فلم سکس عربی Neyla Kim زیبایی شرقی دختر جوان سبزه پورنو مصری

فلم سکس عربی Neyla Kim زیبایی شرقی دختر جوان سبزه دختر پورنو مصری

فلم سکس عربی خوابم برد.امشب دورم شلوغ بود و جسمم خسته شده بود.فکر نمیکردم بازم خواب ببینم.

انگار رفته بودم بهشت زهرا سر خاک عموم،همه بودن، فلم سکس عربی تمام بستگان نسبی و سببی!

منم سرخاکش بودم،وای متنفرم از این صدا،از این بوی خاک و مردن فلم سکس ایرانی.از رفتاری که گورکن با جنازه داره بدم میاد.

بوی مردن تو بینی ام پیچیده بود،چقدر آشناس.همه جا سیاه و سفید بود و هیچ رنگی وجود نداشت، فلم سکس عربی چقدر دنیا بدون رنگ زشت تر به نظر میاد.شاید برزخ بدون رنگه؟

اون ماری که تو گلوم زندگی میکنه بازم داشت به انتهای حنجره ام نیش میزد…باز هم فضا عوض شد فلم سکس عربی،رفتم تو خونه ای که توش به دنیا اومدم،یهو رنگی شد خیلی پررنگ.

عموجانم در خونه رو باز کرد و نون داد به دستم، فلم سکس عربی عشقش نون تافتون بود واسه همینم ماه رمضون واسش نون تافتون خیرات کردم!

یهو یادم افتاد!عه این که مرده!نکنه منم مردم؟چه شانس تخمی دارم من!بعد از مرگم هم باید تو این خونه باشم و از دست عموم نون بگیرم؟!

نون از دستم افتاد،داغیش دستمو سوزونده بود فلم سکس عربی .نکنه خواب نیستم؟گفت: سامان حواستو جمع کن!

از معدود کسانی که سامان صدام میکرد

نشست رو زمین و گفت نونا رو اینجوری ببر،از شیارهای خود نون،باریک باریک…

از خواب پریدم،قلبم داشت تند تند میزد، فلم سکس عربی تو جام نشستم،امیر گفت:”خواب دیدی؟”

“آره.خواب بوده،برزخ نبود.زنده ام هنوز،بخواب من و کابوسهام…

ميخواستم بميرم يه نقشه چيدم که مچ اينارو تو خونه خودم بگيرم , شب شد گفتم من چند روزى نيستم دارم ميرم جنس بيارم واسه مغازه اخه من بوتيک لباس دارم گفت اع دلم برات تنگ ميشه گفتم باشه و به شوخى.

گفتم نيست که ما خيلى رنگ کوستو ميبيم پس دورى برات سخته تحمول کن تا بيام فرداى لباسامو جم کردم رفيقم سامان رو که يکى از رفيقاى دوراو بچگيمه گزاشتم مغازه فلم سکس عربی.

از وقتی یادم میاد کابوس میدیدم مخصوصا شبهایی که با دعوا و کتک میخوابیدم یا وقتایی که استرس کاریو داشتم،امشب دعوا که نبود ولی استرس داشتم.

به خاطر توهم از دست دادن کسی که دوستش داشتم فلم سکس عربی.

اون شب دستشو بالش سرم کرد.میخواستم وزن زیادی رو دستش نندازم دانلود فیلم سکس،مهمون داشتیم و بالش کم داشتیم،از اونجایی که من بالش نرم و نازک میذارم گفتم بالش منم بده بره من رو دستت میخوابم،البته اینو یواش در گوشش گفتم و خندید و گفت بخوابیا!

سرمو پایینتر بردم که بازوش خسته نشه با تحکم خاصش گفت بیا بالا فلم سکس عربی!

شیطنتم گل کرده بود،اصلا از سرشب گل کرده بود و حتی گرده افشانی هم کرده بودم!

گفتم :”بیام بالای خودت؟روت بیام ینی فلم سکس عربی؟

چشماشو باز نکرده گفت:” میخوابی یا بخوابونمت توله؟”
“اممم دوس دارم بخوابونیم، فلم سکس عربی نمیتونی که!”
چشمای قهوه ایش باز شد.

تقريبا ساعت پنج بود که بهم زنگ زد گفت کجاى عشقم

منم گفتم تازه رسيدم تهران گفت باشه مواضب باش بوووس باى حتى نزاشت خدافظى کنم گوشيو روم قطع کرد منم سريع رفتم دورو وره خونه واستادم بعد يک ساعت ديدم همون پسره زنگ ايفونو زد در باز شدو فلم سکس عربی.

رفت تو ساختموون منم يه چند دقيقه گزت واستادم تا کارشون شروع بشه بد وارد شم بعد چند دقيقه درو ارومو بى سرو صدا باز کردم سکس باحال رفتم تو ديدم شروع کردن و پرستو هى داره قربون صدقه کيرش ميره ميگفت جون على کيرتو دوست داارم جرم بده عشقم.

منم فورا گوشيمو فلم سکس عربی در اوردم ازشون فيلم گرفتم تا مدرکى دستم باشه او پسرهم روش خوابيده بود ميگفت شوهر کس کشت کجاست ببينه زنش زيرم خوابيده تا اينو گفت وارد اتاق شدم گفتم شوهر کس کشش اينجاست تا منو ديدن .

شوکه شدن هر دو تاشون شروع کردن به گوه خوردن على اومد لباساشو ور داره که فرار کونه فلم سکس عربی چنان موشتى زدم تو دماغش که خون پاچيد رو ديوار اتاق گرفتم به موشتو لقد گرفتن پسررو پرستو اومد مارو جدا کونه يه سيلى خوابوندم.

فیلم سکس خارجی
مهمونا بیرونن،یکاری نکن یه کاری کنم فردا صب نتونی راه بری! ” دمر شدم و دستمو گذاشتم زیر چونه ام و نگاهش کردم و اداشو در آوردم “یکاری نکن…”

تو یه حرکت پشتم نشست و دستاشو زیر بغلم حرکت داد تا به تیشرتم رسید و درش آورد، فلم سکس عربیرو تخت نشستم.

“امیر آنال که نمیشه الان،دوس دارم ولی نمیشه.یادته که دکتر چی گفت فلم سکس عربی،ساک بزنیم؟”

“چرا آنال نمیشه؟”
“تو که میدونی من از خدامه.ولی…”

دستشو رو لبم گذاشت و گفت:”من دلم هوای تورو کرده فلم سکس عربی،دلم میخواد مث یه تابلو نقاشی نگات کنم.”

“الان؟”
“همین الان…”
اینو گفت و دراز کشید رو تخت،برای آماده کردنش باید تمام بدنشو میلیسیدم…

این حس هرچی بود برزخ نبود فلم سکس عربی.به سقف نگاه کردم.اگه نیاد رو سرم یعنی بیدارم! زمزمه کردم:”بی تو آوارم و در خویش فرو ریخته ام…ای همه سقف و ستون و همه آزادی من!”

گفت:”من و ته!
زير گوشش پرت شود عليو گرفتم لوخت از خونه پرت کردم بيرون بدون حتى شورتش اتماس ميکرد لباساشو بدم ولى يه لغد زدم از پله ها پرت شود پاين درو بستم اومدم فلم سکس عربی گفتم گوشيت کجاست مادر جنده اها يالا گفت رو ميز گوشيو برداشتم گفتم شمار اين پسررو چي سيو کردى گريه کرد گفت رويا سکس امریکایی.

شوهرم مرد مهربون وخوبیه

موهاش جو گنذمی و قیافه معمولی داره من هم اگه تعریف از خود نباشه فلم سکس عربی.

قیافه زیبا وجذابی دارم باچشمانی مشکی باسنی برجسته و هوس انگیز و اندامی باربی شکل.

هربار که میرم بیرون گشتی توی خیابونا بزنم یا از فروشگاه ها خرید کنم حداقل چن مورد پیشنهاد دوستی بهم داده میشه.

توی مردهای دوست وفامیل هم چشم خیلی ها به دنبالمه فلم سکس عربی.

خانما بهتر متوجه طرز نگاه مردها میشن , و من هم میدونم در پشت بعضی از نگاها چه شهوت وحشتناکی به سمت من درحرکت است.

به همین خاطر کمتر بیرون فلم سکس عربی میرم اما این دیگه واسه من عادی شده که از وقتی زخونه بیرون میرم تا برمیگردم حداقل چند پیشنهاد دوستی بهم داده میشه .

بعضیا هم خیال میکنن مجردم و پیشنهاد ازدواج میدن خلاصه اگه اهل خیانت کردن به شوهرم باشم خیلی ها هستند که فلم سکس عربی حاضرن هرکاری واسم انجام بدن تا بتونن منو به دست بیارن حتی اگه شده واسه نیم ساعت.

اما من تاحالا تونستم در برابر همه پیشنهادهای رنگ وارنگ مقاومت کنم هرچند در مقابل بعضی مردها هم کم آورده ام وچراغ سبزی بهشون نشون داده ام مثلا با اونا دست داده ام و یا اجازه دادم که برای لحظه ای صورتمو بوس کنن ولی تاحالا اجازه ندادم مردی.

غیر از شوهرم منو توی آغوشش بگیره یا بامن رابطه ای داشته باشه و بخولد سکس کنه

اما راستشو بخواین دیگه واسم سخته بخوام در برابر این همه فلم سکس عربی ابراز علاقه ای که از طرف مردهای جورواجوری به من میشه دوام بیارم.

حس شهوتم چن برابر شده

و برای ارضای خودم به لاس زدن با مردها و چشم فلم سکس عربی چرونی اونا مشغول میشم.

اما دلم میخوادتوی آغوش مردی بغیر از شوهرم آروم گیرم و من و او از تن وبدن فلم سکس عربی همدیگه لذت ببریم.

دوس دارم مرد خوب و مهربونی توی سکس منو به اوج ببره فلم سکس عربی.

مردی که هم باشخصیت باشه و هم راز نگهدار.

فلم سکس ایرانی فلم سکس افغانی لیسیدن کوس کوس سفید کس خوری پورن هاب فیلم سوپر امریکایی سکس رمانتیک سکس در خواب سکس عاشقانه

Neyla Kim Oriental Beauty big tits brunette sex beurette Egyptian porngirl
xnxx videos