دستام فشار میدادم بعد وقتی کیرم از شلوار بیرون آوردم نوبت اون بود که هیجان زده شه و خندید و لمسش کرد بعد کیرم از پهلو وسط شکم اندازه تانکرش کردم و بعد هم تو نافش کردم بعد چسبونم به کون خیلی گنده اش واای نمیدونید چه حس جذابی بود بعد بهش گفتم اینقدر هیجان زده شدم یادفت رفت زیر شکمت ببینم چه قدریه بعدش.

کسش نشون داد خیلی گنده و گشاد بود البته حیف که کنزی ریوز محدودیت داشتم تو این مورد و فقط کیرم کمی نزدیکش فیلم سکس خارجی کردم و با دست لمس کردم کس خیلی بزرگش رو بعد بهش گفتم من دیگه حالم خرابه و نمیدونم تحمل کنم و ادامه بدم اگه میشه در همین حد کافیه بزار خودم خالی کنم گفت , سکس خشن باشه اشکال نداره بعد کیرم گذاشتم.

وسط پستون خرکیش و اون وسط گم شد بعد وقتی ارضا شدم مایع منی به همه جای بدنش مالیدن یه مقدار به سینه یه مقدار روی شکم و نافش و یه مقدارم به کونش همه جا کامل فیلم سکس خارجی مالوندم بعد گفت واسه چی این کار میکنی ؟ گفتم خوبه باعث میشه خوش فرم تر بشه اندامت.

بعد لباس پوشیدم و نشستیم روی مبل و من چای آوردم و چون میدونستم که نباید از خودم بی میلی تو این لحظات نشون ندم بغلش کردم و لب تپلش بوسیدم و بعد بهش گفتم میخوای بریم بیرون و قدم بزنیم عزیزم ؟

گفت آره مرسی حتما و رفتیم بیرون و کلی خوش گذشت سعی کردم خیلی خلاصه تعریف کنم امیدوارم همه چاق پسند ها به آرزوشون برسن و بفهمن که فیلم سکس خارجی من چه تجربه خیییلی لذت بخشی داشتم موفق باشید.

من امیر هستم و این اولین داستان منه و کاملا واقعی. فیلم سکس خارجی پس اگه کم و کاستی داشت، ببخشید دیگه. کنزی ریوز برای شروع باید بگم که من فول گی نیستم ولی چون مثل اکثر دوستان بیست کس حشری.

چهار ساعته از دختر نمیگم، دوستام همیشه منو گی خطاب میکردن. این موضوع اینقدر تکرار شد تا ناخودآگاه علاقه مند شدم امتحانش کنم. این موضوع اینقدر تو ذهنم چرخید و چرخید تا رفتم و تو چند تا این اپ های دوست یابی مثل بی تاک و… با پروفایل گی عضو شدم .

چند ماهی رو فقط به چت بی نتیجه با کسایی که خودتون می‌دونین

فقط فک میزنن و سکس چت میخوان گذروندم تا بالاخره به کامران برخوردم فیلم سکس خارجی. چند بار پیام دادیم و خیلی زود آدرس تلگرام داد. مدتی رو با هم چت کردیم و بعد چند روز، به من آدرس برای رفتن داد. دروغ نباشه خیلی میترسیدم و دودل بودم چون داستان زیاد خوندم ولی خوب حشر برش غلبه کرد و رفتم. قرار رو برای هشت شب گذاشت و بهم آدرس داد بدون پلاک البته.

اونجا که رسیدم، باهاش تماس گرفتم ولی جواب نمیداد. فیلم سکس خارجی چندین بار تماس گرفتم و وقتی خواستم منصرف بشم و برم، بالاخره جواب دادو کلی عذرخواهی کرد که تا الان سر کار بوده و این حرفا. رفتم در خونه و برای اولین بار ی نگاهی بهش انداختم. قدبلند بود و لاغر و لباس کار هنوز تنش بود. من و چند کوچه چرخوند تا بالاخره رفتیم داخل.

جایی که رفتیم البته نه خونه که یک کارگاه بود.  فیلم سکس خارجیاونجا تازه توضیح داد که قرار بود بعد تعطیلی بیاد دنبالم ولی دیر تعطیل شدن و این حرفا aunty xnxx.

رفتم داخل و دیدم ی اتاقک کثیف فرش شده آخر کارگاه داره و اونجا بکنه. فیلم سکس خارجی راستش ترجیح میدادم بار اولم توی ی محیط بهتر باشه ولی خوب حالا که رفته بودم، قصد برگشتن نداشتم. همون اول رفتم داخل دستشویی و خودمو خوب تمیز کردم و بعد اومدم بیرون.

استرس داشتم و نمیدونستم چکار کنم که خودش اومد جلو، کاپشنم رو درآورد و دستی به تن و کونم از رو لباس کشید. فیلم سکس خارجی قبل جلوتر رفتن شاید بهتر باشه خودمو یکم توصیف کنم. من ی قیافه کاملا معمولی دارم. قدم متوسطه (حدود 175) و نسبتا تووپرم. پوستم بیشتر به سبزه میزنه ولی کون خوش فرم وگوشتی دارم.

داشتم میگفتم. دستی به تن و کونم کشید و خواست لب بگیره که نذاشتم فیلم سکس خارجی چون از این که زبون یکی دیگه بیاد تو دهنم چندشم میشه حقیقتش. (البت هنوز امتحان نکردم شاید خوب باشه) اولین نکته مثبت که ازش دیدم این بود که اینجا رو ترش نکرد و مالیدن رو ادامه داد. بعد من که یکم گرم شده بودم، دستمو گذاشتم رو کیرش و شروع به مالیدن کردم.

به حد کافی فیلم دیده بود که تئوری بدونم باید چه کنم

یکم براش مالیدم و بعد دستمو بردم تو شلوارش. کیرش کوچیک بود و لاغر. فیلم سکس خارجی حتی کوچکتر از مال خودم . فک نمی کنم بیشتر از سیزده سانت بوده باشه. این موضوع البته منو خوشحال کرد چون بار اولم بود و قصد نداشتم جر بخورم. براش بازم مالیدم که بلند شد و شلوارش رو پایین کشید و گفت: شروع کن. بخورش.

برای این کار کمی دودل بودم. ولی خودمم نمیدونم چجوری منی که از لب گرفتن هم چندشم میشد، لبمو و آروم دورش حلقه کردم فیلم سکس خارجی. کنزی ریوز اولش کمی لیس میزدم. طعم عجیبی داشت و با این که شسته بود، ولی بازم چندشم میشد. ولی بعد کم کم عادت کردم و شروع کردم درست حسابی به خوردنش. سرش رو براش مک.

زدم و نگاهی به صورتش انداختم. شهوت تو چشاش موج میزد و ی جوووونی گفت که کلی کیف کردم. فیلم سکس خارجی بعد لبمو کامل حلقه کردم و شروع کردم مثل فیلما عقب جلو بردن سرم. حدود ده دقیقه طول کشید تا یاد گرفتم کمتر دندون بزنم و راه افتادم. از ساک زدن خودمم لذت میبردم و اونم که کلی حال میکرد، در حالت های مختلف دهنمو گایید. حدود نیم ساعتی براش ساک زدم تا منو جدا کرد و شلوارمو کشید پایین…

منم سرمو پایین بردم و قمبل کردم آماده عملیات گشادسازی فیلم سکس خارجی. منتظر انگشت بودم که سر کیرش رو حس کردم که محکم فرو کرد. کنزی ریوز دردش وحشتناک بود و چهار دست و پا چند قدم فرار کردم و داد زدم. داشتم می مالیدم که بهتر شه که عذرخواهی کرد ولی دوباره با کیرش اومد جلو. من که دیدم قصد نداره انگشت کنه.

هلش دادم عقب و گفتم منتظر بشینه، بعد خود بدبختم دست به کار شدم. فیلم سکس تف انداختم رو انگشتامو و سوراخو قشنگ خیس کردم و شروع کردم انگشت کردن. یه انگشت و دو انگشت و سومی که وارد شد بس کردم و دوباره کونمو دادم هوا. جلو اومد و ی تف غلیظ انداخت و این دفعه آروم آروم فرو کرد. فیلم سکس خارجی اگه بگم درد نداشت دروغ گفتم ولی چیزی نبود که نشه تحمل کرد.

اول تا نصف فرو کرد، بعد درآورد دوباره تف انداخت و دوباره فرو کرد. این دفعه تا ته رفت و منم ی نیمه فریادی زدم ولی جلو نرفتم زیاد. کنزی ریوز یکم که نگه داشت و جا باز کرد، شروع کرد تلمبه زدن. اولش دردش زیاد بود ولی کم کم شروع کردم به لذت بردم. نمیشه گفت تو فضا بودم ولی این که کیرش رو داخل خودم حس میکردم، حس جالبی میداد که دوست نداشتم تموم شه. فیلم سکس خارجی ی چهار پنج دقیقه ای تلمبه زد و بعد کشید بیرون و گفت: داشتم میومدم.

فیلم سکس ایرانی سکس مقعدی سکس وحشی سکس امریکای سکس یواشکی سکس کوردی سکس کره ای سکس باحال سکس زیبا سوپر سکس

فیلم سکس خارجی خشن کنزی ریوز الاغ را در مشتاقش سوراخ کرده است
فیلم سکس خارجی خشن کنزی ریوز الاغ را در مشتاقش سوراخ کرده است

Evil Angel – Kenzie Reeves Ass Drilled & Creampied In Her Eager Pussy xnxx hindi

14 thoughts on “فیلم سکس خارجی خشن کنزی ریوز الاغ را در مشتاقش سوراخ کرده است

  1. Pingback: neekflix
  2. Pingback: سکس حشری
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *