سکس باحال همه عزیزم داخلی خیره کننده را دوست دارد خروس را در سوراخ

سکس باحال همه عزیزم داخلی خیره کننده را دوست دارد خروس را در سوراخ های خود قبل از کرم کثیف مصرف کند

سکس باحال رفت سر یخچال یه سری لوازم برداشت و شروع کرد اشپزی و منم داشتم از دوستاش و زندگیش و … میپرسیدم وسطای اشپزی اومد شمتم دستاشو گذاشت رو شونم همینطوری که حرف میزدیم و میخندید یهو شروع کرد از من لب گرفتن منم بلد نبودم ولی سعی کردم هرچی تو فیلم سوپرا دیدم عملی کنم همینطور که سعی.

داشم لب بگیرم داشتم کونشو و سینه هاشو میمالیدم یه 5 دقیقه ای به سکس باحال هم ور رفتیم و گردنشو براش خوردمو سینه هاشو تا حدودی خوردم دیدم صدای نالش بلند شد دستمو بردم سمت کسش زیپشو که باز کردم دستمو گرفت گفت نا مرتبم بزار برم حموم شامو که خوردیم به اونجاهم میرسیم
کیرم داشت منفجر میشد طاقت نداشتم ناچارا گفتم باشه.

غذاشو گذاشت بپزه خودشم رفت حموم حدود یه ربعی طول کشید منم داشتم کانالای تلوزیونو بالا پایین میکردم که از حموم اومد سکس زیبا , ما هم ولش کردیم منم جوراباشو دادم جوراباشو که پوشید گفت:الان میرم خونه همسایه مامانمو میگم اذیتم کردین سکس باحال.

باورم نمیشد یه سوتین مشکی پوشیده بود با یه شورتک مشکی

رونای سفید پاشو که دیدم دل تو دلم نبود که شروع کنم ولی باز گفت بعد شام . شامو هم خوردیم یه چند دقیقه ای تو بغل هم بودیم بهش گفتم نمیخوای بخوابیم؟ سکس باحال.

دیدم هیچی نگفت پاشد رفت تو اتاق یه ملافه سفید اورد پهن کرد رخت خوابم اورد روی اون پهش کرد یه ملافه دیگم روی رخت خوابا پهن کرد دراز کشیدیم منم اروم شروع کردم مالیدن روناش و کم کم لب گرفتن بعد 5 دقیقه دیدم داره نفس نفس میزنه حدس زدم که الان دیگه وقتشه باید برم سراغ کسش از لباش اومدم پایین سینه هاشو حسابی خوردم شکمشو .

لیس زدم تا روی کسش داشت دیوونه میشد اینو میشد از نفس نفس زدنش فهمید یک دقیقه ای کسشو از روی شورتکش لیس زدم اهش بلند شده بود اومدم شورتکشو در بیارم دستمو گرفت نه ارمان نمیخوام رابطمون بیشتر ازین پیش بره منم اروم دستشو زدم کنار گفتم نگران نباش
عزیزم شورتکشو اروم در اوردم یه شورت توری سفید زیرش داشت داشتم سکس باحال.

دیگه سکته میزدم تو خوابم نمیدیدم که یه زنو اینجوری لخت کنم اون شورتم اروم دراوردم که کسشو دیدم یادمه فقط معطل نکردم و شروع کردم کسشو لیسیدن داغی کسشو حس میکردم پر اب بود کسش اروم با انگشتمم با کسش بازی میکردم یه 10 دقیقه همینجوری براش خوردم دیگه مقاومتی نداشت فقط ناله میکرد و منم دیوونه سکس باحال تر میشدم کیرمو در اوردم و اروم کردم تو کسش وای که چه حالی.

بود داغ و لیز یکم که عقب جلو کردم حس کردم کیرم کلفت تر شده… فیلم سکس, ما هم دویدیم سمتش قدش یکم کوتاه بود دیر به دستگیره در رسید منم بغلش زدم و دباره بردیمش تو اتاق دباره جوراباش رو دراوردم و شروع کردیم قلقلک دادنش یه ربع ساعتی گذشت که صدای در اومد مثل اینکه خطم تموم شده بود ما هم ولش کردیم سکس باحال.

پاهاشو انداخته بودم رو شونم همینجوری که تلمبه میزدم تو چشاش نگاه

میکردم اروم زیر لب هی زمزمه میکرد بکن بکن محکمتر منم که تا حالا کس نکرده بودم از خدا خواسته جوری تلمبه میزدم که صدای شلپ شولوپ خونشو برداشته بود و داشت پشتمو چنگ مینداخت یهو حس کردم داره ابم میاد کیرمو در اوردم بلافاصله ابم ریخت روی شکمش بیخال کنارش افتادم جفتمون خیس عرق نفس نفس میزدیم بعد چند دقیقه با همون شرت توریش شکمشو تمیز کردم و بغلش کردم لب گرفتم ازش یهو زد زیر گریه گفت تو بهترین اتفاق امسالمی ..

بعد که ارومش کردم و پرسیدم علت گریشو فهمیدم که شوهرش یه ساله ولش کرده و اینم یه سال با کسی نبوده سکس باحال از بس فشار روش بوده بمنم اعتماد کرده منو اورده خونش که باهم باشیم ازون به بعد حدود 6 ماه باهاش بودم و حسابی باهم حال میکردیم تا اینکه کلا رفت یه شهر دیگه و ازش خبر ندارم هنوز گاهی تلفنی حالمو میپرسید ولی کم کم دیگه همونم قطع شد…

ولی به طرز شگفت آوری دیگه اذیت نمیکرد سکس باحال خیلی عوض شده بود کم حرف آروم…. خونوادش برای تربیت فرزندشون باید بهم جایزه بدن فلم سکس افغان, کس کش عوضی بچه کیری کونی اخه این چی بود کونی, اخه مولتی ویتامین جقیا نکنه مامانتو چارلز دیکنز اینجوری مخ زده که اینجوری واسه ملت رمان میبافی ای خدا….

مجبوری داستان بنویسی؟

3 ساله که ازدواج سکس ایرانی خشن کردم و بعد از 2 سال زنم فهمید که حالت های دخترونه دارم چند باری لباس زیرش رو می پوشیدم و حسابی سینمو می خورد ولی کم کم گفت که خوشش نمی یاد و مرد باشم ولی من همچنان حس دخترونه دارم البته هنوز هم نوک سینمو می خوره که مبادا نرم با یه دختر (آخه خیلی دوست دارم یه دختر منو مثل یه دختر بخوره مثل لز کردن) یا با مرد دیگه ای باشم و دختر بشم واسش سکس باحال.

عید امسال 97 رفت مسافرت و من حسابی بدنمو شیو کردم و حسابی حس دخترونم گل کرده بود پنهم عید بود که جواراب شلوری پوشیدم و یه شورت قرمز پوشیدم و یه تاپ تنم کردم و از روش لباس مردونه پوشیدم و رفتم بیرون توی پاساژ آزادی کرج بودم از جلوی مغازه های لباس زیر زنونه که می رسیدم سرعتم سکس باحال.

رو کم می کردم و با حسرت نگاه می کردم سومین مغازه که رسیدم فروشندش یه خانوم توپول خیلی ناز بود و آروم سکس باحال گفت بفرمایید از داخل دیدن کنید منم آروم رفتم داخل با یه لبخند قشنگی گفت برای دوست دخترت می خوای خرید کنی؟ منم گفتم هی …

کیرم تو مغزت با این داستانت کس مغز

حالا هرکی خایه اش رو داره بره بگه که سکس باحال من این کارو کردم دهنمو سرویس میکنن سکس کارتونی, خوووب این بود داستان من گفت چی مد نظرت.

هست منم گفتم ست واسه خواب سکس باحال و چند مدل نشونم داد از یکیش که قرمز بود خوشم اومد و گفتم ست شورت و سوتین این رو هم دارید رفت که بیاره که یه دخنر اومد تو و قیمت ساپورت پرسید و چون من اونجا بودم خجالت کشید و زودی رفت.

یه سوتین آورد رنگش یاسی بود و گفت این به رنگ لباس خواب بیشتر می یاد و گفت سایز سینه دوست دخترت یا خانومت چنده منم گفتم سینش تقریبا سایز منه خندید و گفت مگه سینه داری به دوور و اطراف نگاه کردم و سینمو نشون دادم خندید و گفت سینت سکس باحال اندازه دختر بچه های 10 ساله هست و گفت می خوای زنگ بزنی ازش بپرسی که من گفتم نه خب می دونم سینش کمی از من بزرگتر هست یه سوتین کوچیک داد و من سوتین رو.

سکس زیبا سوپر سکس سکس ضربدری سکس لزبین سکس دکتر سکس ورزشی سكس مساج شهوانی فیلم سوپر سکس ایرانی توپ

All Internal stunning babe loves taking cock in her holes before messy creampie

9 thoughts on “سکس باحال همه عزیزم داخلی خیره کننده را دوست دارد خروس را در سوراخ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *