سکس ایرانی فیلم دختر خواننده ایرانی پدر سفید پوست را لعنت می کند

سکس ایرانی فیلم دختر خواننده ایرانی پدر سفید پوست را لعنت می کند

سکس ایرانی فیلم اول داستان عرض کنم این داستان چون واقعیه زیاد سکسی نیست و دوم اینکه این اولین و آخرین داستان منه و غمگینه پس اگه تریپ داستان غمگین دوست نداری تا وسطاش رو بیشتر نخون چون آخرش غمگینه حداقل برا من.

من دو میدانی کار میکنم به همین دلیل استیل خوبی ندارم و ظاهر زیبایی هم ندارم.

کیرم 18 سانته.
معشوق من شکوفه،دختری جنوبی بود با چشمها و موهایی سیاه و استیلی معمولی و البته بسیار دلنشین بود سکس ایرانی فارسی.

من تابستانها کلاس آموزشی داشتم و اینقدر مشغول فعالیتهایم بودم که دنبال دختر بازی نمیرفتم و البته ترس از جواب رد هم همیشه مانع میشد تا به این سمت برم.

ماجرا از زمانی شروع شد که یک تماس به یک مزاحمت چند روزه برای من سکس ایرانی فیلم تبدیل شده بود.

من اعتنایی نمیکردم نه اینکه میدونستم دختره بلکه میترسیدم یکی از شاگردام بخواد مسخره ام بکنه.

سال اول دانشگاه بودم و عشق درس سکس ایرانی فیلم.

بالاخره با شکوفه آشنا شدم.

سری اول که دیدمش ظاهری خیلی ساده داشت سکس الکسیس.

یک دختر دبیرستانی با ابروها وسبیلهایی آکبند و با آرایشی ضعیف.

از وقتی فهمیدم خواهر شاگردمه از باشگاه سکس ایرانی فیلم استعفا دادم تا به باشگاه خیانت نکرده باشم.

تمام روز و شباهام رو

با عشق به شکوفه میگذروندم.

اولها عشق دو طرفه بود.
ما به ندرت همدیگه رو میدیدیم.
هر وقت من پیشنهاد قرار میدادم میگف

ت خانواده نمیذارن زیاد بیاد بیرون سکس ایرانی فیلم.
ما قرارهایی میگذاشتیم که کم کم رومون تو روی هم باز شده بود.

راحت حرف سکس و … میزدیم.
و البته حضور در شهر بزرگی مثل اصفهان و صحبتهای من هم باعث شده بود کم کم ظاهرش بهتر بشه.

بالاخره یروز تو صحبتهای عاشقانمون و بعد از یک لب طولانی به خودم جرعت دادم و دست به سینه هاش زدم و با هزار خواهش و تمنا کمی نوازششون کردم و کمی با زبونم با اون سینه های کوچولو بازی کردم.

دستش رو گذاشتم روی شلوارم و گذاشتم کمی به کیرم دست بزنه سکس ایرانی فیلم و ازم خواست تا بهش نشون بدم.

منم گذاشتم کیرم رو با اون دستای نرم و لطیفش لمس کنه و با کمک خودم یادش دادم چطور آب منو بیاره.

یک بار متوجه شدم که شکوفه مریضه و باید عمل کنه سکس عمو جانی.

تا چند روز حال خوبی نداشتم تا اینکه فهمیدم مرخص شده و البته کار من هم به بیمارستان کشید.

خلاصه چند روز نگذشت که باغ ویلای یکی از دوستان رو قرض گرفتم و با هم به اونجا رفتیم.
در راه حرف های سکسی میزدیم سکس ایرانی فیلم.
و البته پی به شهوتی بودنش هم بردم.

بعد از یه غذای مختصر رفتیم روی تخت و تو بقل هم دراز کشیدیم.

شکوفه یک تیشرت مشکی پوشیده بود بخاطر من موهاش رو فر کرده بود.

احساس زیبایی بود.
بوسه ها کم کم تبدیل به لب گرفتنهای طولانی شد و من هم لباسش را در آوردم شروع کردم به بوسیدن سینه و شکمش و ازش اجازه خوا ستم تا سوتینش را در بیارم.

اون هم با حرکت سر و یک لبخند اجازه داد سکس ایرانی فیلم.
با ولع تمام سینه های بلوریش را لیس میزدم و گاها مک میزدم.

شکوفه هم با یک دست با موهای من بازی می کرد.

وبا دست دیگش سینه ی دیگه خودشو میمالید.
هر چند دقیقه یک سکس ایرانی فیلم لب میگرفتیم.
خیلی فضا عاشقانه بود. دستم رو بردم سمت شلوارش ولی بشدت امتناع میکرد.

بهم گفت لباساتو در بیار.
من: خودت درشون بیار.
اونم دکمه های پیرهنمو باز کرد سکس ایرانی فیلم و بعد هم شلوارم رو در آورد.
من هم بلافاصاله شلوارش رو در آوردم. یک شورت قرمز پاش بود که البته نمناک شده بود. تو همون حالت چند دقیقه تو آغوش هم خوابیدیم و منم همچنان سینه هاشو مک میزدم و میلیسیدم و با دستم کس

ش

رو ناز می کردم.
اون هم با دستش ک

سرم رو بردم بین پاش و شروع به لیسیدن کردم.

صدلی نال
ه هاش بلند شده بود.
ازش خواستم تا به حالت 69 بخوابیم تا اونم ساک بزنه سکس ایرانی فیلم ولی میگفت دوست ندارم. با اصرار فراوان کمی کیر من رو تو دهن کوچیکش کرده بود.

هر دوتامون ارضا شدیم ولی خیلی شهوتی شده بود و از من میخواست بکنمش منم برگردوندمش که از کون بکنم ولی خیلی کونش تنگ بود بحدی که دو انگشت هم بزور وارد میشد.

نوک کیرم رو گذاشتم که وارد بشه دیدم خیلی دردش سکس ایرانی فیلم میگیره داره گریه اش میگیره.

تحمل ناراحتیش را نداشتم تا دیدم دوست نداره ولش کردم و بوسیدمش .

و لا پایی کمی حال کردیم ولی فکر میکرد من ناراحت شدم که نشد سکس ایرانی فیلم بکنمش و میخواست به من خوش بگذره.ازم خواست کیرمو بذارم لا سینه هاش.

شنیده بود کیر را بین سینه میذارن ولی سینه هاش کوچولو بودن و به هم نمیرسیدن.

منم برای اینکه خوشحال بشه کمی ناله کردم و بعد از سکس ایرانی فیلم چند دقیقه تشکر کردم.

چند بار دیگه هم در طول سه سال رفاقتمون با هم خلوت داشتیم ولی همیشه میگفت از کون دادن میترسه و بخاطر همین از من خجالت میکشید ولی من سعی میکردم به روش نیارم

بعد از مدتها گفت دیگه نمیتونه با کسی باشه و منم بعد از سکس ایرانی فیلم هزار بار التماس کردن ازش

راضی شدم به رفتنش.
الان 192روزه از 30 اردیبهشت و جداییمون میگذره تو همین مدت با چند نفر دوست شده چند روز قبل دیدمش با موهای بلوند و کفشای پاشنه بلند و شلوار تنگ و آرایشی غلیظ سر خیابون وای

ساده و یکی سوارش کرد.
امروز فهمیدم تو همین چند وقته کونش که هیچی خانم پرده را هم از دست داده…

دنیا داره دور سرم میچرخه
بهم با افتخار میگه از وقتی تو رفتی میدونی تو این سکس ایرانی فیلم چند نفر بهم پیشنهاد دادن؟؟

حیف زندگی که پای این لاشخور گذاشتم.
الان رفیق من همین قرصهای اعصاب و تنهاییمه.
ببخشید که شما رو هم اذیت کردم فیلم سوپر امریکایی.
دوست داری فحش بده دوست داری نده.
من اول داستان گفتم …

اگه می خواستی بکنیش همون اولش میگفتی برات دو سه تا دیگه هم می آواردم!
سارا که کمی بهش برخورده بود: کیرمو از دهنش در آوارد و گفت: آخه بدبخت، نمیگی با اون قیافه ی تخمی و کیر کوچولوت اگه پول ندی کی باهات میگرده؟ سکس ایرانی فیلم آره ! ازت صد تومن گرفتم و الانم دارم کیری به این قشنگی رو میخورم! تو هم داره کونت میسوزه!

گفتم: علی جون ، خوب ! پس چرا ناراحتی!؟ چرا غیرتی میشی؟ بشین روی کاناپه و حال کردن ما رو نگاه کن! این یه دستوره!به هر حال من رئیستم!!

علی هم که کم کم با خودش کنار اومده بود نشست روی مبل و سکس ما رو نگاه کرد.

سارا کون بزرگی داشت و من هم که هیچ وقت با زنم سکس مقعدی ندشاتم تصمیم سکس ایرانی فیلم گرفتمم که از کون بکنمش! خوابوندمش روی زمین و از علی خواستم که از یخچال کمی کره برام بیاره و کون سارا رو حسابی کره مالی کردم و خلاصه کردم توش!

سارا هم که انگار اونقدری که فکر می کردم گشاد نبود کلی درد می کشید سکس ایرانی فیلم و همش به علی فحش میداد و قربون صدقه ی من میرفت سکس عاشقانه !

علی بیچاره هم رفت سمت در که بره بیرون که بهش گفتم علی نرو! امشبو مهمون مایید!! علی گفت سکس ایرانی فیلم : فقط میرم تو حیاط، هر وقت کارتون تموم شد میام تو!

اینو که گفت با تمام توان چند تا تلمبه ی محکم سکس ایرانی فیلم زدم و با جیغ سارا همه چیز برای ارضا شدنم فراهم شد و آبم رو ریختم توی کونش!

چند دقیقه ی بعد لباسام رو پوشیدم و رفتم به علی کمی پول دادم گفتم برو برا شام از بیرون غذا بیار! خلاصه سکس ایرانی فیلم اون شب هم خونه ی ما موندن و به کمک سارا علی رو رام خودم کردم تا جایی که کار به ساک زدن علی برای من هم کشید سکس ایرانی فیلم.

سکس ایرانی فارسی فیلم های سکس ایرانی سکس دختر پسر سکس دختر افغانی سکس دختر با دختر فیلم سکس دختر فیلم سکس دختر جوان فلم سکس فلم سکس ایران فلم سکس هندی

iranian Stepdaughter fucks white father

4 thoughts on “سکس ایرانی فیلم دختر خواننده ایرانی پدر سفید پوست را لعنت می کند

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *