سکس برازرس زوری جیانا دیور دیک زاندر کورووس را در گربه اش می گیرد

سکس برازرس زوری جیانا دیور دیک زاندر کورووس را در گربه اش می گیرد

سکس برازرس بعد روی فرش دراز کشید و من رفتم بالا زاندر کورووس. حالا که فرمون دست خودم بود، جیانا دیور آروم نشستم و با سرعت پایین میپریدم البته نابلدی هم تو سرعتم موثر بود زاندر کورووس چند دقیقه کوتاه دیگه هم من پریدم که دوباره درش آورد و منو به پشت خوابوند زاندر کورووس.

اومد روم و هنوز به تلمبه پنجم نرسیده بود که درش آورد و آبشو ریخت روی کمرم و کنارم مثل جسد افتاد زمین. منم که هنوز حشر بودم، فیلم سکس خارجی جیانا دیور حین دستمالی کونم، مثل فیلما رفتم سراغ کیرش و شروع کردم مکیدن که دادش از لذت دراومد. سکس برازرس یکم که بهتر شدم، کمی جغ زدم و بعد از اومدن آبم، لباس پوشیدم و اومدم بیرون.

الان نزدیک نوزده سالمه, ولی خاطره ای که میخوام بگم ماله دو سه سال پیشه , سکس برازرس من تو دوره راهنمایی تقریبا جثه لاغری داشتم و ضعیف بودم اما چون قیافم بد نبود و به اصطلاح بچه خوشگل بودم خیلیا تو مدرسه میخواستن باهام دوست شن و اکثر اوقات ارباب بازی در میاوردن و بالا خوام در میومدن

منم بهش عادت کرده بودم خب خداییشم حس خوبی بود اینکه همیشه چند نفر هواتو داشته باشن جیانا دیور سکس برازرس, راهنمایی که تموم شد مجبور شدم مدرسم رو عوض کنم برا دبیرستان زاندر کورووس, ولی چون درسمم بد نبود خوانواده بردنم به یه محله دیگه که میگفتن دبیرستانش خیلی بهتر از دبیرستانیه که تو محله خودمون بود.

من که رفتم اونجا ثبت نام کردم, سکس برازرس چند تا از رفیقای صمیمیم هم بعد من اومدن اونجا ولی خب اکثر بچه های اونجا دیگه آشناییتی باهاشون نداشتم, xnxx big boobs روز اول مهر شد و کلاس بندی ها انجام شد و رفتیم سر کلاس منو چند تا از دوستام رفتیم نشستیم ردیف جلو دقیقا جلوی در ورودی کلاس.

همینجور که مشغول صحبت بودیم چون هنوز معلمم نیومده بود یهو چشمم افتاد به یک نفر که تنها با یک کوله رو دوشش وارد کلاس شد دقیقا یادمه که نا خودا گاه همینجوری خیره داشتم بهش نگاه میکردم و با چشم دنبالش میکردم که رفتم گوشه ی کلاس یه صندلی سکس برازرس ورداشت و تنها نشست معلوم بود که کسی رو نمیشناخت همینجوری که زاندر کورووس مهو داشتم نگاش میکردم دوستام صدام زدن که هوی کجایی راستی اینم بگم خیلی لقب به من میدادن بچه ها و معمولا با لقب صدام میزدن مثل کوس مونا ژله و…

خلاصه اینم بگم که کوسه بهم میگفتن که چون هیچی مو نداشتم و هنوزم که هنوزه ریش در نیاوردم کلا کم مو هستم و چون میگفتن رفتارم و حرف زدنم مثل دختراس مونا هم میگفتن, سکس برازرس ژله هم که چون.

هم شل و ول بودم هم با این که لاغر بودم ولی نرم بودم بهم میگفتن, ‌خلاصه خسته تون نکنم اون روز تموم شد جیانا دیور.

اون دانش اموز اسمش محمد بود تازه اومده بودن شهر ما

خیلی زیبا بود جوری که دیگه کسی به من اصلا نگاهم نمیکرد منی که تو راهنمایی به مدرسه دنبالم بودن اینجا با اومدن اون کلا رفتم کنار, سکس برازرس قد بلند هیکل متوسطی داشت پوست سفید موهاش روشن البته نه خیلی روشن ‌ولی تیره ام نبود اما مهم ترین بخشه زیباییش چشماش بود.

چشمای فوق العاده ای داشت که هنوزم که هنوزه مثلشو ندیدم درشت و سبزه روشن و دوره سیاهی وسط چشمش سکس برازرس یه لایه نارنجی رنگ داشت که همونطور که گفتم مثلشو ندیدم.

ابروهاشم نمیدونم بر میداشت یا نه ولی خیلی قشنگ بود لب و دهنم محشر خلاصه همه چی تموم بود ولی راستشو بخواین من علاوه بر چهره ش عاشق شخصیتش شدم, خیلی خوش اخلاق با وقار و مهربون بود بر عکس من که همه میگفتن دخترونس رفتارم اون خیلی با وقار بود, xnxx hd درسشم خیلی خیلی بود و بالا ترین معدله مدرسه رو اورد.

خلاصه همونطور که فک کنم فهمیدید من عاشقش شدم اونم یه دل نه صد دل جیانا دیور, جوری شده بود که وقتی میخواستم شبا بخوابم چهار پنج ساعت تو رخت خواب بهش فکر میکردم هر شب سکس برازرس, از طرفی هم چون خجالتی و کم رو بودم روم نمیشد بهش بگم دوسش دارم.

اون سال درسم کلا افت کرد گوشه گیر شده بودم زاندر کورووس, سکس برازرس منی که کلی دوست و رفیق داشتم کلی احساس تنهایی میکردم, روز به روزم علاقم بهش بیشتر میشد و دوست داشتم تو چشمش باشم.

زنگای ورزش یه دست لباس گرفته بودم که خیلی چسبون بود و تحریک امیز که بپوشم تا شاید اون خوشش بیاد ولی نمیدونم چرا بهم توجه نمیکرد, سکس برازرس نه اینکه بی محلی کنه ها نه مثله همه باهام احوال پرسی میکرد سوال های درسیمو جواب میداد لبخند میزد ولی دقیقا به اندازه همه نه بیشتر ولی من بیشتر میخواستم همه توجه شو میخواستم.

سر اون لباسه ام مدیرمون شری درست کرد که نگو زنگ خونمون و خلاصه ابرومو برد, یروز دیگه زدم به سیم اخرو برداشتم بهش پیام دادم که من خیلی دوستت دارم, سکس برازرس پیام دادم چون وقتی باهاش حرف میزدم زبونم بند میومد و به تته پته میوفتادم , ونم در جواب نوشت منم همینطور.

این کارش اتیشم زد فقط منم همینطور و دیگه هیچی نگفت رفتارشم هیچ فرقی باهم نکرد, سکس برازرس همش با خودم فکر میکردم که چی کار میتونم براش بکنم ولی دیدم هیچ کاری ازدستم بر نمیاد واقعا هیچ نیازی به من نداشت.

از لحاظ درسی اول بود از لحاظ مالی عالی بود خوانوادشون یعنی از همه نظر سر تر بود و واقعا سکس برازرس حس کردم هیچ دلیلی برای دوستی با من نداره و افسرده شده بودم تا جایی که به اصرار خوانواده رفتیم پیش روانپزشک ولی فایده ای نداشت.

همش میشستم با خودم فکر میکردم کاش حداقل میشد براش بمیرم, تا اینکه زدم به سیم اخر با خودم گفتم اینجوری که نمیشه یا درست میشه یا از این خراب تر که نمیشه سکس داستانی , چند وقت تو کمین بودم تا این که دقیقا یادم نیس چجوری ولی یه روز فهمیدم تنها تو کلاسه.

سریع خودمو رسوندم به کلاس چون میدونستم دیگه سکس برازرس فرست اینجوری گیرم نمیاد چون همش اطرافش پر همه تو مدرسه دوست داشتن پیشش باشن زاندر کورووس.

خودمو بهش رسوندمو درو بستم رفتم جلو تو چشاش زل زدم گفتم

زاندر کورووس من عاشقتم برات میمیرم یه لبخند زد گفت منم همینطور, سکس برازرس یقه شو گرفتم هلش دادم خورد به دیوار و سریع لبمو گذاشتم رو لباشو یه ماچه سفت ازش کردم, هلم داد عقب من خوردم زمین سرم داد زد گفت چه غلطی میکنی و با حالت ناراحتی رفت بیرون.

شبش بهم پیام داد که این چه کاری بود تو کردی, گفتم دست خودم نبود نمیدونم چی شد ببخشید سکس برازرس , فرداش تو مدرسه بهم گفت بعد از ظهر میخواد بره بیرون وقت دارم باهاش برم, منم که از خوش حالی میخواستم پرواز کنم گفتم اره.

یه جا قرار گذاشتیمو بعد از ظهر رفتم پیشش, رفتیم یه چرخی زدیمو باهم صحبت کردیم سر صحبتو باز کرد گفت دوست داری از این کارا بکنیم با هم, سكس بنت الجيران منم گفتم از خدامه سکس برازرس, گفت امرو خوانواده رفتن بیرون تا شبم نمیان.

منم که تو پوست خودم نمیگنجیدم قبول کردم زاندر کورووس رفتیم خونشون, سکس برازرس تا از در رفتیم تو شروع کرد از من لب گرفتن منم از روشلوار ‌کیرشو که چند وقت ارزوم بود شروع کردم مالیدن زاندر کورووس, همینجوری در حال لب گرفتم کشوندتم تا اتاقشو پرتم کرد رو تخت و شروع کرد به در اوردن تی شرتم تی شرتم رو در اورد و یه گاز سفت از ممه ام گرفت منم محکم لبمو گاز گرفتم, و داشتم کیرشو از رو شلوار میمالیدم فیلم سوپر ایرانی.

سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی کس کردن فیلم سکس روسی فیلم سکس ایرانی فیلم سوپر ایرانی سکس وحشی سکس امریکای سکس یواشکی

سکس برازرس زوری جیانا دیور دیک زاندر کورووس را در گربه اش می گیرد
سکس برازرس زوری

b. Got Boobs – (Gianna Dior, Xander Corvus) – Breaking In The Ballerina – Brazzers

17 thoughts on “سکس برازرس زوری جیانا دیور دیک زاندر کورووس را در گربه اش می گیرد

  1. Pingback: کلیپ سکسی
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *