سکس امریکای پوره باسن بزرگ ایزابلا کلارک و پروکسی پیج در مشت الاغ و عیاشی

سکس امریکای پوره باسن بزرگ ایزابلا کلارک و پروکسی پیج در مشت الاغ و عیاشی

سکس امریکای از کون با کسی سکس میکردم اونم خیلی رمانیتک و اروم بنده خدا چند روز نمیتونس راه بره…برش گردوندم گفتم حالا نوبت منه چه جوری میخوای ارضام کنی،؟؟؟؟گفت از کون میمیرم رضا جلوم هم که بستس…بزار لا پام…

مگه من با لا پا سیر میشدم؟؟؟؟یه الکی باشه بهش دادم از پشت گزاشتم لاپاش…خیلی اروم انگشت کوچیکم رو گزاشتم رو سوراخش و با یه تف کردم تو…

دیدم ۳ متر پرید گفتم والا انگشتم بود…ناموسا هم بدنش فوق العاده بود سکس امریکای…به معنای واقعی کمر باریک و کون گنده…دوباره خابوندمش یکم روغن ویتامینه مو برداشتم زدم به انگشتم بهش گفتم واسه اینکه درد نکشی…

یواش جوری که نفهمه زدم به کله کیرم….شروع کردم دوباره لاپایی گذاشتن و انگشت کردن…بعد چند دقیقه تو یه حرکت تاکتیکی با تمام قدرت گذاشتم تو کونش…

چنان جیغی زد جنده خانوم تا ۲ روز سرم درد میکرد… سکس یواشکی دستم گذاشتم جلو دهنش اون یکی دستمم دوره تنش تا فرار نکنه سکس امریکای..بعد یه دقیقه گفتم زیاد نگه دارم پرو میشی شروع کردم تنلبه زدن…

دیدم چشاش پره اشکه…دلم واسش سوخت خواستم کیرمو در بیارم… فیلم سکس خارجی یاده حال خودم تو این ۵ سال افتادم…چقدر غصه خوردم…وحشی ترم کرد مرور گذشته با شدت بیش تری تلنبه میزدم…

سگی خوابوندمش…کردم تو کونش…چنان اه و ناله ای میکرد که بیش تر حشریم میکرد… سکس امریکای مو های بلند و خوشگلی داشت…از پشت مو هاشو جمع کردم تو دستم…یه دستم رو موهاش بود..با یه دسته دیگم محکم میزدم تو کونش…

چون قرص خورده بودم قبلش کمرم سفت بود….دیدم ابم داره میاد…با تمام فشار خالی کردم تو کونش..بی حال افتادم رو تخت…

چون تخت یه نفره بود و جا نبود پرتش کردم رو زمین ملیکا رو…هیچی مثله سیگار بعد سکس نمیچسبه…یکم جون گرفتم رفتم تو بالکن سیگار روشن کردم و کشیدم سکس امریکای…

برگشتم دیدم تازه داره سعی میکنه از اون حالت جنازه بودن در بیاد و بلند شه…بالا سرش نشستم…بهم گفت رضا خیلی وحشی هستی…ببین نمیتونم تکون بخورم..یه نیشخند زدم تو دلم گفتم بازم کمه…

باس وقتی که اسم رضا به گوشش میخوره برینه به خودش….بلندش کردم گذاشتمش رو تخت گفتم کجات درد میکنه…گفت تمام تنم…سرم…کونم…همه جام…گفتم بخواب ماساژت بدم سره حال شی واس مهمونی سکس امریکای….

شروع کردم ماساژ دادن دست بردم پایین تنه اون روغن رو دوباره برداشتم شروع کردم زدن….دلم یه لحظه واسش سوخت…اولا سوراخ کونش مثله عدد صفر بود ولی الان شده مثله گوشواره…

یکم با خودم ور رفتم کیرم کم کم بالا اومد اومدم روش خوابیدم اونم پشتش به من بود

…کردم تو کونش دوباره اون جیغای کیری شروع شد… سکس امریکایمیگفت بسه توروخدا تازه اینهمه از کون منو کردی رضا دارم اتیش میگیرم…سکس از پشت اونم با کیره من اونم اون پوزیشن خیلی درد داره…

دخترا میدونن چی میگم…۱۰ دقیقه f کردم دیدم دیگه خبری از اه و ناله نیس سکس امریکای…فقط زیر لب پج پچ میکرد یه چیزایی ابم داشت می اومد…برش گردوندم ریختم رو صورتش…گیج و منگ شده بود..نزدیک بود کم کم از حال بره…

در اورد گفت شمارتو بنویس خلاصه نوشتمو دادم بهش ناگفته نماند اون گوشی اپل گرون قیمت با لب تب همراش ود ولی گفت گوشیمو خاهرام نگاه میکنن نمیشه شمارتو تو گوشی بزنم خلاصه نوتمو اخر مسیر بود اونم کرایشو داد و رفت
من کارمند هستم سکس امریکای و چهل و هشت سالمه .

اسمم علی قد بلند و چهارشونه اما چهره ای تقریبا زشت با پوستی تیره سکس امریکای. دو پسر و یک همسر دارم. مدت دوساله که با همسرم رابطه ای ندارم چون خودش اینطوری خواسته. بدلیل افتادگی رحم و ….

هر روز صبح ساعت نه ونیم از منزل خارج میشم و توی مسیر اگر مسافر هم ببینم سوار میکنم یک پراید دارم و یک پرشیا.

چهار ماه پیش یه روز صبح از منزل خارج شدم و دو مسافر مرد سوار کردم به میدان عدالت که رسیدم یک خانمی ایستاده بود سرعتم را کم کردم و یک تک بوق زدم ، سکس امریکای سرش را به سمت من خم کرد و گفت سه راه تهرانپارس .

من هم چون مسیرم میخورد وایسادم یک مسافر مرد جلو نشسته بود و یکی هم عقب .این خانم درب عقب را باز کرد که من بلافاصله به اون مسافر جلویی گفتم .

ممکنه شما برین عقب تا این خانم بدون مزاحمت کسی جلو سوار شه

یک نگاهی کرد و خیلی خونسرد پیاده شد و اون خانم رو صندلی جلو نشست. به محض سوار شدن ، سکس امریکای ناخودآگاه خیره به چهره لطیفش و ست بودن مانتو و روسری و کفشی که پوشیده بود و همینطور سنگینی و وقارش شدم .

بوی عطر دلنشینی فضای ماشین را پر کرد و من مات و مبهوت بر روی صندلی ماشینم خشکم زده بود نمیدانم زمان چقدر گذشته بود که یکی از مسافرای عقب با دستش به شونم زد و گفت ، سکس امریکای آقا دیرم شده لطفا حرکت کنید .

من حرکت کردم ولی همچنان محو تماشای او بودم که یکدفعه با صدای بلند گفت آقا مواظب باش… !!  فیلم سکس ژاپنی.

تو راه فکرشو میکردم گفتم کیر تو این شانس اینم بما پا نداد حیف شد. سکس امریکایخلاصه دوسه شب گذشت اخرای شب داشتم میرفتم خونه که گوشیم زنگ خورد ناشناس گفتم این کیه جواب دادم .

گفت من فلانی فلان جا سوار ماشینت شدم باورم نمیشد فکر کردم توهم زدم خلاصه گفت جا داری بیای دنبالم منم گفتم اره بهوای.

سکس دختر محکم پایم را روی پدال ترمز کوبیدم که سپر ماشین بفاصله دو سانتی یک توسان شاسی بلند توقف کرد در اوخن موقع خیلی خجالت کشیدم بخاطر توجه زیادم به اون خانم و برای توجیه کارم.

درب ماشین را باز کردم و بصورت ایستاده یک پایم را بیرون گذاشتم و بسمت پیاده رو فریاد زدم ، ناصر ناصر . در واقع وانمود کردم که ناصر را صدا میزنم کسی که اصلا وجود خارجی نداشت سکس امریکای.

سوار شدم و گفتم نشنید ، ولش کن ، خودش میاد . در واقع همه اینها را به خودم میگفتم برای توجیه شدنم . سکس امریکای به میدان امام رسیدیم یکی از مسافرا پیاده شد. و باز هم حرکت به سمت تهران .

به یاد زن خودم افتادم ، و تفاوت 180 درجه ای را به وضوح میدیم. تقریبا هم سن هم بودن ، ولی این کجا و ان کجا. به جز بوی قورمه سبزی هیچ بویی دیگر از زنم حس نکرده بودم.

همیشه روی رادیاتور شوفاژ یک کرست و شورت مشکی رنک نخ نما و پاره پوره اویزون بود قسمت پایین شورتش یه کمی زرد رنگ شده بود وقتی این چیزها را در منزل میدیدم از زندگی ناامید میشدم و با عصابانیت میگفتم ، سکس امریکای ترا بجان هر.

کسی را که دوست داری اینارو بریز دور و برو نو بخر . ولی کو گوش شنوا . فقط زندگی را پختن ، شستن .

رادیو گوش کردن و گاهی انگشت را در بینی خود چرخاندن میدانست . سکس در حمام داشتم آرزو میکردم که ای خدا چی میشد زن من هم این تیپی بود که مسافر دوم هم در زیر پل عابر سیاه سنگ گفت.

آقا پیاده میشوم ، سکس امریکای به آرامی توقف کردم و بخاطر کرایه اش یه تشکر کوچلو کردم .

مثلن دوستی وشامو اینا قرار گذاشت باهام فلان جا بیا دنبالم سکس امریکای تو راه منم شامو میوه اینا حسابی گرفتم گفتم جلوش ضایع نشم.خلاصه رفتم سر قرار دیدم بله خواب نیست راسته نشت تو ماشین گفت بهت.

خیلی فکر کردم قیافت نمیخوره رازمنو فاش کنی دهن لق باشی به این شرط باهات دوست میشم خلاصه رسیدیم خونهما

یواشکی درو براش باز کردم رفت داخل خونه منم ماشینو پاارک کردم رفتم تو.کلی هم خجالت میکشیدم سکس امریکای خلاصه نشستیم شام اون چند تا قاشق بیشتر نخورد ماتوشو در اورد وای باورم نشد پشت به.

من چه باسنی کیرم راست شده بود سکس امریکای ولی از ترس اون لا پام قایم کرد ضایع بود دیگه بعد اومد کنارم نشست سکس روسی.پاهاشو شلوار لی ابی پاش بود با تاپ مشکی عجب اندامی وای نمیونستم.

چطور غذا بخورم حسابی قاط زده بودم غذا تموم شد اون پا شد سفره روجمع کرد وای همش.

سکس یواشکی سکس کوردی سکس کره ای سکس باحال سکس زیبا سوپر سکس سکس ضربدری سکس لزبین سکس دکتر سکس ورزشی

Big butt nymphos Isabella Clark & Proxy Page in ass fisting and TAP orgy

8 thoughts on “سکس امریکای پوره باسن بزرگ ایزابلا کلارک و پروکسی پیج در مشت الاغ و عیاشی

  1. سلام عرض ادب محمد عظیمی هستم دکتری روانشناس بالینی از شیراز یک خانم پخته و با شخصیت و دارای شعور اجتماعی بالا. فردی که قدرت حل مسأله دارد . در برابر مشکلات تسلیم نمیشه جهت رابطه دوستی سالم به شماره 09335855398تماس بگیرد. منظورم از دوستی، کسی که بیشترین انرژی رو براش میزارید.انتخاب شریک میتونه به کلی زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار بده ، باید دانش و آگاهی داشته باشد و واقع بینانه به سرنوشتی که بر او در زمان و مکان خاصی که قرار دارد تحمیل شده بپذیرد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *