سکس الکسیس تگزاس آمریکایی تک و تنها الاغ بزرگ خود را نشان می دهد

سکس الکسیس آمریکایی تک و تنها الکسیس تگزاس الاغ بزرگ خود را نشان می دهد

سکس الکسیس تگزاس وای تپش قلب گرفتم گفتم میخوای چیکارم کنی؟ گفت میخوام به قولم عمل کنم ( ما شبا گاهی باهم سکس چت میکنیم و یه بار واسه تحریک کردنش گفتم تو حریفم نمیشی و فرزادم گفت بهت قول میدم یه روز اشکتو در بیارم ) یادم افتاد به این حرفش و داغ شدم .

ترسیدم یه کمی …سوار شدیم و راه افتادیم .دخترمو رسوندیم کاشون و توراه برگشت دل تو دلم نبود .نمیدونستم قراره چه بلایی سرم بیاره .دستاشو گرفته بودم خیلی عاشقشم .فرزاد خیلی احساسیه اونم منو دوست داره .باهم کلی حرف زدیم و خندیدیم یه هو دستای فرزاد اومد پشت گردنم . سکس خشن دست کشید رو گردنم چشامو بستم و آه کشیدم گفتم فرزاد چیکار میخوای بکنی؟ گفت فقط چشاتو ببند ….جوری منو مالید که خیسه خیس شده بودم .

کسم داشت میترکید .گفت شلوارتو بکش پایین سکس الکسیس تگزاس .گفتم وای پشت فرمونی حواست پرت میشه .گفت کارت نباشه واردم …شلوارمو درآوردم و با سرعت ۷۰ تا حرکت میکردیم .منو انگشت میکرد .انقدر به کارش وارده که دقیق میدونه کجای کوس منو بماله .

جوری مالید کوسمو که تو ماشین جیغ میزدم و اونم وسط مالیدن محکم به کوس سرخ شده ی من ضربه میزد . سکس الکسیس تگزاس من فقط دوتا دستمو به دستگیره های بالای درب ماشین گرفته بودمو و سعی میکردم پاهامو باز نگه دارم پاهام شروع به لرزیدن کرد .فرزاد تندتند میمالید .

توی تاریکی رسیدیم به یه خاکی که میرفت سمت یه مزرعه . سکس الکسیس تگزاس رفتیم پشت یه کلبه که مربوط به مزرعع بود خلوته خلوت بود .چراغو خاموش کرد و صندلیو داد عقب و شرع کرد به لیسیدن کوسم ….

مانا؟ماندانای من.بیدار میشی چشامو باز کردم.شب شده بود. سکس الکسیس تگزاس چراغا خاموش بود ولی همه جا با نور شمع روشن شده بود. دور تا دور خونه رو شمع چیده بود. بوی عودم همه جارو گرفته بود.

-چیکار کردی سپهر؟ دوس داری؟

-معلومه که اره پرده کنار بود و شهر از طبقه ی بیستم معلوم بود سکس الکسیس تگزاس.

من ضعیف بودنمو حس کردم در مقابلش

نه زبونش از لیسیدن خسته میشد نه نفسش …چنان زبونشو میچرخوند رو چوچولم که دنیا دور سرم تاب میخورد. سکس الکسیس تگزاس به التماس افتادم .صورتمو باید میدیدین چشام خمار .موهام خیس توی صورتم پخش سکس لزبین..رنگم کبود لبام خشک ….التماس کردم بس کنه داشتم بیهوش میشدم تکلم برام سخت شده بود .

یه کمی استراحت داد بهم یه آب نبات خوردم . سکس الکسیس تگزاس حالم جا اومد .اومد خوابید روم و لبامو میکید .زبونامون برای مدت زیادی تو دهن هم تاب میخورد .شیشه های ماشین بخار کرده بودن .صورتم پر تف شده بود چون انقد هار شده بودیم که به جز لب تموم صورتمو داشت میلیسید …باز رفت سراغ کوسم .

این بار با انگشت .دوتاشو کرد تو کوسم و چوچولمو میخورد باز حرارت بدنم رفت بالا این بار گوش و چشممم داشت میسوخت از گرماش سکس الکسیس تگزاس.

کجاشو دیدی یه اهنگ لایت که یه خواننده به زبان فرانسه چیزایی میخوند گذاشته بود. سکس الکسیس تگزاس دستمو گرفت و بلندم کرد و برد کنار پنجره. قدم زدن با پای برهنه روی سرامیک سرد حس خوبی میداد .

میز شامو چیده بود و صندلی رو کشید عقب تا بشینم. اشپزیش خیلی بهتر از من بود.

یه غذای دریایی درست کرده بود. وقتی شروع کردم به خوردن تازه متوجه گشنگیم شده بودم. سکس الکسیس تگزاس تند تند غذا میخوردم عین از قحطی در رفته ها که دیدم نشسته نگام میکنه.

خجالت کشیدم اون طوری نگام نکن من آه میکشیدم و اون حشری تر میشد انگشت سومم وارد کرد و من آهم تبدیل به آخ و اوخ شد سکس الکسیس تگزاس .وای فرزاد گشادم میکنی توروخدا نکن وای چه غلطی کردم باهات اومدم فرزادم تورو خدا آرومتر فرزاد ….یه دفعه کوسم تیر کشید .فرزاد انگشت چهارمشم کرد توش .

تمام کوسم تیر میکشید جیغ میزدم و بالا پایین میرفتم رو صندلی ولی حریفش

نبودم میکرد توش و فشار میداد .جلو چشمم سیاهی میرفت خودش فهمید که دارم کم میارم آروم کشید بیرون و انگشتاشو که پراز آب من بود رو دونه دونه جلوم لیسید .داشتم گریه میکردم و با ناله میگفتم تودیگه چه حیوونی هستی الهی قربونت برم نکن من پاره شدم داره خون میاد از کوسم . فیلم سکس جدید کنارش چاک برداشته بود سکس الکسیس تگزاس.

اشکامو پاک کرد و گفت قربون کوس سفیدت بشم میخوام حالتو جا بیارم بیا بشین رو کیرم ….منو نشوند رو کیرش و انگشتشو کرد تو کونم .وای خدا این نمیخواد کوتاه بیاد .ازش خواهش کردم دیگه کونمو گشاد نکنه گفت چشم همین یکی فقط….رو کیرش بالا پایین میشدم و لباشو میخوردم محکم پیزد رو کونم سکس الکسیس تگزاس.

دوتامون خیس عرق بودیم …اتقد بالا پاایین کردم تا آبش اومد و ریخت تو کوسم سکس الکسیس تگزاس …قد یه لیوان آب تو کوسم ریخت و از کناره اش داشت میزد بیرون که با دستمال پاکش کردم …

-قربونت برم که یه بار دیدم خجالت کشیدی پرروی من

بی تربیت خودتی سعی میکرد حال و هوامو عوض کنه تا کمتر به اتفاق ظهر فکر کنم. ولی مگه می شد؟ تمام ذهنم درگیر سالار بود. سکس الکسیس تگزاس چرا زنگ زده بود؟ چی میخواست؟ صداش هنوزم خوب و سکسی بود. کس حشری لحنش همون بود. هیچ فرقی نکرده بود. اخرین باری که دیدمش تو کافی شاپپی بود که همیشه میرفتیم.

منو همسرم ۲۱ سال پیش ازدواج کردیم من الان ۴۵ سالمه و همسرم ۴۲ سالشه ولی با این سنش یه شاه کُس به تمام معناست سکس الکسیس تگزاس ,سه سال بعد از ازدواجمون یه دفعه جایی به مهمونی مختلط دعوت شدیم و توی اون مهمونی همسرم اتفاقی یکی از همکلاسبهای دوران دبیرستانش رو دید که اونم با شوهرش اومده بودن اونجا که بعد از سلام و احوالپرسی و آشنایی با هم فهمیدیم که میزبان دوست مشترکمونه خلاصه اون شب خیلی خوش.

ماندانا من دیگه نمیتونم ادامه بدم باید برم انگلیس

خب برو.چرا بهم میزنی؟من صبر مبکنم.اصن چند سال دیگه میام پیشت. فلم سکس افغانی افتادیم تو بغل همیدیگه و به خودم که اومدم دیدم نیم ساعت گذشت ….لباسامو پوشیدم و راه افتادیم سمت اصفهان . سکس الکسیس تگزاس توراه شام خوردیم و شبش وقتی رفتم خونه از کوسم خون و آب میزد بیرون .میسوخت ولی دردشو خیلی دوست داشتم .تاحالا سکس خشن نداشتم .اینم از این خاطره ….خیلی دوسش دارم و همیشه بهش فکر میکنم .

گذشت و تموم شد و شماره رد و بدل کردیم من ازشوهر دوست خانومم خیلی خوشم اومد ادم باحال و شوخ طبعی سکس الکسیس تگزاس بود بعد از اون شب دیگه ندیدیم همو تا اینکه اونا دعوتمون کردن ما هم رفتیم خونشون خیلی ازمون پذیرایی کردن و تحویلمون گرفتن بعد متوجه شدیم اونا ۱۰ ساله ازدواج کرذن ولی بچه دار نمیشن مریم زن ناصر میگفت ایراد از ناصره و دکترا گفتن اسپرمش جهش نداره.

سکس از کون سکس زوری الاغ بزرگ سکس عمو جانی پورن استار فیلمهای سکس سکس جوردی سکس کون

The One and Only Alexis Texas Shows Off Her Big Ass

2 thoughts on “سکس الکسیس تگزاس آمریکایی تک و تنها الاغ بزرگ خود را نشان می دهد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *