سکس دختر با دختر بوسیدن و لیسیدن بین لزبین های سکسی داغ

سکس دختر با دختر بوسیدن و لیسیدن بین لزبین های سکسی داغ

سکس دختر با دختر بچه ها سلام. من امیرم و 40 سالمه. مجردم. وکیل و استاد دانشگاهم. برای خودم اسم و رسمی دارم. حدود 4ساله که با دوست دخترم (شیدا) آشنا شدم. شیدا یه دختر 34 ساله و بسیار تو دل برو و هنرمنده. گیتار میزنه و صدای واقعا دلنشینی داره.

خوب بریم سر اصل موضوع.میخوام براتون ماجرای پرده زدنشو بگم که بر میگرده به 3سال پیش… یک سالی بود که دوست دخترم بود و واقعا دوستش داشتم و هنوزم دارم.طی اون یکسال عشقبازی فراون داشتیم ولی سکس کامل نه.

اونروز رفتم دنبالش کلاس گیتارش. تابستون بود و هوا داغ. رفتم داخل و استادش با چندتا از دوستاش بودن و داشتن تمرین میکردند. از مدتها قبلش سکس دختر با دختر استادش منو میشناخت به محض دیدنم خیلی با احترام دعوتم کرد داخل فیلم سکس دختر.

به سانی گفت شیدا واسه دوست پسرت یه آهنگ نمیزنی؟ سانی یه نگاهی به من کرد و شروع به نواختن کرد… ( اونی که میخواستی تو غبارا گم شد….)من واقعا جذبش شدم بعد که تموم شد بهش گفتم اگه کلاست تمومه بریم… گفت آره.

از همه خداحافظی کردیم و رفتبم.گفتم سانی بریم خونه؟ و یه چشمک بهش پروندم. خندید و گفت اوکی… سکس دختر با دختر من خونه مجردی دارم خداروشکر وضع مالیم عالیه. رفتیم خونه. تا رسیدم کولرو روشن کردم. سانی مانتوشو درآورد و نشست رو کاناپه.

منم رفتم یه لیوان آب خنک براش آوردم خندید و گفت میگن آب نطلبیده مراده… تو بغلم فشارش دادم و گفتم الان میگم کدوم آب مرادهفورا در یه لحظه لختش کردم و خودمم لخت شدم.تو بغلم بردمش اتاق خوابم و روش افتادم.

مثل همیشه شروع کردم به لیسیدن و بوسیدنش. سینه هاش و پایان بدنشو لیسیدم. اومدم پایین تر و کسشو لیسیدم. سکس دختر با دختر دیگه سانی تو خودش نبود… منم واقعا ازش لدت میبردم. آروم انگشتمو تا نصفه دادم تو کوسش. عین برق گرفته ها از جا پرید..

یکسال بود معاشقه داشتیم ولی دخول نبود. ترسید ….امیر چیکار میکنی؟ مگه نمیدونی پردم جلوتره؟بوسیدمش…آرومش کردم و گفتم سانی ما بچه نیستیم که… ما مال همیم. لبام رفت رو لباش سکس عاشقانه…. در هم گره خوردیم…

لزبین برای اولین بار لیس بیدمشک

باور کنید نمیدونم چی شد… حسابی داشتم کوسشو میخوردم و زبون میدادم توش سکس دختر با دختر … کیرم از بس شق بود داشت میترکید… یه دفعه لای پاهاشو باز کردم و سر کیرمو مالیدم به کوسش. سانی یه اه شهوتناکی کشید دیگه دست خودم نبود…

اروم بهش گفتم شیدا قسم میخورم مال خودمی… بزنم؟؟؟چشمهای خمارشو بهم دوخت تسلیم بود… با تکون دادن سرش اعلام رضایت کرد. پاهاشو باز کردم کسش خیس خیس بود سکس دختر با دختر . یه تف انداختم رو کیر شق شدم و آروم سرشو دادم توش…

سانی لباشو گاز گرفت فهمیدم درد داره ولی داره تحمل میکنه.. بیشتر توش دادم یه جیغ کوتاه کشید . بیحال شد. کیرمو کشیدم بیرون و دیدم خونیه. خم شدم روش و اروم تو گوشش گفتم تموم شد خانوم خودم شدی ساک زدن .

کیرمو دوباره کردم تو کوسش و آروم اروم تلمبه زدم خیلی آرروم… نمیخواستم از سکس بترسه… تقریبا 20 بار آروم اروم تلمبه زدم که ابم اومد سکس دختر با دختر کیرمو کشیدم بیرون و رو شکمش خالی کردم.بعد کمکش کردم.

خودشو تمیز کرد و اروم گرفتم تو بغلم و 1ساعتی خوابیدیم…..الان از اون روز 3سال میگذره. تقریبا هفته ای 3بار میکنمش.سال پیش هم 1بار ازم حامله شد که کورتاژ کردیم. غیر از شیدا به هیچ زنی هم فکر نمیکنم چون واقعا دوسش دارم.

الان هم تصمیمون اینه که شیدا امتحانات ترمشو تموم کنه( دانشجوی دکتراست) و انشالله ازدواج کنیم.امیدوارم سکس دختر با دختر خاطرمو بپسندید ساده و به زبان محاوره ای نوشتم. شاد باشید سکس خارجی….امیر.

خلاصه اون شب گذشت و تا فردا خونه رو آماده کردم برای یه مراسم درست و حسابی یه دوربین رو هم توی خونه جاگذاری کردم که از اتفاقات فیلم برداری کنم . خباثت توی خونم داشت موج میزد و اخلاقیات رو گذاشته بودم کنار و می خواستم یه تجربه جالب داشته باشم که هیچ هزینه ای برام نداشته باشه.

دست زدن به لب های بیدمشک و نوازش نوک سینه ها با زبان

خلاصه فردا ساعت ده رسید و زنگ خونه به صدا در اومد و علی و سارا جون اومدن توی خونه از پشت پنجره داشتم نگاهشون میکردم. عمدا به استقابلشون نرفتم تا طول حیاط رو بیان و بیان داخل .

وقتی اومدن تو من روی مبل نشسته بودم و منتظر موندم که اونا بیان سراغم سکس دختر با دختر.

علی متوجه شده بود که می خوام بی محلش کنم به خاطر همین کمی رنگش به سرخی متمایل شده بود و معلوم بود داره جلوی خودش رو میگیره! جلو که اومدن منم بلند شدم و به علی دست دادم وباهاش رو بوسی کردم بعدش دستم رو به طرف سارا دراز کردم.

علی و سارا با توجه به شناختی که از من داشتن یکم غافلگیر شده بودند چون انتظار نداشتن من با سارا روبوسی کم و این کارو کردم اون یه جوری که هم سارا سکس الکسیس.

رو کمی تحریک کنم و هم علی رو عصبی کرده باشم بعد از روبوسی گفتم ساراجون اون موقع ها که پیش ما بودی اینقدر خوشگل نبودی سکس دختر با دختر ها! سارا و علی که نشستن من رفتم توی آشپزخونه که براشون شربت بیارم و زیر چشمی نگاهشون می کردم.

معلوم بود کمی شک کرده بودن و با هم آروم آروم حرف میزدن. شربتو که داشتم می آواردم سارا پرسید آقای احسان زینب جون کجان؟ منم گفتم زینب دانشگاه داشت مجبور بود بره. اینو که گفتم یه جوری حس کردم که شکشون بیشتر شد.

دوباره سعی کرد و تونست کیرش و فرو کنه و همین که خواست تکونش بده جیغ کشیدم. یکم با عزیزم و گلم ارومم کرد بعد شروع کرد به تکون دادن کیرش سکس دختر با دختر و من هم یکی از انگشتام رو از درد گاز میزدم.

طولی نکشید که حس لذت به درد غلبه کرد و نیما هم تند تر تلمبه میزد و موهام رو از پشت گرفت و میکشید. بعد از چند دقیقه محکم بهم چسبید و اه های بلند میکشید ومنم حس کردم که اب داغش رو توی کونم خالی کرده.

یکم به همون حالت موند و بعد نشست کنارم رو مبل و با دستش داشت اخرین قطره های ابشو میکشید بیرون. سکس دختر با دختر بعد دستش رو که چند قطره سفید روش بود رو گرفت جلو صورتم و گفت بخور.

گفتم نه و اونم دستش رو کشید به لپم و ابش رو زد به صورتم و گفت حالا خوشگل تر شدی ازم یه لب دیگه گرفت و گفت پاشو برو خودتو تمییز کن عزیزم سکس زیبا.

وقتی از دستشویی برگشتم (تو دستشویی تموم ابش رو از تو خودم خالی کردم.) لباسش رو پوشیده سکس دختر با دختر بود و یه رانی بهم داد و بعد که خوردمش بازم منو بوسید و سینه هام رو مالید.

با ماشین منو رسوند و دوتا کوچه دور تر از مدرسه پیادم کرد و گفت بازم از این کارا بکن عزیزم و بهم داد و یه لبخند زد و رفت اگه خوشتون اومد بگید تا داستان سکس دختر با دختر بقیه سکساش رو هم براتون تعریف کنم.

فیلم سکس دختر فیلم سکس دختر جوان فلم سکس فلم سکس ایران فلم سکس هندی فلم سکس افغان فلم سکس خارجی فلم سکس امریکایی فلم سکس عربی فلم سکس ایرانی

Kissing And Licking Between Hot Sexy Lesbians

7 thoughts on “سکس دختر با دختر بوسیدن و لیسیدن بین لزبین های سکسی داغ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *