سکس چت امریکایی دختر چت بلوند دختر جوان بزرگ شگفت انگیز

سکس چت امریکایی دختر چت بلوند دختر جوان بزرگ شگفت انگیز

سکس چت شیشه ابو دیدم رو میز برداشتم بهش گفتم میگی الاغم یا ابو بریزم روت گفت الاغی, منم ابو ریختم رو صورتشو یکم بقیشو رو سینه هاش, آخ لباسش چسبید به بدنش سوتینش قشنگ معلوم شد.

تا دیدم کیرم راست شد سکس روسی اونم یه نفس عمیق کشید داد زد سرم بییشورو چار تا فحش دیگه منم میخندیدم.

دستاشو که گرفته بودم اومد زور بزنه دستامون رفت سمت سینه هاش تا رفت سمت سینه هاش منم زور زدم همونجا نگه سکس چت داشتم هی حشری تر میشدم فک کنم اونم فهمید.

گفت پاشو بسه دیگه گفتم تا نگی الاغم ول نمیکنم ( میدونستم مغروره نمیگه ) گفتم اینطوری راحت نیستم برشگردوندم به پشت نشستم رو کونش, گفت ولم کن کار دارم اه.

گفتم عمرا ولت نمیکنم تا نگی, منم نشستم رو کونش کیرمو فشار دادم به کون نرمش, سکس چت فک کنم فهمید ولی به روم نیاورد.

یکم سکوت بود ولی تا کیرمو احساس کرد گفت باشه الاغم ولم کن, منم دیگه خیلی حشری شده بودم اصن کیرم فرمان میداد نه مغزم , دستشو با یه دستم محکم گرفتم.

با یه دستم شرت ساپورتشو تا جایی که دستم رسید کشیدم پایین, سکس چت همچین میخوری آدمو به هوس میندازی! اگه امروز دختر خوبی باشی٬ برگشتنی برات هر چی دوست داشتی میگیرم. خوبه؟… چرا اینجوری نگام میکنی؟ راست میگم به جون تو…

با صدای چرخیدن کلید تو قفل٬ با ترس یه نگاه به در مینداختم یکی به سازش

اونم تازه فهمید چی شده دستو پا زد گفت چه گهی میخوری دادو بیداد کرد منم بی توجه بهش شلوارمو کشیدم پایین دیدم نمیشه شلوارشو باید بکشم پایین تر دستاشو ول کردم هار شد ولی بازم زورش بهم نمیرسید منم یه دستمو گذاشتم رو کلش خودمم که رو کونش نشسته بودم.

با اون یکی دستمم هم شلوار خودمو هم اونو کشیدم پایین تر, کیرمو یه تف زدم سکس چت از پشت گذاشتم لای پاش که بکنم تو کسش خیلی سخت کردم تو.

دیگه داشت گریه میکرد وقتی رفت تو خوابیدم روش جفت دستاشو گرفتم تو دستام گردنشو میخوردم تلمبه میزدم, فک کنم ۳۰ ثانیه ایی ابم اومد سکس چت همرو ریختم تو کصش.

-تورو خدا فقط نذار اذییتم کنن… -اگرم قرار باشه از کسی بترسی٬ فیلم سکس ایرانی از خودمه. خودِ خودمم. باشه؟ سازش دوباره بدجنس شده بود سکس چت. در باز شد و یه مرد حدوداً همسنهای سازش اومد تو.مرد قد بلند و گندمگون بود و موهاش جو گندمی میزد.

بر خلاف سازش٬ این٬ صورتشو سه تیغه کرده بود. با دیدن ما تعجب کرد اما برق نگاهش موقع دیدنم٬ منو ترسوند. سکس چت برق چشمای یه گرگ که شکارشو یده!

ولی بلند نشدم از روش و نمیدونم چرا کیرم کامل نخواییدو در نیومد بعد یه دقیقه باز تلمبه زدم تو کصش اولین تجربه کص سکس چت کردنم بود کونو ساک زیاد داشتم خیلی داغ بود قشنگ حسمو یادمه.

کونش جم میشد رو کمرش وقتی تلمبه میزدم خیلی نرم بود, اصن حرفای اونو انگار نمیشنیدم نمیدونم چقدر ولی ایندفعه زیاد گاییدم کصشو ابم که داشت میومد نگه سکس چت داشتم ته کصش خالی کردم.

بی حال شدم منو حول داد گفت گمشو اونر کصافت به مادر پدرت میگم, منم گفتم بگی هم منو فوقش چن روز از خونه بندزن بیرون ولی تو بیکار میشی, سکس چت من حتی کصشم ندیدم یکم حس پشیمونی داشتم.

رفت حموم اومد همون لباسارو پوشید
منم هنوز پا نشده بودم
اصلا نگام نمیکرد منم پاشدم رفتم خوابیدم بیدار که شدم نبود و شب سکس چت شده بود رفته بود فهمیدم چیزی نگفته با خودم گفتم دیگه.

نمیکنم ولی شنبه که اومد باز حشری شدم

داشت ظرفارو میزاشت تو ماشین رفتم از پشت بغلش کردم کیرمو چسبوندم یه کونش گفتم ببخشید
– گمشو با من حرف نزن در ضمن به نظر نمیاد پشیمون باشی سکس چت
+ نه نیستم
-ایندفعه کاری کنی به پدر مادرت میگم دلم سوخت نگفتم سکس خشن دلت برام سوخت یا ترسیدی کارتو از دست بدی.

-گمشو

-شما به این زودی اومدین سکس چت؟
دستش یه کیف سامسونت مشکی بود که گذاشت رو میز وسط هال و یه راست اومد سمت ما که تو آشپزخونهٔ اوپن نشسته بودیم.

-مسعود؟ چه قدر ظالمی تو بشر؟! یکی طلبت! این هلو رو چند وقته سکس چت رو نمیکنی؟ سلام کوچولو! چه ملوسی تو؟آخ!
منم باز حشری سینشو گرفتم گردنشو خوردم یه دستمم انداختم رو کصش انقدر این کارو کردم تا بالاخره حشری شد دستمو کردم تو شرتش قشنگ خیسی احساس کردم.

سینشو ول کردم شلوارمو کشیدم پایین بعد شلوار اونو خواستم بکشم نزاشت سکس چت
گفتم اذیت نکن بزار ایندفعه توام حال کنی سکس وحشی , بالاخره دستشو ول کرد کشیدم پایین ولی ایندفعه با خیال راحت دستشو گرفتم بردم رو تخت ننه بابام انداختمش رو تخت.

افتادم روش لب گرفتیم لباسشم در اوردم سوتینشم در اوردم سینشو برا اولین بار دیدم, سکس چت تاحالا سینه های یه زن جلوم نبوده.

جز سوپرو سینه های زنای فامیل موقع شیر دادن که خب وضعیت الان فرق داشت

خوردم سینه هاشو
مالیدم
کصشم برا اولین بار دیدم
راستش اصلا از قیافه کصش خوشم نیومد, سکس جدید دیگه کیرمو گذاشتم لب کصش خوابیدم روش تو چشاش نگا کردم کیرمو یواش کردم توش ا
یه اهی کشیییید
لب میگرفتم میگاییدمش دستاشو از پشت گذاشته بود رو شونه هام که زیر دستاش میلرزید. شونه هام زیر سنگینی آخِ پر از شهوتی که مرد گفت٬ داشت خرد میشد.بوی عطر ملایمش پیچیده بود تو سرم…
-اومدی امشب شاهرختو دیوونه کنی کوچولو؟ اسمت چیه تو؟
-سا…سا…را…

پس گردنی محکمی که همون لحظه از شاهرخ خوردم حواسمو آورد سر جاش.
-تاتیانا!…تاتیانا!…
-اِ؟ چه اسم قشنگی! اهل کجایی تو؟
-روسیه.ژاپن اومدم به خاطر کار پدرم.اینجا مدرسه میرم… فیلم سکس دختر راستی یادم رفت بگم قبلش پرسیدم گفته بود من بعد شوهرم شوهر صیغه ایی داشتم لوله هامو بستم.

ایندفه دو بار ابمو ریختم تو کصش
یبارم رو سینش
خلاصه شده بود جنده من
تا اینکه سه چار ماه بعد نمیدونم چجوری ولی ننم فهمید ولی به رو من نیاوردن انداختنش بیرون
( دوستان این خاطره نبود داستان بود )
مفعول یا برده فقط و فقط از تهران میخوام.
9120885163

سکس روسی سکس انلاین سکس دختر دانلود فیلم سکس سکس کارتونی سکس جدید سکس پورن سکس داستانی سکس خارجی سکس الکسیس تگزاس

Amazing big tits blonde chat girl

6 thoughts on “سکس چت امریکایی دختر چت بلوند دختر جوان بزرگ شگفت انگیز

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *