فیلمهای سکس من اجازه می دهم همسایه جوان ما را لعنت کند

فیلمهای سکس من به همسر شاخدار من اجازه می دهم همسایه جوان ما را لعنت کند

فیلمهای سکس واسش انتقال دادم گفتم بیا درست شد ک دوباره گفت وقتی یکی بهم زنگ میزنه با اینکه شمارشو دارم اسمش نمیوفته همونو درست کن اومد کنارم رفتم تو مخاطبین گفت اینایی کنارش عکس تلگرامه اسمش نمیوفته بعد رفت منم داشتم درست.

میکردم واسه هر کسم یه عکس گذاشته بود ک ب اسم خودم رسیدم دیدم عکس قلب گذاشته واسه عکس مخاطب یهو جا خوردم بقیه شماره هارو ک نگاه کردم دیدم شماره سعید رو یه قلب تیره فیلمهای سکس رنگ گذاشته شماره خانومم عکس گل گذاشته .

هرکسی یه جوری عکس گذاشته بود اونجا یکم شک کردم ولی باز گفتم ن دارم اشتباه فک میکنم همین موضوع مثل خوره تو ذهنم بود ک ی بار موقعیتش بود بهش گفتم عکسای مخاطباتو اون روز دیدم یکم سرخ شد خندید گفت اونارو .

همینطوری گذاشتم بعدش رفت . دیگه یه وقتایی بود زنگ میزد وقتی خونه خودمون فیلمهای سکس یا سرکار بودم میگفت برام بی زحمت آهنگ جدید بریز بیار همین روال بود یه روز زنگ زد ردی دادم گفتم پیام بده پیام داد واسه آهنگو اینا ب خودم.

گفتم بذار ی برگ بهش بزنم با پیام گفتم چشم واست آهنگ جدید میارم در جوابش گفت بی بلا . فیلمهای سکس مرسی منم گفتم بهش برسی یه چند دقیقه ای هیچی نگفت بعد جواب داد مثلا ب کی ؟ گفتم هر کی خودت میدونی ؟ گفت تو بگو ؟ منم گفتم اگه بگم .

شاید ناراحت بشی اشکال نداره ؟ گفت ن تو بگو قول میدم ناراحت نشم. منم گفت خب ب من دیدم ازش خبری نشد ب خودم گفتم وای بدبخت شدم اگه ب خانمم بگه اگه ب سعید بگه بیچاره شدم قلبم رو هزار بود ک زنگ زد ردی دادم.

دوباره زنگ زد دوباره ردی دادم پیام داد برو ی جایی ک بتونی حرف بزنی خشکم زده بود اومد بیرون رفتم تو ماشین فیلمهای سکس پدرم ک زنگ زد جواب دادم گفتم الان فحش میده برعکس وقتی حرف زد گفت چ عجب آقا فهمیدی منو میگی نمیدونستم .

چی بگم خلاصه ب حرف اومدم یه ۱۰ دقیقه ای حرف زد درد و دل کرد ک آره من بهت علاقه مند شدم با این کارات (منظورش هنون صحنه زردالو و قلیون و بقیه چیزا چون باهاش شوخیم میکردم وقتی سعید نبود)الانم نمیدونم چیکار کنم سکسی الکسیس.

منم کلی حرف زدم از آخرم گفتم اینجوری نمیشه باید رودرو صحبت کنیم ک قبول کرد خداحافظی کردیم فیلمهای سکس. آخر هفته رفتم خونه مادر خانمم مثل همیشه مریم زنگ زد ب خانومم گفت بی زحمت ب حجت بگو بیاد دنبالمون وقتی.

رفتم در خونشون در زدم اومد درو باز کرد گفت بیا تو تا حاضر شم رفتم تو دیدم سعید نیست گفتم سعید کجایه ؟ مریمم با صدای یکم لرزون گفت رفته سرکار شب میاد بعضی وقتا جمعه ها هم میره فیلمهای سکس. بهش گفتم صدات چرا میلرزه ؟

همسایه بلوند به همسایه نوجوانش تهمت می زند

چرا رنگت رفته ؟ رفت رو مبل نشست زد زیره گریه زاری گفتم چرا گریه زاری میکنی اونم شروع کرد من تو رو دوس دارم و سعیدو نمیخوامش اخلاقشو نمیخوام تو خوبی تو خوش اخلاقی از اونورم دخترش گریه زاری میکرد.

بچه نمیدونست چیه ماجرا فقط گریه زاری میکرد فیلمهای سکس. منم رفتم کنارش نشستم یه چند دقیقه ای هیچی نگفتم نمیدونستم چی بگم همونطور ک گریه زاری میکرد میگفت نمیدونم جواب خواهرمو چی بدم اگه ی روز بفهمه نمیتونم تو روش.

نگاه کنم منم دل داریش میدادم ک درست میشه و فلان دیدم فایده نداره گفتم بلندشو یه آبی بزن ب صورتت بریم داره دیر میشه خلاصه فیلمهای سکس رفتیم خونه مادر خانمم ی جور رفتار میکردیم ک انگار طبیعی باشیم جلو بقیه سکس خشن.

از اون روز ب بعد وقتایی ک میرفتم دنبالشون و سعید نبود تو راه کلی حرف میزدیم گاهی وقتا راه رو دورتر میکردم ک بیشتر حرف بزنیم یواش یواش فیلمهای سکس منم وابسته ش شدم دیگه منم بهش میگفتم دوست دارم.

پیامای رومانتیک بهم میدادیم ک بعدش سریع پاک میکردم. باز وقتی ک پیش خانمم بودم حس سنگینی میکردم همش میگفتم آخرش چی میشه دیگه کار ب جاهایی کشید ما باهم خیلی صمیمی شدیم جاهیی ک موقعیت.

بود دست میدادیم بوسش میکردم اون منو بوس میکرد همش میگفت نری فراموشم کنی فیلمهای سکس (منظورش وقتی عروسیمو گرفتم) من میگفتم ن مگه بچه بازیه فراموشت کنم همینطوری داشت روزها می گذشت ک یه شب.

خونه مادر خانمم بودم رفتیم ک بخوابیم باز حس گناه بهم دست داد خیلی کلنجار رفتم با خودم از آخر گفتم به خانمم بگم ماجرا رو چون بعضی وقتا از خودم بدم میومد فیلمهای سکس.

همونطور ک رو خانمم بودم لخت بودم مثلا چتکه مالی میکردم بهش گفتم میخوام ی چیزی فیلمهای سکس بهت بگم ک در جواب گفت این چیه ک چند وقته میخوای بگی ولی باز پشیمون میشی ( آخه قبلا میخواستم بهش بگم باز پشیمون میشدم ب خودم میگفتم هیچی نمیشه).

دیگه دلو زدم ب دریا گفتم من با مریم رابطه دارم اینو ک گفتم زد زیر خنده با اینکه دل تو دلم نبود بهش گفتم چرا میخندی گفت لااقل یکیو بگو ک بهش فیلمهای سکس اعتماد نداشته باشم . بهم بر خورد تو دلم گفتم پس خبر نداری سکس ایرانی فیلم.

بیدمشک صورتی با خروس پسر نوجوان

دوباره بهش گفتم دارم جدی میگم باهاش رابطه دارم ک گفت یعنی چی شوخیشم خنده دار نیست گفتم بخدا شوخی نمیکنم ک گفت برو اونور از روم فردا فیلمهای سکس معلوم میشه من تا صبح نتونستم بخوابم ب خودم میگفتم عجب غلطی کردم .

چون نمیخواستم رابطه مون بیشتر بشه از رو بی عقلی ب خانمم گفتم کی ای کاش لال میشدم(چتکه مالیمونم ب گا رفت). فیلمهای سکس خلاصه صبح شد خانمم باهام حرف نمیزد صبحونه رو خوردیم جوری ک مادرزنم نفهمه گفت بلندشو.

بریم منم هیچی نگفتم حاضر شدیم ب مامانش گفت ما تا ظهر میایم نگفت ک کجا میریم اومدیم وسط راه نگه داشتم گفت چرا وایستادی گفتم چی میخوای بری بگی گفت تو برو همه چی معلوم میشه خیلی وقته یه چیزایی سکس در حمام.

فهمیدم ولی هیچی نگفتم ب خودم گفتم دارم اشتباه میکنم ولی الان دارم میفهمم ک اشتباه نبوده برو در خونشون باز گفتم پدر من دروغ گفتم فقط در حد درد و دله فیلمهای سکس خانمم گفت شما بیخود کردین باهم درد و دل میکنین از کجا.

باهم خوب شدین چن وقته باز اشتباه کردم گفتم قضیه ی اون پیامارو . گفت زنگ بزن بهش گفتم از خر شیطون پیاده شو الان سعید فیلمهای سکس هست اونا همینطوری باهم دعوا دارن تو بدترش نکن گفت فقط باید زنگ بزنی دیگه.

منم زنگ زدم گوشیرو جواب داد با ی لحنی ک مثل همیشه بود صحبت کرد خوبی ؟ چیکار میکنی؟ الان کجایی ک زنگ زدی؟ ک خانمم گوشیرو ازم گرفت گفت دستت درد نکنه فیلمهای سکس.

خواهر جان اصلا از تو انتظار نداشتم قطع کرد گفت برو خونشون دیگه منم هرچی میگفت ب حرف میکردم رفتیم در خونشون در زدم اومد درو باز کرد فیلمهای سکس وقتی مارو دید گریه زاری کرد رفت تو خونه.

خداروشکر سعید نبود ماهم رفتیم تو حیاط ک صدای شهناز اومد داشت گریه زاری میکرد فهمیدم اعصابش بهم ریخته رفته اونو زده ک ب خانمم گفتم برو بگیرش الان میکشتش .

پورن استار سکس عمو جانی سکس گروهی ایرانی سکس از پشت سکس ایرانی سکس الکسیس سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی کس کردن

shahvani I Let My Horny Wife Fuck Our Young Neighbor Charlotte O’ryan & Jimmy Michaels

فیلمهای سکس من اجازه می دهم همسایه جوان ما را لعنت کند
فیلمهای سکس
سکسی الکسیس فاکس مادر کامل خروس پسر نوجوانش را خوشحال می کند
سکسی الکسیس فاکس

22 thoughts on “فیلمهای سکس من اجازه می دهم همسایه جوان ما را لعنت کند

  1. Pingback: سکس جوردی
  2. Pingback: zazie skymm anal
  3. Pingback: کس خوری
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *