سکس فرانسوی ماساژ یک نوجوان

سکس فرانسوی کس منور توطئه شهوت انگیز

سکس فرانسوی دیلون یک ماساژ wannabe به اندازه کافی خوش شانس است که می تواند یک درس خصوصی را از یک ماساژور حرفه ای بدست آورد. او به او نشان می دهد که چگونه این کار انجام شده است و تمرین سکس فرانسوی او را بر روی او نشان می دهد. دیلون وقتی معلمش در طول ماساژ نعوظ می کند ، شوکه می شود ، اما او به او اطمینان می دهد که این فقط به معنای انجام کار عالی است. او او را تشویق می کند تا خروس خود را نیز ماساژ دهد سکس فرانسوی تا آن را به یک ماساژ حرفه ای واقعی تبدیل کند. در کمال تعجب دیلون ، این او را روشن می کند ، و او به سرعت بیشتر از تکنیک های ماساژ می آموزد. پورن استار: رامون / دیلیون هارپر.

خلاصه من گفتم اوکی اونا هم اماده شدن واسه رفتن بعد دو ماه کاراشون اوکی شد پرواز داشتن واسه 1 هفته برن بعد 1 هفته اومدن و خانومم واسم یه سری خرید کرده بود واسه خودشم همین جور عکساشون رو که دیدم تعجب کردم همش لبه دریا تو استخر هتل با لباس زیر تا اون موقعه هیکل دنیارو ندید بودم ولی تو لباس زیر جفتشون عالی سکس فرانسوی بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون سکس فرانسوی ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد سکس فرانسوی دیدم تو یکی از عکسا دستامو کردم زیره کونش

کیرش دراورد چه کیری گنده و پشمالو

گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام سکس فرانسوی داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری سکس فرانسوی عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو خوردم رو مبل دراز کشید ساپورتشو دراوردم شرتش سفید بود یه کسه سبزه داشت اروم واسش خوردم اونم صداش رفته بود بالا منم کیرمو دادم واسم خورد سکس فرانسوی همچین می خورد که انگار می خواست قورتش بده بعدش خوابیدم روش بو عطرش دیونم می کرد کردم تو کسش تند تند می کردم پاشو وا کرده بود می گفت واییییی بکن منو بکن بعدش ماساژ سکس فرانسوی ابمو ریختم تو کسش اونم گفتش قرص می خورم خلاصه از اون روز 3 روز گذشت که من به دنیا گفتم می سکس ایرانی خوام به الناز بگم می دونم ماساژ سکس داشتی وقتی اسپانیا بودی این موضوع اذیتم می کنه که دنیا گفتش راستش محمد اون جریان دروغ بود من اینارو گفتم فیلم پورن

راست بودن کیرش معلوم بود

بعدها فهمیدم این ماجرا همش ساختگی بود محمود که بدجوری راست کرده سکس فرانسوی بود واسه من این نقشه رو کشیده بود حامد ماموریت داشت منو به اون باغ بکشونه اون پیره رضا هم پسر صاحب باغ و دوست محمود بود خلاصه رفتیم یه گوشه ای از باغ من هیچ حرکتی نکردم منتظر محمود بودم راست بودن کیرش از رو شلوار معلوم بود صورتمو گرفت تو دستاش و چن تا ماچ ابدار ازم گرفت شروع سکس فرانسوی کرد به لب گرفتن تازه سبیل در اورده بود تلاش میکرد زبونشو بکنه تو دهنم ولی من مقاومت میکردم بالاخره به زور این کارو کرد حالم داشت به هم میخورد بعد کیرشو دراورد مال من جلوش یه دودول بیشتر نبود چه کیری دست کمی از کیر یه مرد گنده نداشت در حالیکه نوک کیرشو اروم فشار میداد بهم گفت سکس فرانسوی ماساژ رو زانوهام بشینم و شلوارمو بکشم پایین محمود پشت من قرار گرفت خودش شورتمو کشید پایین و چند دقیقه کونمو با انگشتهاش میمالید و محکم فشار میداد همینطور به لای پاهام دست میکشید از مالیدن سکس فرانسوی و ور رفتن با دودولم هم غافل نمیشد تا اینکه احساس کردم به جای کف دست و انگشتهاش داره کیرشو به باسنم و لای پام میماله سرمو برگردوندم عقب ببینم داره باهام چی کار میکنه دیدم حالا داره اون کیر گنده و پشمالو رو تف میزنه بعد سرشو گذاشت دم سوراخم دستاشو حلقه کرد دور رونهام که نتونم احیانا از زیرش در برم بعدش یه فشار محکم ماساژ سکس فرانسوی داد برق از چشمم پرید پاره شدم ول کن نبود و هی کیرشو بهم فشار میداد سرش رفته بود تو سکسی زن.

شلوارشو درآورد و کیرشو انداخت بیرون

می دونی تو رو میبینم یاد اون میوفتم. تو هم مثل اون خوشگل و نازی. خوش به سکس فرانسوی حال پدی چه هلویی هر شب تو بغلشه. – کاش حتی شده یه ساعت بغل من می خوابیدی : بابا این چه حرفیه که میزنی؟؟ – مگه چیه عزیزم؟ مگه من دل ندارم؟ حالا اگه یه کامی از تو بگیرم مگه آسمون به زمین میاد؟ : من نمی فهمم. شما می خواید به پسرتون خیانت کنم؟ – خیانت چیه…اون از وجود منه. من نبودم اون نبود ( عجب استدلالی!!) دیگه منتظر سکس فرانسوی من نشد و اومد محکم بغلم کرد و لباشو سفت گذاشت رو لبم. هیچ تکونی نمی تونستم بخورم. همین جوری منو خوابوند کف آشپز خونه. لبامو دیگه ول نمی کرد سینه هامو میمالوند. منم دیدم چاره ای ندارم خودمو سپردم به دستای شهوت بارش سریع لباسامو در آورد به خوردن سینه هام همه ی سینمو ماساژ سکس فرانسوی می خواست بکنه تو دهنش. من فکر میکردم که کار به همین جا ختم میشه. اما دیدم که شلوارشو درآورد و کیرشو انداخت بیرون. دیگه وحشت کردم. یعنی اون می خواست با من… کیرش خیلی زود راست ماساژ سکس فرانسوی شده بود کیرش دراورد, چه کیری گنده و پشمالو.

سکسی اسپانیایی

سکس هندی پورن سکس سکس لز فیلم های سکس سکس سیاه شهواني کون تپل فلمسکس سکسی دختر جوان سایت شهوانی

Kneading A Teen
Dillion is a wannabe masseuse lucky enough to get a private lesson from a professional masseur. He shows her how it’s done and has her practice on him. Dillion is shocked when her teacher gets an erection during the massage, but he assures her it just means she’s doing a great job. He encourages her to massage his cock as well to make it a REAL professional massage. To Dillion’s surprise this turns her on, and she quickly learns more than massage techniques.

Pornstars: Ramon / Dillion Harper

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *