سکس زیبا نوجوان زرق و برق دار صورت لولا تیلور بلوند

سکس زیبا نوجوان زرق و برق دار صورت لولا تیلور بلوند

سکس زیبا یه ذره که خورد حدود ۲ دیقه بعد بهم گفت حالا عزیزم نوبت توئه! و منو نشوند و اون هیولا رو گذاشت دهنم! نفس ره زور میکشیدم وفتی دهنم بود و دیگه کم کم داشتم می ترسیدم. هی در میاورد و هی دوباره تا جایی که میتونست میکرد تو و سعی میکرد که من سرفم نگیره! ول نمیکرد. بهم گفت که مثل آب نبات براش لیس بزنم کیرشو و منم زیرو روی کیرشو برای لیس زدم.

چون تمیز بود بدم نمیومد سکس زیبا و طعمش طعم بدی نبود! وقتی ساعتو نگاه کرد دید خیلی وقت نداره یه چند باز کیرشو زد به سرو صورتم ک موهام رو گرفت گفت بلند شم و بعد چسبونم به دیوار. وقتی چند بار دیگه کونم لیس زد و بوسید خوابوندتم رو زمین و کیرشوگذاشت در کونم و یه ذره فشار داد! چون تنم نرم بود راحت سوراخم باز شد و یکم رفت تو! دید دردم اومد از پشت گردنمو بوسید و تنمو مالید و آرومم کرد…

کم کم هی بیشتر میکرد تو تا وقتی که بیشتز از نصف اون هیولا تو کونم بود! دیگه دید داره صدام در میاد سکس زیبا بیشتر نکرد و همون رو هی عقب جلو کرد…هی کرد….هی کرد….و بوسید!. سوپر سکس.

سفید بدون هیچ خشی تمیز تمیز نرم نرم ملیکا بلند بلند میخندید و التماس میکرد ما هم اهمیت نمیدادیم و بیشتر قلقلک میدادیم دیگه داشت نفسش میبرید از شدت خنده و جیغ و فریاد که یه لحظه کارو متوقف کردیم اونم نفس نفس میزد و گفت:ههه ههه خوب شد حالا ولم کنید برم ما هم دباره
خودش خیس عرق شده بود منم تنم عرق کرده بود یکم ولی اون دوس داشت و مشکلی نبود سکس زیبا.

وقتی جا باز کرد تند تندش کرد و دیگه میخواست تمام زورش رو بزنه! وسطش بلندم کردم و با دستاش منو گرفت تو بغلش و ایستاده یکم کرد منو….منم دیگه داشتم خسته میشدم و بهم کیف هم می داد خیلی! وقتی داست میومد گذاشت منو و کیرشو گذاشت لب دهنم گفت بخور زود!!

و منم گذاشتم دهنم و اون سرمو گرفت و عقب جلو کرد تا اینکه کامل سکس زیبا ریخت تو دهنم و کیرشو در آورد و با دهن و صورتم خشک کرد! آب کیرش شور بود به خاطر همین تفشون کردم بیرون! و بعد نشست کنارم سکس نوجوان

چند باری لبمو بوسید و گفت که بازیمون تموم شد!لباسامو پوشید و شلوار

خودشم پوشید و منو برد بیرون…. یکم همونجا نگه داشت و باهام حرف‌زد و بعدش من اومدم بیرون, ادامه دادیم جیغ و التماس ملیکا بالا رفته بود منم که کیرم حسابی رفته بود بالا یه نیم ساعت قلقلکش دادیم اونم دیگه به گریه افتاده بود ما هم ولش کردیم اومد که بره جوراباشو بپوشه من جوراباشو گرفتم قایم کردم زیره پشتم وقتی اومد برشون داره دباره بردیمش گفت سکس زیبا:نه نه نه ترو خدا دباره نه ههههههه

فیلم سکس خارجی تا الانم به هیچ کس‌جز شماها نگفتم…..هم لذت داشت….هم الان تبدیلم کرده به یه بده!, سکس زیبا هنوزم میدم…با ۴‌نفر‌از هم کلاسیام سکس داشتم…همه کیر کلفت و مهربون و خوب و همشون به شدت لذت بردن! از خوابیدن با پسرای خوش کیر لذت میبرم و اونهم هم همین طور و این همش به خاطر اون آشپزه.

امیدوارم لذت برده باشین… دباره شروع کردیم قلقلک دادنش اونم هی التماس میکرد و جیغ میکشید که ولش کنیم بهش گفتم ملیکا دیگه اذیت نمیکنی هااان, سکس زیبا ملیکا بهم گفت برو بچه کونیه بیشعور. وافعا مونده بودم بچه کونی رو کی یاده این بچه داده بود o_O فلم سکس خارجی بهش گفتم پس آروم نمیشی آره؟ دباره فوحش رکیک داد منم رفتم از توی اتاق شونه رو برداشتم و با شونه کف پاهاشو قلقلک دادم بقیه هم جاهای دیگشو بعد از نیم ساعت دیگه که قلقلکش دادیم گفت باشه باشه ولم کنید.

من تو یه مجموعه تولیدی کار میکردم که پرسنل زیادی داشت, سکس زیبا حدود 30 نفر اونجا مشغول به کار بودیم نصف خانوم و نصف اقا, یه روز که یکی از کارگرای خانوم رو بیرون کرده بودن اگهی داده بودن برا کارگر یه چند روزی هی میومدن و ازمایشی کار میکردن و میرفتن تا یکی انتخاب شد اسمش مونا بود یه خانوم خوشگل سفید با قد متوسط و اندام خوب لولا تیلور.

این خانوم حدود دو ماهی اونجا مشغول به کار شد و تقریبا با همه اشنا شده بود

ولی چون من اونجا از همه مرتب تر بودم بیشتر با من حرف میزد تا بقیه یه روز صبح زود که اومده بودیم سر کار دیدم حالش خوب نیست و به سختی داره کار میکنه کسیم محلش نمیداد که بپرسه چش شده و … سکس زیبا من رفتم ازش پرسیدم گفت که قرصاشو یادش رفته و کمرش درد گرفته منم دلم براش سوخت و اجازه گرفتم که برم براش بگیرم از داروخونه قیمتی هم نداشت حدود 30 تومن بود سکس زوری.

رفتم براش گرفتم و مصرف کرد و حالش بهتر شد از اون روز خیلی بیشتر با من صمیمی شده بود و بیشتر صحبت میکرد منم چون بیشتر راحت شده بودم باهاش گفتم میشه شمارتونو داشته باشم ؟ انتظار داشتم بگه شوهر دارم یا بزنه تو ذوغم و … سکس زیبا که در کمال ناباوری شمارشو بهم داد و باهم قرار گذاشتیم که بعد کار شامو باهم باشیم اونم قبول کرد و باهم رفتیم سکس جدید.

فست فود و پیتزا سفارش دادیم کلی راجب چیزای چرت و پرت حرف زدیم تا صحبت رسید به غذا و اون میگفت که قست فود خوب نیست سکس زیبا و … منم به شوخی گفتم نکنه میخوای شام دعوتم کنی؟ گفت اگه دعوت کنم میای خونم ؟ منم از خدا خواسته گفتم بله.

قرارمون شد 3 شب بعدش شام خونش 3 روز بعد وقتی کارمون تموم سکس زیبا شد بیرون همدیگرو دیدیم و رفتیم سمت خونش از مترو که پیاده شدیم یهو دستمو گرفت تو دستش! تا قبلش همدیگرو لمس نکرده بودیم من جاخوردم اما به روی خودم نیاوردم رفتیم نزدیک خونش که شدیم باهم رفتیم خرید کردیم برا شام, چون خودش تنها بود نتونسته بود خرید کنه گذاشته بود که باهم بریم خرید بعد خرید رسیدیم خونش که تو یه اپارتمان بود اونم طبقه اخر ینی طبقه چهارم!.

رفتیم تو لوازمو گذاشت تو اشپزخونه رفت تو اتاق همینجوری که داشتیم سکس زیبا حرف میزدیم وقتی از اتاق اومد بیرون دیدم یه تاپ تنشه که خط سینه هاش معلومه و موهاشو باز کرده شلوارشو هنوز عوض نکرده بود کونش عالی بود منم که تا حالا از نزدیک یه زنو اینجوری ندیده بودم فقط تو فیلم سوپرا دیده بودم هم سکس زیبا تعجب کرده بودم هم سعی میکردم کیرمو که راست شده پنهون کنم!.

بهش گفتم:باشه چی؟
همینجور بین خنده های نوخودیش گفت:قبوله دیگه اذیت نمیکنم قول میدم سکس زیبا لولا تیلور.

سوپر سکس سکس ضربدری سکس لزبین سکس دکتر سکس ورزشی سكس مساج شهوانی فیلم سوپر سکس ایرانی توپ سکس ایرانی فیلم

Gorgeous teen facialized

7 thoughts on “سکس زیبا نوجوان زرق و برق دار صورت لولا تیلور بلوند

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *