سکس ایرانی فارسی سکسی برادر من برای او وقت ندارد با محارم

سکس ایرانی فارسی سکسی برادر من برای او وقت ندارد

سکس ایرانی فارسی و منو دیونه خودت کردی هر دو قهوه مان را خوردیم .او با بوسیدن لاله گوشم و لیسیدن گردنم مرا شل کرد و با دست خود صورت مرا برای لب گرفتن به سمت خودش گرداند. وای عجب لبهای محکمی داشت لبهایم داشت کنده میشد.

دستش را زیر بلوزم برد و سینه های مرا فشار داد .اه اه نکن ، اذیتم نکن. – خوشگلم اگر دو تا تراول کمه سه تاش میکنم پس لطفا تو هم با من همکاری کن. – کم کم داغ شدم و جسارت پیدا کردم و دستم را بردم روی شلوارش.

حس کردم بزرگتر از اونیه که فکرش را میکردم با سرعت زیپ شلوارش دادم پایین و دستم را کردم تو شلوار و شرتش سکس ایرانی فارسی. حدسم درست بود کیرش را بیرون اوردم هم کلفتر و هم درازتر از کیر تو بود حدودا بیست فیلم های سکس ایرانی.

سانت و به کلفتی شیشه نوشابه کوچک. طاقت نیاوردم و شروع کردم ساک زدن . – وای کس خوشگل چی کار کردی سکس ایرانی فارسی ، اصلا انتظارشو نداشتم ، چقدر حرفه ای ساک میزنی از کجا یاد گرفتی .- از تو فیلما .

مگه فیلم هم نگاه می کنی – اره مگه چیه ، اشکالی داره ؟ ،فقط از یه چیزی میترسم ، من تا بحال کیر به کلفتی کیر تو ندیدم و میترسم جر بخورم سکس ایرانی فارسی – نترس خوشگله من بلدم چیکار کنم ، بریم تو اطاق خواب .

بلند شدم و کیرش در دستم به طرف اطاق حرکت کردم در اطاق ایستاده مرا بغل کرد و فشار میدهد و من هم بخاطر کیر کلفتش اوج در شهوت بودم. سکس ایرانی فارسی شلوارتو در بیار کوستو ببینم مثل خودت خوشگله وای عجب کس کوچیک و سفیدی.

تا بحال کس به زیبایی تو ندیده بودم – هر زنی را که ببینی اینو بهش میگی – نه بجان جفتمون واقیت را گفتم. لب تخت نشستم و شروع به لیسیدن کوسم کرد کمی خجالت کشیدم و پاهام را جمع کردم ولی او با هر دو دستش پاهای سكس مساج.

مرا باز کرد پس از چند دقیقه مرا به روی تخت هل داد و در بین پاهایم نشست من از کیر کلفتش عجیب دلهره داشتم و مدام پاهایم را جمع میکردم ولی او با کمک دستاش مرا وادار به چسبیدن کوسم به کیرش کرد و با یک فشار کوچک کله کیرش را فرو کرد .

ای ای ای ترا خدا صبر کن دارم میمیرم از درد – باشه عزیزم نگران نباش فشار نمیدم اینقدر صبر میکنم تا خودت بخواهی که من فشار بدم سکس ایرانی فارسی بعد از چند دقیقه دردش را کمتر حس کردم و از او خواستم که کمی فشار دهد .

وای عجب لذتی داشت کیر کلفتش سکس ایرانی فارسی.

داشتم بهترین سکس عمرم را انجام میدادم او هم کم کم سرعتش را زیاد کرد که پس از چند دقیقه من ارضاع شدم و با التماس از او میخواستم که تکان ندهد ولی او گوشش بدهکار نبود و کار خودش را میکرد مجددا بعد از یک سکس خشن.

خواهر کوچک پس از بازگشت از مسافرت، خروس برادرش را می مکد

دقیقه من دوباره ارضاع شدم دیگر طاقت و نداشتم و با دستم زدم به کمرش و گفتم لامثب بسه ، بسه دیگه مردم . ترا بخدا بسه. که یکدفه با سرعت کیر کلفتش را کشید بیرون و به اندازه یک عالمه اب منی روی شکمم خالی کرد بعد با نوازش.

و بوسه یک ربع کنارم خوابید سینا باور میکنی که این یک ربع یکی از بهترین دقایق عمرم بوده. با گفتن این داستان که همیشه انتظارش را میکشیدم تا بیشترین لذت را ببرم حس کردم که واقعا به طاق چسبیدم تلاش میکردم که همسرم را هم به طاق بچسبانم .

کیرم در داخل کوسش به ترکیدن نزدیک بود صدای اعتراض مریم هم به واسطه درد کوسش بلند شده بود و خواهش میکرد تا در بیارم ولی من به سکس ایرانی فارسی او گفتم که مگر کیر اون سهیل کلفتر از کیر من نبود که الان طاقت نداری .

مریم گفت که او ده دقیقه منو کرد ولی تو یک ساعته که داری منو میکنی من سه مرتبه ارضاع شدم تو هم ارضاع شو لطفا. – من گفتم باشه کمی طاقت بیار الان آبم میاد و در ادامه گفتم که مگر نگفتی کیر کلفت دوست داری و بیشتر حال میکنی که آبم آمد و در کسش ریختم .

بعد از تشکر و بوسیدنش به حرفهایش فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که چون بخاطر شهوت زیاد که برایش بوجود اورده بودم از کنترل ذهنی خارج شده و از یک داستان واقعی که برایش اتفاق افتاده بود تعریف کرده سكس مساج.

من هم تا یکسال به رویش نیاوردم چون میدونستم خودم با فانتزیهایم باعث بوجود آمدن این مسئله شدم . بعد از یکسال در مسیر مسافرت در سکس ایرانی فارسی هتلی تازه فهمیدم که همسرم در سه سال اول زندگیمون دچار چه چالش هایی شده که باز هم مقصر.

من بودم بخاطر کیر کوچک و نازک و کم طاقتم. از پایان خوانندها عذر خواهی میکنم که طولانی شد و اگر تمایل به خواندن سکس ایرانی فارسی چالشهای سه سال اول زندگی که برای همسرم بوجود امده است را دارند با کمال میل تعریف.

میکنم چون میدانم نکات پند آموزی برای پایان تازه عروسها و تازه دامادها را دارد. در آخر از مدیر سایت سایت داستان سکسی هم تشکر میکنم که مرا تحمل کرد. سال خوبی برای همه شما ارزومندام .نوشته

این بار نوبت سارا شد و گفت: احسان ، بهت دستور میدم پیرهنتو در بیاری! و من هم پیرهنمو در آواردم سکس ایرانی فارسی. در حین در آواردن پیرهن بودم که علی تاس رو انداخت و دوباره نوبت سارا شد و گفت.

احسان ، بهت دستور میدم شلوارتم در بیاری! اینو که گفت: علی از جاش بلند شد و به من نگاه کرد و گفت.

یک رابطه زناشویی جدید ایرانی بین یک برادر و خواهر

می فهمید دارید چکار میکنید؟ منم با لحن تندی بهش گفتم این فقط بازیه! یکم جنبه داشته باش!!! سکس ایرانی فارسی علی که خیلی کلاس جنبه و اپن مایند بودن میذاشت سریع تاس رو برداشت و انداخت و قرعه به اسم خودش در اومد.

به سارا دستور داد شلوارش رو بپوشه و اونم پوشید و دوباره هممون نشستیم سکس خارجی!

این بار نوبت من شد و به علی دستور دادم پیرهن سارا رو دربیاره ، علی که نسبتا عصبی شده بود وحشیانه پیرهن سارا رو در آوارد و اندام قشنگشو انداخت بیرون و بلند شد رفت اونور خونه و از پنجره بیرون رو نگاه میکرد.

سارا هم یه نگاهی به من کرد و یه چشمک شیطنت آمیزی به من زد. من هم شورتم رو پایین کشیدم و گفتم: سکس ایرانی فارسی سارا من بهت دستور میدم برام ساک بزنی! علی به تو هم دستور میدم نگاهمون کنی!

همینو که گفتم علی یه دفعه شوکه شد و به طرف سکس ایرانی فارسی من نگاه کرد و دید که سارا جونش کیر منو تو دستش گرفته و میگه اجازه هست!!!؟

گفتم : علی جون، اشکالی نداره! ناراحت نباش به هر حال من رئیستم و اگه نامزدت کمی بهم حال بده مشکلی پیش نمیاد !

علی که هنوز دست از کلاس گذاشتن بر نداشته بود گفت : این جنده رو میگی؟ اینو با صد سکس ایرانی فارسی تومن راضیش کردم بیاد و گرنه خیال کردی من با این نامزد میشیم؟

فیلم های سکس ایرانی سکس دختر پسر سکس دختر افغانی سکس دختر با دختر فیلم سکس دختر فیلم سکس دختر جوان فلم سکس فلم سکس ایران فلم سکس هندی فلم سکس افغان

My brother don’t have time for her

2 thoughts on “سکس ایرانی فارسی سکسی برادر من برای او وقت ندارد با محارم

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *