سکس ایرانی زن متاهل دوست شوهرش را می خواست و آرزویش برآورده شد

سکس ایرانی زن متاهل دوست شوهرش را می خواست و آرزویش برآورده شد

سکس ایرانی رسیدیم انتهای یه کوچه گفتم کجا میریم گفت خونمون گفتم یعنی چی من خونه نمیام گفت بیا یه کم میشینیم میریم بحث نکن یکی میبینه زشته منم که همچنان خر نمیفهمیدم دیگه وقتی وارد یه خونه میشی تا نکننت نمیتونی بیرون بیای .

رفتم باهاش تو خونه، یه خونه ی کوچیک با وسایلای معمولی که نشون میداد وضع مالی خوبی هم ندارن. سکس ایرانی آگاتا فراری اون رفت نشست رو مبل منم سرپا وایساده بودم هی میگفتم بریم دیگه میگفت وایسا یه چایی بخوریم بد.

بیا توهم بشین نشستم شروع کرد بوس کردنم گفتم من چایی نمیخوام بریم گفت حداقل بیا یکم بخورش پشت تلفن که خوب ادا در میاوردی گفتم یعنی چی اون پشت گوشی بود گفتی بیام خونه یه لحظه اومدم پاشو بریم دیگه، گفت یکم بمالش بعد میریم شلوارشو داد پایین سکس ایرانی.

منم واسه اینکه فکر میکردم اگه این کارو بکنم بعدش بی خیال میشه و میتونم برم شروع کردم مالیدن کیرش, بعد چند لحظه پاشدم گفتم بریم گفت باشه میریم حالا منم که مثل سگ ترسیده بودم هی راه میرفتم تو خونه بلکه پاشه بریم دیدم انگار نه انگار یه لحظه کیفمو ورداشتم رفتم طرف در که برم بیرون زود فهمیدو نذاشت همونجا هم یدونه زد تو صورتم درم قفل کرد سکس ایرانی.

گفتم چرا میزنی گفت الکی نیاوردمت اینجا که حالا بذارم بری تا نکنمت جایی نمیری اگرم بهم ندی تا شب همینجایی مامانمم حالا حالا ها خونه نمیاد سکس ایرانی.اومد طرفم نذاشتم بوسم کنه یدونه دیگه زد تو صورتم خوابوندم زمین نشست رو شکمم گفت جنده تو اگه جنده نبودی با من سکس تل نمیکردی، شایدم راست میگفت مشکل از خودم بود اگه واقعا نمیخواستم کسی اینجوری باهام رفتار کنه گوه خوردم که رفتم تو این خطا …

خلاصه یکم دیگه کتکم زد و منم جلو صورتمو گرفته بودم و گریه میکردم بلند سکس ایرانی شد گفت الکی گریه نکن وگرنه نه میذارم بری هم اینکه زنگ میزنم دوستمم بیاد اون دیگه مثل من نیست.

منه احمق منه خر منه خراب هم واسه اینکه دیگه کتکم نزنه هم واسه اینکه داشت دیر میشد وترس اینکه نکنه دیر برسم خونه دیگه چیزی نگفتم و هم اینکه سکس ایرانی پردم حلقوی بود یا چه میدونم شایدم خودم موقع خود ارضایی زده بودم ولی بهرحال چون میدونستم پرده ندارم دیگه مقاومت نکردم.

گفت ۶۹ شیم و کیرشو کرد تو دهنم اونم شروع کرد خوردن کسم یکم که گذشت گفت تو که پرده نداری گفتم دارم حلقوی ام ، سکس ایرانی اخه واقعا تا اون لحظه نمیدوستم سر پردم چی اومده به اونم هرچی میگفتم باور نمیکرد که.

خلاصه بلند شد منو گذاشت رو مبل و کیرشو رو حساب اینکه سکس ایرانی حلقوی ام تا نصفه میکرد تو کسم و در میاورد تا اینکه ابش اومد بعد بلند شدیم منو گذاشت مترو صادقیه و رفت اصلا هم به روش نیاورد چی شده سکس دکتر.

اونشب ۹ رسیدم خونه تا چند روز که کارم شده بود گریه تو دانشگاه و خونه

بعد چند روزم زنگ زد گفت باید بازم بیای پیشم وگرنه زنگ میزنم خونتون شماره خونمونو داشت، یا اینکه واسم ۵۰ تومن پول بریز. سکس ایرانیمنم که نداشتم چند روزم اینجوری اذیتم کرد تا اینکه از یکی پول قرض کردم واسش فرستادم …فک کن هم کس بدی هم پول .

بیشتر خودمو سرزنش میکنم که چرا همچین گهی خوردم چرا با پسرا سکس تل میکردم من که سکس نمیخواستم. سکس ایرانی ولی بعدش با خودم میگفتم درسته سکس تل میکردمو این چیزا ولی اون موقع با اون ادم تو اون شرایط واقعا سکس نمیخواستم .

من ادم معتقدی نبودم و نیستم سکس هم عیب نمیدونستم ولی تو اون سن و با اون شخص واقعا دلم نمیخواست وتا دو سال بعدش با کسی هم نبودم تا اینکه با یکی دوست سکس ایرانی شدم و بعد چند ماه باهاش سکس کردم اون بدبختم با اینکه بهش گفته بودم حلقوی ام همیشه فکر میکرد اون پردمو زده .

قضیه از اونجایی شروع شد که دو سه ماه ار اومدن یه دختر جدید به اسم نسرین به شرکت می گذشت که کم کم باهاش صمیمی شدم و هر وقت همدیگر رو می دیدیم با هم صحبت می کردیم سکس ایرانی . چند وقت بعدش توی اینستاگرام ادم کرد و اونجا پیام میداد اینا و بعدش هم ایدی تلگرام داد و شماره ش رو گرفتم telugu sexy video.

من تازه توی تهران خونه گرفته بودم و تنها بودم و دلم می خواست یه کس برای کردن جور کنم که وقتی دیدم سکس ایرانی نسرین خوب پیام میده و اینا تصمیم گرفتم روی مخش کار کنم .

هر روز هر شب پیام میدادیم و توی محل کار هم به هم سر میزدیم و اینا , سکس ایرانی ازم در مورد اینکه دوست دختر دارم پرسید که گفتم الان یه مدتیه سینگل و و من ازش پرسیدم و گفت که اونم سینگل ه کم کم بیشتر بهم پیام میدادیم و من حرف رو میبردم سمت ازدواج و سکس و بچه داشتن و اینجور چیزا.

در مورد مسافرت رفتن دوتایی و اینکه با هم بریم بیرون و این چیزا هم کلی صحبت می کردیم اما با توجه به اینکه نگران بودیم کسی ما رو ببینه سکس ایرانی ، من همیشه بخونه میگرفتم که بیرون نمیشه و اینا و اونم هی دلش بیرون رفتن و با هم بودن می خواست.

یه روز بعد ساعت کاری بهم گفت که بریم بیرون و گفتم الان ما رو میبینن و داستان میشه واسمون

الان میگن اینا دوست دختر دوست پسرن و این چیزا, که گفتم اصلا اگه دلش می خواد بیاد خونه ی ما, سکس ایرانی یکم من من کرد و گفت باشه, سکس دختر منم از خدا خواسته !

بعد کار با هم راه افتادیم سمت خونه و سر کوچمون پیاده شدیم و من گفتم باید یه قرص از داروخانه بگیرم و رفتم داخل داروخانه و یه بسته کاندوم سکس ایرانی گرفتم و گذاشتم توی کیفم و یکی دو تا قرص هم گرفتم که ضایع نشه سكس مع السكرتيرة.

رفتیم سمت خونه و من اول رفتم بالا و بهش گفتم سه چهار دقیقه بعد بیاد و در بازه, اونم سه چار دقیقه بعد اومد دم واحد ما و اومد داخل سکس ایرانی, همین که اومد داخل رفتم باهاش دست دادم و یه بوس ریز گذاشتم روی لبش خندید و گفت اجازه میدی بیام داخل ؟

منم تعارفش کردم و رفتم براش نوشیدنی ریختم و دادم بهش, سکس ایرانی و رفتم که لباسم رو عوض کنم و با یه تاپ و شلوارک برگشتم و تعریف از خود نباشه چربی اینا ندارم و باشگاه میرم و بدنم رو فرمه, بهش گفتم که لباساش رو عوض کنه و رفت و با یه بلوز و دامن اومد که تو دلم گفتم لعنتی تا اینو راضی کنم ذهنم سرویس.

سکس الکسیس سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی کس کردن فیلم سکس روسی فیلم سکس ایرانی فیلم سوپر ایرانی سکس وحشی سکس امریکای

سکس ایرانی زن متاهل دوست شوهرش را می خواست و آرزویش برآورده شد
سکس ایرانی

Agatha Ferrari & Gustavo Asbach The newly married woman wanted her husband’s friend and her wish was granted romantic xnxx.

8 thoughts on “سکس ایرانی زن متاهل دوست شوهرش را می خواست و آرزویش برآورده شد

  1. Pingback: سکس از پشت
  2. Pingback: qombol
  3. Pingback: shahvani
  4. Pingback: سکس سینه
  5. Pingback: فیلم سکسی
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *