سکس الکسیس تگزاس مقعد بلوند بمب زوری کیر بزرگ در کون

سکس الکسیس تگزاس مقعد بلوند بمب زوری کیر بزرگ در کون

سکس الکسیس تگزاس یقه شو گرفتم هلش دادم خورد به دیوار و سریع لبمو گذاشتم رو لباشو یه ماچه سفت ازش کردم, هلم داد عقب من خوردم زمین سرم داد زد گفت چه غلطی میکنی و با حالت ناراحتی رفت بیرون, شبش بهم پیام داد که این چه کاری بود تو کردی.

گفتم دست خودم نبود نمیدونم چی شد ببخشید, فرداش تو مدرسه بهم گفت بعد از ظهر میخواد بره بیرون وقت دارم باهاش برم, منم که از خوش حالی میخواستم پرواز کنم گفتم اره, سکس الکسیس یه جا قرار گذاشتیمو بعد از ظهر رفتم پیشش سکس برازرس.

رفتیم یه چرخی زدیمو باهم صحبت کردیم سر صحبتو باز کرد گفت دوست داری از این کارا بکنیم با هم, سکس الکسیس منم گفتم از خدامه, گفت امرو خوانواده رفتن بیرون تا شبم نمیان, منم که تو پوست خودم نمیگنجیدم قبول کردم.

رفتیم خونشون تا از در رفتیم تو شروع کرد از من لب گرفتن منم از روشلوار ‌کیرشو که چند وقت ارزوم بود شروع کردم مالیدن, سکس الکسیس همینجوری در حال لب گرفتم کشوندتم تا اتاقشو پرتم کرد رو تخت و شروع کرد به در اوردن تی شرتم تی شرتم رو در اورد و یه گاز سفت از ممه ام گرفت منم محکم لبمو گاز گرفتم.

و داشتم کیرشو از رو شلوار میمالیدم, که گلومو گرفت سفت فشار داد و خوابوندم رو تخت و یه تف انداخت رو صورتم سکس الکسیس, منم با زبون اون جاهایی رو که میشد خوردم تا حالا چیزی به خوشمزه گی تفش نخورده بودم .

بعد یه چک زد تو صورتم و بلندم کرد زیپ شلوارشو کشید پایین و من رویایی چند وقت اخیرمو دیدم یه کیر سفید که خیلی ام سفت بود و خیلی خوشگل منم با تمام وجود کردمش تو دهنم و شروع به خوردن کردن سکس الکسیس بعد دستش رو گذاشت پشت سرم و فشار داد لبام چسبید به بدنش کله کیرش تو دهنم بود بعد من سرفم گرفت و نا خداگاه کیرش از دهنم خارج شد.

بلندم کرد و شلوارمو در اورد شورتمم در اورد و پرت کرت اونور

نشست رو تخت منم خوابوند سکس الکسیس رو پاهاش اولش یه گاز سفت از سمت چپ کونم گرفت بی هوا به جیغ اروم کشیدم تنم مثل بید میلرزید بعد چند تا چک به کونم زد و از رو تخت پرتم کرد رو زمین پاسد لباساشو در اورد من محوش شده بودم چیزی که ارزوشو داشتم داشتم میدیم اون بدن ورزشکاری خوشگلش رو به روم وایساده بود.

اشاره کرد بلند شم و دوباره کیرشو بخورم یه تفم انداخت v رو کیرش و من شروع کردم به خوردن brazzers xnxx, با یه دستش موهامو سفت گرفت و سرمو تکون میداد, با اون دستشم با یکی از ممه هام بازی میکرد اوم وایساده بود و منم زانو زده بودم جلوش.

کیرشو در اورد مالید به چشمام و صورتم بعدشم کیرشو برد بالا تا من تخماشو لیش بزنم, سکس الکسیس بعدش بلندم کرد چهار تا انگشتشو کرد تو دهنم بعد مالید به کونم تا تفی شه بعد منو چهار دست و پا نشون رو تخت کونمو قنبل کرد یه چک زد رو سوراخم و یر کیر خوشگلشو که حسابی خیسش کرده بودم گذاشت دم سوراخم با یه فشار محکم کیرشو کرد تو منم بار اولم بود از درد چشمام.

سیاهی رفت ولی لبم گاز میگرفتم که صدام در نیاد بعد شروع کرد به جلو عقب کردن تقریبا یه دقیقه بعد از صداش فهمیدم داره ارضا میشه سریع برگشتم کیرشو گذاشتم سکس الکسیس تو دهنم و تند تند عقب جلو میکردم و با دستمم میمالیدم تا ابش بیاد.

وقتی ام که ابش اومد اینقدر شیرین و خوشمزه بود که حتی نمیخواستم یه قطره شو از دست بدم بعد بی حال افتاد رو تخت سکس الکسیس رو شکم خوابوندمش و نیم ساعت ماساژش دادم که نزدیک بود خوابش ببره, بعدم یه ذره پیشش خوابیدم بغلش کردمو بوسش کردم و بلند شدم لباسامو پوشیدمو ازش خداحافظی کردم .

این بهترین روز زندگی من بود من یه دخترم با اندام معمولی و قیافه معمولی

تا زمانی که مدرسه میرفتم نه با پسری دوست شده سکس الکسیس بودم نه حتی همکلام بیشترم سرم با درس گرم بود و چون خواهرام درس خون و خوب بودن منم تا وقتی اونا بودن به اونا نگا میکردمو تو فکر دوست پسرو سکس و این حرفا نبودم اصلا اونموقع واسم تابو بود این چیزا …

بعد اینکه خواهرام ازدواج کردن و چون رشته ی دبیرستانم نرم افزار بود و کامپیوتر داشتم میگم کامپیوتر داشتم به این معنی نیست که پولدار بودیم چون رشتم نرم افزار بود مجبور شدن واسم بگیرن

بعد که درسم تموم شد کم کم شروع کردم به رفتن به یاهو مسنجر سکس الکسیس جوری که اگه هرشب یه سر نمیزدم دیوونه میشدم وای فای هم به این صورت نبود که همه داشته باشن و منم با دایال اپ متصل میشدم چه دردسرایی هم که نداشتیم سر لو رفتن و پول تلفن و رفتن به یاهو و …

ولی من هرجور که بود باید میرفتم حتی شده بود وقتایی که مامانم نمیذاشت ،  سکس الکسیسکارای خونرو براش انجام میدادم که بذاره شب وصل شم اینترنت، خلاصه کارم شده بود منتظر شدن تا اینکه بقیه بخوابن و من بتونم برم کابل تلفنو بیارم و وصل شم.

بعضی وقتا هم لحاف میکشیدم رو کامپیوتر تا نور و صداش از اتاق نره بیرون…دیگه کارم شده بود با اینو اون چت کردن و کم کم سکس چتو گاهی وقتا هم سکس تل و خودارضائی سکس الکسیس ، ولی با هیچکدوم قرار نمیذاشتم چون خیلی واسم امکانش نبود که بخوام با کسی قرار بذارم و به همین چیزا راضی بودم سکس وحشی.

این جریان تا یکی دو سال ادامه داشت تا اینکه وارد دانشگاه شدم و یکم حساسیتا تو خونه واسه بیرون رفتن کم شد و منم یکم پررو تر شده بودم ولی میگم حتی تا قبل جریان اصلی با هیچ پسری حتی دست هم نداده بودم سکس الکسیس.و بگم از اصل جریان.

با یکی تو همین یاهو دوست شده بودم و باهم سکس چت و سکس تل میکردیم تا یکی

دو ماه دقیق یادم نیست تا اینکه قرار گذاشتیم خوب یادمه ۹/۹/۹۰ بود که رفتم مترو صادقیه جایی که قرار داشتیم فکر کنم اصلا اولین بار بود که تنهایی میرفتم تهران اخه ما ساکن کرجیم پسره واسه تهران سکس الکسیس، انقدم اونموقع خر بودم و ذوق داشتم که برنگشتم بگم حداقل تو بیا کرج .

تو ایستگاه صادقیه همو دیدیم همونجا که پایانه اتوبوساس یه پسر معمولی بود با تیپ معمولی ازش خوشم نیومد دستشو اورد جلو و اونجا بود که واسه اولین بار با یکی دست دادم غافل ازینکه قراره چه چیزای دیگه ای سرم بیاد پسره که اسمشم حتی یادم نیست فکر کنم سامان بود یه ماشین گرفت و سوار شدیم سکس الکسیس.

گفتم کجا میریم گفت یه جایی میریم دیگه یادمه رفت طرفای جایی که بهش میگفتن پاسگاه چون به راننده گفت پاسگا پیاده میشیم وقتی پیاده شدیم رفت تو یه کوچه و منم دنبالش سکس الکسیس انقد احمق بودم نمیفهمیدم میخواد.

سکسی دختر جوان سایت شهوانی داستان شهوانی کس کردن فیلم سکس روسی فیلم سکس ایرانی فیلم سوپر ایرانی سکس وحشی سکس امریکای

 

سکس الکسیس تگزاس مقعد بلوند بمب زوری کیر بزرگ در کون
سکس الکسیس تگزاس

Alexis Bombshell Blonde Anal xnxx black