سکس روسی اینستاگرام مدیسون مورگان گربه صورتی اش را پخش می کند

سکس روسی مدل اینستاگرام مدیسون مورگان، گربه صورتی اش را پخش می کند

سکس روسی خوانواده ما ودختر داییم تو یه شهرک کوچیک زندگی میکنیم رفت آمد زیاد داریم من 16سالمه قد بلند پوست سفید و کیرم نسبت به سنم خیلی بزرگتره ،این دختر دایی ما یه مرد سنتی وعقب افتاده که شاید سالی دوبار با دختر دایی من سکس داشت.

اسم دختر داییم الناز، شوهر الناز خانم یه بابا داشت که چند ماه پیش حالش سکس روسی بد شد و علی(شوهر دختر داییم )مجبور شد بره شهر خودشون پیش باباش ساعت 12بود که الناز اومد به مامانم گفت به من بگه برم پیشش منم که از خدا میخواستم حداقل میتونستم دیدش بزنم رفتم اونجا من گفتم توی حال فیلم سکس خارجی.

میخوابم اون هم با بچه 1ساله اش توی اتاق یه نیم ساعت گذشت صدام زد گفتم بله گفت سکس روسی میشه بیای روی تخت کنارم بخوابی میترسم منم به سرعت رفتم ولی هنوز مطمئن نبودم میتونم بکنمش همیشه ححاب داشت رفتم تو اتاق چی میدیدم یه شلوارک تنگ با یه تاپ که سینه های بزرگش.

داشت جرش میداد خواستم پایین بخوابم که گفت نه بیا روی تخت کنارم از دختر داییم بگم یه زن 27-28ساله سفید خیلی چاق نیست سکس روسی یه بدن دوست داشتی داره پاهاش گوشتی خوش فرم عالیه واقعا خیلی خوبه میدونم چشم خیلیا دنبالش بود اونم آدمی نبود که بخواد بخاطر عقب افتادگی شوهرش جنده بشه.

وقتی تاتیانا به هوش میاد و میفهمه که دزدیدنش٬ سعی میکنه فرار کنه که بازم گیر می افته… اصولاً دختر بدقلق و زبون نفهمیه٬ برای سکس روسی همین هم مردا مجبور میشن بهش یه درس عبرت حسابی بدن… منع گفتاری نداری. دیالوگاتو خودت میتونی انتخاب کنی… سؤالی نداری؟

یه نیم ساعت داشتیم لب میگرفتیم من واقعا پاهاشو خیلی دوست دارم و سینه هاشو که خیلی بزرگن از گردنش شروع کردم تا کف سکس روسی پاهاشو لیسیدم سکس مقعدی واقعا خوردن ومالش رونهاش خیلی لذت بخش بود رفتم سراغ کصش شورتشو کشیدن پایین یه کص سفید بی مو خوش بو بهترین بود نیم ساعت.

کصشو خوردم کع چند بار ارضا شد گفتم شروع سرشو تکون داد کیر

بزرگمو گذاشتم دم کصش آروم می کردم تو خیلی تنگ بود شاید 2-3بار کیر رفته بود توش بعد از چند دقیقه تند تند تلمبه میزدم سکس روسی داشت آبم میومد گفتم چکار کنم گفت بکش بیرون بزار برگرده چند دقیقه کصشو خوردم اومدم کیرمو بکنم تو کصش گفت نه از عقب گفتم تنگه.

خیلی درد داره گفتم طوری نیست منم یکم با ناخنم تو کونش عقب جلو کردم اولین بارش بود بعد یواش یواش کردم تو تلمبه هامو زیاد کردم داشت آبم میومد سریع کشیدم بیرون ریختم تو دهنش سکس روسی از اون شب به بعد حداقل هفته‌ای یه بار سکس داریم.

-چیزه دیگه ای هست بذارم رو این پنیره؟

سازش زد زیر خنده. مگه من چی گفتم؟ اینطوری که از ته دلش میخندید, قیافه اش خیلی مهربون میشد.سعی کردم از این مهربونی تو سرم یه عکس یادگاری بگیرم. سکس روسی برای وقتهایی که زیر دستش نشستم، لازم میشه…شایدم واسهٔ امشب…

سلام سیاوش ازاصفهانم دنبال یه دوست خانم میانسال هستم پیامک بدیدتماس میگیرم۰۹۳۰۴۱۳۵۴۷۵

سلام رضام از اصفهان دوطرفه فقط دو طرفه پیام بده از سکس روسی اصفهان وشهرای نردیکش 09339756014 سکس زوری -چقدر شکمویی تو بچه؟

شکمو؟! شایدم هستم.نا ندارم حتی دیگه ازش بترسم. حتی ترسیدن هم جون میخواد سکس روسی. سازش بلند شد و بعد از گشتن تو یخچال یه مقداری ماست و گردو و عسل در آورد. با دیدن عسل ضعف کردم. همه رو آورد و چید جلوم.

-بخور عزیزم… قهوه میخوای برات درست کنم؟ خودم که خیلی لازم دارم… سکس چت طعم عسل که نرم و گرم بود٬ سکس روسی دهنمو پر کرد.شیرینی عسل رو که ذره ذره تو تنم جون می ریخت، حس میکردم و چه لذت دلچسبی بود. با تکون دادنِ مواظبِ سرم بهش فهموندم آره.

تا حالا قهوه نخورده بودم. من که قراره سکس دسته جمعی رو امتحان کنم

چرا پس قهوه رو امتحان نکنم؟ با عجله چند تا گردو گذاشتم دهنم. وای! مرسی خدا جون! سکس روسی سازش وقتی قهوه رو ریخت تو دستگاه قهوه ساز و گذاشت دم بشه٬ دوباره اومد نشست رو صندلی و خیره شد بهم.

پدرام هستم متولد ۷۸
ساکن تهران
پدر و مادرم شاغلن
تک فرزندم
تا سال پیش پدر مادرم از این شرکت ای خدماتی کارگر میاوردن برای کارای خونه سکس روسی.

تا نمیدونم چرا تصمیم گرفتن یکیو دایم بیارن
آخه چن بار وسایلشون گم شد اعتمادشون کن شد, برا این کار یع خانومیو اوردن ۴۳ ساله به اسم سمانه.

سفید پوست یکم اضافه وزن داشت رونای تپل سینه نه زیاد بزگ نه‌کوچیک فک کنم ۸۰ چشاشم آبی بود فقط حیف یکم دماغش تو ذوق میزد.

از حرفای پدر مادرم فهمیدم به این کار خیلی نیاز داره, مطلقس و بچه داره و مستجر یکی از محله های پایین تهرانه, مادرمم دلسوزه زیادم کمک میکنه به نیازمندا.

خلاصه اینکه این خانومه هفته ایی سه بار میاد خونه ما شنبه دو شنبه چارشنبه, خلاصه منم که جقی زوم رو رونای این خانوم سکس روسی.

یکم که گذشت من هی دنبال راه بودم اینو یجور بکنم هی داستان سکس روسی میچیدم عملی نمیکردم یا نصف کاره …

اونم اصن رفتاری نشون نمیداد که من فک کنم پایس

یروز واقعا بد حشری شده بودم اونروزم سمانه ساپورت نخی مشکی پوشیده بود نشستم از رو احمق بازیو داستانای اینجا گفتم بیهوشش کنم بکنمش … ولی ترسیدم دارو زیاد و کم بدم بیخیال شدم.

گفتم سر شوخیو باهاش باز کنم کم کم هی بگو بخندو شوخی و شوخی سکس روسی دستی انقدر حرصشو در میاوردم میخندیدم میزد منو هیچی دیگه رومون باز شد.

یروز چارسنبه بود یادمه اومدم جلو تلویزیون جم تیوی یه زنرو نشون دادم به سمانه که داشت کار میکرد گفتم نگا اینام خدمتکار دارن مام خدمتکار داریم ،
گفت چیه مگه
گفتم این جوونه تو پیری سکس روسی گفت غلط نکنا پررو گفتم راست میگم دیگه.

اینو که گفتم اومد دستشو که کفی بود کرد تو یقم ( همه اینا واسه کردنش بود)

منم گفتم وایسا افتادم دنبالش که افتاد زمین منم نشستم روش سریع …

رو شیکم رو زمین بود داشت اخو اوخ میکرد که پام درد گرف منم دستاشو با دستام سکس روسی گرفتم گفتم منو کفی میکنیییی بگو غلط کردم.

(همع اینا تو قالب شوخی بود)
-غلط کردی
+ ولت نمیکنم تا نگی
( رو کونش نشستع بودم خودمو کشیدم پایین تر که بتونم کیرمو نامحسوس بمالم به کونش سکس روسی).

– غلط کردی گفتم که
+ من که راحتم همینجا حالا میخوای بگو یا نگو
– باشه غلط کردم
+ آفرین پیر زن خوب (خندیدم )
تا ولش کردم گفت غلط کردی
منم باز گرفتمش پامو گذاشتم پشت پاش انداختمش زمین ولی سکس روسی ایندفعه به پشت خورد زمین.

گفت غلط کردم
+ دیگه فایده نداره باید بگی من الاغم
-گمشو عمرا نمیگم

رفتم کنارش خوابیدم سرشو گذاشت روی شونم سکس دختر گفت میتونم بهت سکس روسی اعتماد کنم گفتم آره خیالت راحت.

گفت میدونی که ما زنها نیازهایی داریم
گفتم آره
گفت علی به من دست نمیزنه نمیدونم چرا ولی … گفتم بگو ولی پس گفت میخوام مال تو باشم سکس روسی من از خوشحالی نمیدونستم چکار کنم گفتم به من اعتماد کن.

گفت پس شروع کنیم

سکس انلاین سکس دختر دانلود فیلم سکس سکس کارتونی سکس جدید سکس پورن سکس داستانی سکس خارجی سکس الکسیس تگزاس سکس از کون

Instagram Model Madison Morgan Spreads Her Pink Pussy

4 thoughts on “سکس روسی اینستاگرام مدیسون مورگان گربه صورتی اش را پخش می کند

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *