سکس مقعدی زوری نوجوان بلوند از یک خروس بزرگ فاک می شود

سکس مقعدی زوری نوجوان بلوند از یک خروس بزرگ فاک می شود

سکس مقعدی من یه دخترم که میخوام براتون بنویسم. شاید کمتر پیش بیاد یه دختر تو جامعه ی ما بخواد خاطرات سکسی شو شیر کنه.اما من همیشه از تابوها متنفر بودم.به نظر من سکس هم جزوی از زندگیه و نیاز جنسی یه نیاز طبیعیه که توی اکثر موجودات زنده وجود داره.

فرهنگ غلط و اشتباهی هم برای ما جا افتاده که جنس زن رو مثل یه کالا میبینیم که باید آکبند و دست نخورده بمونه برای شریک زندگی ش! دیدگاهمو پیشاپیش گفتم برای اینکه از شنیدن فحش های رکیک جلوگیری کنم. سکس زوری خانوم ها هم حس شهوت دارن و حق دارن که ازش لذت ببرن. سکس مقعدی یعنی دختری که قبل از ازدواجش باکره نیست صرفا یه فاحشه نیست!.

این داستانی که میخوام بگم مربوط به چند ماه پیشه و انقدر برام لذتبخش بوده که با هربار یادآوری ش دلم میخواد تکرار بشه…

بی حوصله و خسته تو خونه نشسته بودم و با گوشی م ور میرفتم که یه دفعه یه مسیج تو تلگرام برام اومد.بابک!پسری که چندوقت پیش باهاش دوست بودم و فقط یه بار باهاش سکس داشتم ولی رابطه مون خیلی وقت پیش تموم شده بود.سلام و احوالپرسی کرد و یه کم باهم چت کردیم. سکس مقعدی بعد هم دیگه خبری ازش نشد تا دوروز بعد بهم زنگ زد و دعوتم کرد برم باغشون.

یه دور همی دوستانه بود و ازم خواست که منم حضور داشته باشم سکس مقعدی .به خاطر کدورتی که از قبل بینمون بود و اخلاقم که خیلی زود باهمه صمیمی و خودموتی نمیشم(حتی کسی که قبلا بهش نزدیک بودم و یه مدته ازش فاصله گرفتم)به سختی قبول کردم و قرار شد فردا بعد از ظهر بیاد دنبالم.

ساعت 4 صبح بود و میدونستم فردا به محض بیدارشدنم باید آماده بشم که بابک بیاد دنبالم سکس مقعدی.برای اینکه فردا به همه ی کارام برسم بعد از هماهنگ شدن با بابک خوابیدم.اینم بگم که من یه دختر خیلی هاتم.

خیلی زیاد سکس دوست دارم و حس شهوتم زیاده.خودمو برای یه سکس داغ با بابک خوش سکسم آماده کرده بودم سه نفری لزبین .فردا بعد حموم که حسابی بدنمو شیو کردم و برق انداختم یه ست بیکینی سکسی انتخاب کردم با یه شلوارک خیلی کوتاه جین و نیم تنه ی طوسی. سکس مقعدی از زیر شرتکم هم فیشنت پوشیدم(از این جوراب شلواری تور توریا)زیاد اهل آرایش کردن نیستم.

بایه آرایش ملایم و بادی اسپلش سکسی کارمو تموم کردم.نمیخوام از خودم تعریف کنم اما طبق گفته ی اطرافیانم چهره ی خیلی جذاب و سکسی دارم و اندامم با اینکه لاغره(قدم165و وزنم50)اما تقریبا بدن سکسی دارم و سایز سینه هام خیلی بزرگ نیست ولی سربالا و سفته.پوستمم گندمی.نه سفید برفی و نه برنز سبزه سکس مقعدی.

پاهای بلند با ساق و رونای پر و سفت دارم و شکل بدنم شبیه ساعت شنی.خلاصه آماده شدم و بابک اومد دنبالم.تو ماشین نشستم و باهم صحبت کردیم.یه نخ سیگار کشیدیم و چند دقیقه بعد رول گرس و از داشپورت ماشینش درآورد و روشن کرد سکس مقعدی .بعد سمت من گرفت و من هم به ناچار قبول کردم.

گل میکشیدم اما خیلی وقت بود که موقعیتی برام پیش نیومده و مدت طولانی بود که نکشیده بودم

جنسشم عالی بود و خیییلی زود تاثیرشو رو ما گذاشت. سکس مقعدی چشمام قرمز و خمار شده بود و آروم با بابک صحبت میکردم.حس میکردم بهش علاقه دارم و خودمو از بهش نزدیک کردم و تقریبا نشسته بودم رو ترمز دستی!بغلش کردم و آروم صورتشو بوس کردم.با لبخند نگام کرد و دستشو باز کرد تا کامل برم تو بغلش دانلود فیلم سکس.

تو بغلش بودم و بوسه های ریز به صورتش میزدم و کم کم از سمت صورتش به سمت گردن و بالای گوشش رفتم. سکس مقعدی صدای نفساش تند شده و سعی میکرد آه های غلیظشو تو گلوش خفه کنه.به گوشش که رسیدم یه لیس از بالای گوشش تا پایین گردنش زدم که باعث شد دیگه نتونه خودشو کنترل کنه و با صدای بلند لذتشو نشون بده.

دوباره با بوسه از گردنش به سمت صورتش رفتم که دیگه نتونست خودشو کتترل کنه و سرمو نگه داشت و بو ولع لبهامو بوسید. سکس مقعدی خواستم سرمو عقب بکشم که یه کم اذیتش کنم ولی محکم نگه داشت و با حرارت لبامو میخورد.صورتش به سمت من بود و چشمش به جلو و خیلی آروم رانندگی میکرد.بعد که از لبام جداشد دوباره تو بغلش رفتم و سرمو گذاشتم روسینه ش با ملایمت موهامو نوازش میکرد وبا انگشتش با لبام بازی میکرد.

انگشتشو گذاشت رو لبم و منم انگشت اشاره شو مکیدم.به وضوح برجستگی شلوارشو میدیدم و از شهوت فقط انگشتشو میمکیدم. سکس مقعدی با یه صدایی که از شدت هیجان و شهوت میلرزید گفت:دیوونه م میکنی.بعدم کیرشو از شلوارش درآورد و گفت:ببین چه جوری بلندش کردی.)خندیدم آروم و ملتمسمانه گفت:(بگیر تو دستت)کیرشو گرفتم تو دستم.

داغ بود و سرش خیس شده بود.یه کم باهاش بازی کردم که دستش رفت روی بین پاهام و از رو شلوار کسمو میمالید. سکس مقعدی با چشمای پر از نیاز که از فرط شهوت خمار شده بود گفت:(بخورش لطفا) خندیدمو گفتم:(تو رانندگی خطرناکه.صبر کت برسیم خونه)با بی تابی گفت:(من خیلی تحریک شدم الان فقط میخوام کشیده شدن لباتو رو کیرم حس کنم.)با اون لحن ملتسمانه و خواهش و نیاز و شهوتی که تو چشاش بود یه کم براش ساک زدم.دهنم به خاطر چتی م خشک بود زیاد نتونستم ادامه بدم سکس مقعدی .اونم چیزی نگفت تا رسیدیم باغ.

وارد خونه که شدیم کتری رو روشن کرد و قهوه درست کرد. سکس مقعدی منم رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم.تا چشمش بهم افتاد سرتاپامو نگاه کرد و با چشمای خمار اومد سمتم.بغلم کرد و گفت:(سکسی کوچولوی خودم)بلندم کرد و منو انداخت رو کاناپه.بدنش از شهوت میلرزید و خوابید روم.با ولع و لذت لبامو میخورد و سینه هامو میمالید.

منممحکم بغلش کرده بودم.از روم بلند شد و خیلی سریع پیرهنشو درآورد بعد هم نیم تنه و شرتک منو از تنم درآورد سکس مقعدی.جفتمون با لباس زیر تو بغل هم بودیم و عشقبازی میکردیم.اون کاملا سیخ کرده بود و کیرشو به کسم فشار میداد.م

نم کاملا خیس شده بودم و ناله میکردم

شرتشو درآورد و بعد هم دستشو کرد تو شرتم و با کسم بازی کرد.به خاطر شهوت زیادم کسم کاملا خیس شده بود و راحت دستش رو چوچولم حرکت میکرد.آروک انگشتشو کرد تو کسم. سکس مقعدی یه کم درد دلشت و ناله کردم.همونطور که روم خوابیده بود و نفس نفس میزد گفت:(جووووووون چقد داغی انگشتم سوخت عشقم)دیگه طاقتش تموم شد و شرتمو از پام در آورد پاهامو باز کرد و سر کیرشو چند بار روی کسم کشید و بعدگذاشت رو سوراخ کسم.

هرچقدر تلاش کرد نتونست ورود کنه.خندیدم و گفتم(دیوونه اینجوری نمیره.باز نیست که راحت بره.باید با دست بفرستیش)با دست سر کیرشو کرد تو کسم سکس مقعدی .جیغم رفت هوا و با ناله گفتم:(آروم باش بابک)بابک آروم آروم تلمبه میزد و کیرش با فشار و درد لذتبخش جاشو تو کسم باز میکرد.

از اینکه میدیدم چقدر تلاش میکنه تا من اذیت نشم و با بی تابی خودشو کنترل میکنه لذت میبردم.از شنیدن آه های مردونه ش و جوون گفتناش دیوونه میشدم سکس مقعدی .بالاخره کیرش تا ته رفت تو کسم و شروع کرد به تلمبه زدن.داغی و برجستگی زگای کیرشو تو بدنم حس میکردم و با هر حرکت رفت و برگشت هوش از سرم میرفت.

فیلم سوپر ایرانی سکس وحشی سکس امریکای سکس یواشکی سکس کوردی سکس کره ای سکس باحال سکس زیبا سوپر سکس سکس ضربدری

سکس مقعدی زوری نوجوان بلوند از یک خروس بزرگ فاک می شود
سکس مقعدی زوری

Innocent Maya Morgen Gets Her Ass Hammered